Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ”

7. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพระภารกิจ (มก 1:21-34 )

1) พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม
            1 21พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์ เมื่อถึงวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรม และทรงเริ่มสั่งสอน 22คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์
2) พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง
23ขณะนั้น ในศาลาธรรมชายคนหนึ่งซึ่งปีศาจสิงอยู่ร้องตะโกนว่า  24 “ท่านมายุ่งกับเราทำไม เยซู ชาวนาซาเร็ธ ท่านมาทำลายเราใช่ไหม เรารู้ว่าท่านเป็นใคร  ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” 25พระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่า “จงเงียบ  ออกไปจากผู้นี้”  26เมื่อปีศาจทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังแล้ว มันก็ออกไปจากเขา  27ทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่า “นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟัง”  28แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งตลอดทั่วแคว้นกาลิลีทันที

3) พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน
 29ทันทีที่ออกจากศาลาธรรม พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์พร้อมกับยากอบและยอห์น 30มารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันที 31พระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนาง พยุงให้ลุกขึ้น นางก็หายไข้ นางจึงรับใช้ทุกคน

4) พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก
 32เย็นวันนั้น เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว มีผู้นำคนป่วยและคนถูกปีศาจสิงมาเฝ้าพระองค์ 33คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตู 34พระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่าง ๆ ให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจออกไป แต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูด เพราะมันรู้จักพระองค์ 

a) อธิบายความหมาย
           ถ้าเราต้องการเข้าใจบริบทการเริ่มประกอบพระภารกิจของพระเยซูเจ้าในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราควรเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้นิพนธ์พระวรสารสหทรรศน์เล่าว่าเป็นกิจการแรก ๆ ของพระภารกิจ เราจะพบว่า นักบุญมัทธิวเริ่มต้นเล่าพระภารกิจโดยบันทึกบทเทศน์ของพระเยซูเจ้าบนภูเขา (มธ 5-7) เพราะเขาต้องการเน้นเนื้อหาคำเทศน์สอนของพระองค์ เหตุการณ์แรกที่นักบุญลูกาเล่าถึงพระภารกิจของพระเยซูเจ้าคือ การเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ (ลก 4:16-30) พระเยซูเจ้าทรงอ่านข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือพันธสัญญาเดิม (อสย 61:1-2) แล้วทรงอธิบายว่า ข้อความที่เพิ่งอ่านจบประกาศอำนาจและจุดมุ่งหมายของพระภารกิจ ส่วนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกบันทึกว่า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม และทรงเริ่มประกอบพระภารกิจทันที โดยเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองนั้น เพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและเล่าปฏิกิริยาของผู้ฟังพระวาจา

ข้อความใน 1:21-34 แบ่งเป็น 4 ภาค ตามหัวข้อข้างต้น เราจะพิจารณาแต่ละภาคดังนี้
ก) พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม
           นักบุญมาระโกเริ่มเล่าว่า “พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์” (1:21) เมืองคาเปอรนาอุม เป็นเมืองของชาวประมงอยู่ทางชายฝั่งด้านทิศเหนือของทะเลสาบกาลิลี ห่างจากจุดที่แม่น้ำจอร์แดนไหลเข้าทะเลประมาณ 5 กิโลเมตรทางทิศตะวันตก พระองค์เลือกเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการประกอบพระภารกิจ เพราะเป็นเมืองคมนาคมที่สำคัญ อยู่ในเส้นทางการติดต่อระหว่างอียิปต์กับเมืองดามัสกัสในแคว้นซีเรีย นักประวัติศาสตร์คิดว่า ในสมัยของพระเยซูเจ้า เมืองคาเปอรนาอุมมีความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน ครึ่งหนึ่งเป็นชาวยิวส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนต่างชาติ

            พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุม พร้อมกับบรรดาศิษย์ คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกให้ติดตามและเขาก็ยอมปฏิบัติตาม (1:16-20) แต่นักบุญมาระโกเน้นพระภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำลำพังเพียงพระองค์เดียว บรรดาศิษย์ยังไม่มีบทบาทนอกจากติดตามพระองค์ จับตามองการกระทำของพระองค์ และเรียนรู้จากพระองค์ นักบุญมาระโกจึงไม่พูดถึงบรรดาศิษย์อีกต่อไปในข้อความนี้ แต่เขียนว่า “เมื่อถึงวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรม” บรรดาศิษย์จะปฏิบัติภารกิจในภายหลัง บัดนี้เขาต้องเตรียมตนและดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะในความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

              พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพเหมือนชาวยิวทั่วไปที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้า ซึ่งทุกวันสับบาโตต้องไปที่ศาลาธรรมเพื่อซื่อสัตย์ต่อบทบัญญัติโบราณที่ว่า “จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์”(อพย 20:8) วันสับบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้าและเป็นวันพักผ่อน เป็นวันที่ชาวยิวมุ่งมั่นฟังพระวาจาของพระเจ้า และอธิษฐานภาวนาไม่เพียงโดยลำพังแต่ร่วมชุมนุมกันในศาลาธรรม โดยแท้จริงแล้ว คำ “ศาลาธรรม” ในภาษาฮีบรูแปลตามตัวอักษรมีความหมายในตัวว่า “การชุมนุมกัน”  ในสมัยของพระเยซูเจ้า ศาลาธรรมมีอิทธิพลเหนือชีวิตของชาวยิวมากกว่าพระวิหารที่มีเพียงแห่งเดียวในกรุงเยรูซาเล็ม กฏหมายกำหนดว่า ที่ใดมีกลุ่มครอบครัวยิวจำนวน 10 ครอบครัวขึ้นไป ที่นั่นต้องมีศาลาธรรมหนึ่งแห่ง ไม่ว่าในแคว้นปาเลสไตน์หรือในระหว่างคนต่างชาติ ตลอดสัปดาห์ชาวยิวใช้ศาลาธรรมเป็นสถานศึกษาให้เด็กชายยิวเรียนหนังสือ โดยหัดอ่านและเรียนพันธสัญญาเดิม เด็กหญิงเข้าเรียนไม่ได้ แต่ในวันสับบาโตชาวยิวมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าโดยไม่มีการถวายบูชา หัวหน้าศาลาธรรมเป็นผู้คอยดูแลให้การประชุมเป็นไปตามธรรมเนียม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย