Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( 2)
- ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” ธรรมบัญญัติของโมเสสห้ามการแต่งงานเช่นนี้  “ท่านจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของท่าน เพราะเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีของพี่ชายหรือน้องชายของท่าน” (ลวต 18:16) และ “ชายใดแต่งงานกับพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้ ทั้งคู่จะมีมลทิน และจะไม่มีบุตร เพราะได้ลบหลู่ศักดิ์ศรีของพี่ชายหรือน้องชายของตน” (ลวต 20:21) 

แม้คำประกาศตักเตือนของนักบุญยอห์นมีเจตนาที่จะสอนจริยธรรม แต่คำประณามนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านการเมือง ประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกษัตริย์เฮโรด อันทีปาส และลดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์ กษัตริย์เฮโรด ทรงกลัวที่จะสูญเสียความชื่นชอบจึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตนักบุญยอห์น เพราะเหตุผลทางการเมืองดังที่ฟลาวีอุส โยเซฟุสไว้บันทึกไว้

- นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย นักบุญมาระโกคงจะเขียนเรื่องนางเฮโรเดียสโดยคิดถึงพฤติกรรมของพระนางเยเซเบล ผู้ทรงมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์อาหับ พระนางทรงพยายามแสวงทุกวิธีให้กษัตริย์อาหับทรงกล้าทำลายนาโบทที่ทรงเกลียดชัง เพราะไม่ยอมแลกเปลี่ยนหรือขายสวนองุ่นให้แก่พระองค์ (เทียบ 1 พกษ 21) พระนางเยเซเบลยังทรงพยายามฆ่าประกาศกเอลียาห์ ผู้สั่งชาวอิสราเอลให้ฆ่าประกาศกของพระบาอัลที่พระนางทรงกราบไหว้ ประกาศกเอลียาห์เคยท้าทายประกาศกเหล่านั้นให้ถวายบูชาที่ภูเขาคาร์เมลโดยไม่จุดไฟ และพิสูจน์ว่าพระยาห์เวห์พระองค์เดียวเป็นพระเจ้าแท้ เพราะทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชา (เทียบ 1 พกษ 18-19)

- แต่ฆ่าไม่ได้ เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ แม้กษัตริย์เฮโรด อัลทิปาส ทรงเจริญพระชนม์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของศาสนายูดาย  แต่ก็ยังทรงมีความเสื่อมใสศรัทธาทางศาสนาอยู่บ้าง พระองค์จึงทรงเคารพและชื่นชอบนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เพราะทรงทราบว่าเขาดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และมีหลักเกณฑ์ชีวิตที่ซื่อตรง

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง การที่กษัตริย์ทรงรู้สึกสับสนเมื่อทรงฟังคำพูอของนักบุญยอห์น หมายความว่านักบุญยอห์นไม่ยอมหยุดที่จะกล่าวหาพระองค์ว่าทรงกระทำผิด นางเฮโรเดียสจะทรงช่วยกษัตริย์ให้พ้นจากความสับสนนี้

- นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ การประหารชีวิตนักบุญยอห์นนับว่าเป็นของขวัญที่นางเฮโรเดียสจัดถวายแด่กัตริย์เฮโรดในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ช่างเป็นของขวัญที่น่าเศร้าโศกเหลือเกิน  

- บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” โดยปกติแล้ว เท่าที่เรามีหลักฐาน สมัยโบราณผู้เต้นรำในงานเลี้ยงที่ราชวังมักจะเป็นทาสหรือนางสนม ไม่ใช่ขุนนาง แต่เราไม่รู้ว่าในกรณีพิเศษแม้คุณหญิงหรือขุนนางอาจจะออกมาเต้นรำด้วย เราจึงไม่มีเหตุผลที่จะสรุปได้ว่า เรื่องที่นักบุญมาระโกเล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง  ฟลาวีอุส โยเซฟุสบันทึกว่าบุตรหญิงของนางเฮโรเดียสมีชื่อว่าซาโลเม

- และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” ในคำสาบานนี้ กษัตริย์เฮโรด อันทิปาสใช้สำนวนที่เราพบบ่อย ๆ ในพระพระคัมภีร์ เช่น  กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงสัญญาเช่นนี้กับพระนางเอสเธอร์เมื่อทรงเข้าเฝ้าโดยไม่มีรับสั่ง (เทียบ อสธ 5:3; 7:2) และกษัตริย์เยโรโบอัมตรัสเช่นนี้กับคนของพระเจ้าคนหนึ่งจากแผ่นดินยูดาห์ (เทียบ 1 พกษ 13:8) เป็นสำนวนที่ใช้เพื่อแสดงความพร้อมที่จะให้ตามที่ผู้ขอต้องการ ไม่ว่าผู้ให้จะต้องรับภาระหนักให้สักเพียงใด  แต่ไม่มีความหมายตามตัวอักษร ยิ่งกว่านั้น ในกรณีของกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส พระองค์ทรงรักษาอำนาจปกครองแทนรัฐบาลโรมเท่านั้น จึงไม่ทรงมีอำนาจแบ่งแผ่นดินที่ทรงปกครองให้แก่ผู้อื่น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย