Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

V. สุภาษิตชุดที่สองซึ่งอาจเป็นผลงานของกษัตริย์ซาโลมอน

 25 1ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของกษัตริย์ซาโลมอนด้วย

          ข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ได้คัดลอกไว้

2การไม่เปิดเผยสิ่งเร้นลับเป็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

การค้นหาสิ่งเหล่านั้นเป็นพระเกียรติยศของบรรดากษัตริย์

3ท้องฟ้าอยู่สูง แผ่นดินอยู่ลึกฉันใด

พระทัยของบรรดากษัตริย์ก็ลึกจนหยั่งไม่ถึงฉันนั้น

4จงแยกขี้โลหะออกจากเงิน

แล้วนายช่างจะใช้เงินทำเป็นภาชนะที่งดงามa

5จงขับไล่คนชั่วร้ายไปจากพระพักตร์กษัตริย์

แล้วพระบัลลังก์จะตั้งมั่นอยู่บนความชอบธรรม

6อย่าอวดตัวเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์

หรือยืนแทนที่ผู้ยิ่งใหญ่

7เพราะเมื่อมีผู้มาพูดกับท่านว่า “เชิญขึ้นมาที่นี่”

ย่อมดีกว่าได้รับความอับอายต่อหน้าเจ้านาย

สิ่งที่ดวงตาของท่านเห็นb

8อย่ารีบนำไปยังโรงศาล

เพราะเมื่อเพื่อนบ้านทำให้ท่านต้องอับอาย

แล้วในที่สุดท่านจะทำอย่างไร

9จงตกลงข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน

และอย่าเปิดเผยความลับของผู้อื่น

10เพราะผู้ที่ได้ยินอาจทำให้ท่านต้องอับอาย

และท่านจะเสียชื่อเสียงตลอดไปc

11ถ้อยคำที่พูดตามกาลเทศะ

เป็นเหมือนผลไม้ทองคำบนถาดเงิน

12ผู้มีปรีชาที่ตักเตือนผู้ตั้งใจฟัง

ก็เป็นเหมือนแหวนทองคำหรือสร้อยทองคำบริสุทธิ์

13หิมะให้ความเย็นในฤดูเก็บเกี่ยวฉันใด

ผู้ถือสารซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตใจของเจ้านายที่ส่งเขาไปรู้สึกชุ่มชื่นฉันนั้น

14ผู้ที่อวดว่าจะให้ของกำนัล แต่ไม่ให้d

ก็เป็นเหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝน

15ผู้พากเพียรอาจชักชวนผู้ปกครองให้เห็นพ้องกับตนได้

คำพูดอ่อนหวานอาจหักกระดูกได้

16ถ้าท่านพบน้ำผึ้ง จงกินแต่พอควร

ถ้าท่านกินมากเกินไป ท่านก็จะสำรอกออกมา

17อย่าเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านบ่อยเกินไป

เพราะเขาจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังท่าน

18ผู้ที่เป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน

ก็เป็นเหมือนกระบองเหล็กe ดาบ หรือลูกธนูที่คม

19ผู้ประสบความยากลำบากเพราะวางใจคนไม่ซื่อสัตย์

ก็เป็นเหมือนฟันผุหรือเท้าที่เคล็ด

20และเหมือนผู้ถอดเสื้อออกในวันที่อากาศหนาว

ผู้ร้องเพลงให้คนมีความทุกข์ฟัง

ก็เป็นเหมือนเทน้ำส้มบนบาดแผล

21ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา

ถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม

22เมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะทำให้เขาสำนึกและละอายใจ

และพระยาห์เวห์จะประทานบำเหน็จให้ท่าน     (เทียบ รม 12:20)

23ลมเหนือนำฝนมาฉันใด

คำพูดนินทาย่อมก่อให้เกิดความโกรธบนใบหน้าฉันนั้น

24การอยู่ที่จั่วบนหลังคาบ้าน

ยังดีกว่าอยู่ในบ้านกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท

25ข่าวดีจากเมืองไกล

เป็นเหมือนน้ำเย็นสำหรับผู้กระหายน้ำ

26ผู้ชอบธรรมที่ยอมแพ้คนชั่วร้าย

เป็นเหมือนพุน้ำขุ่นหรือบ่อน้ำสกปรก

27กินน้ำผึ้งมากเกินไปย่อมไม่ดี

การแสวงหาเกียรติยศมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันf

28ผู้ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตน

ก็เป็นเหมือนเมืองที่ถูกบุกรุกและไม่มีกำแพง

25 a “ภาชนะที่งดงาม” – บางคนแปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า “เงินทั้งหมดก็จะออกมาบริสุทธิ์”

b “สิ่งที่ดวงตาของท่านเห็น” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆซึ่งเริ่มประโยคใหม่ – แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูเชื่อมวลีนี้กับประโยคก่อนหน้านั้นว่า “ซึ่งดวงตาของท่านเห็น”

c “เสียชื่อเสียงตลอดไป” – เป็นข้อความที่เข้าใจยาก ไม่แน่ว่า “ชื่อเสียง” ที่เสียไปนี้เป็นชื่อเสียงของใคร เป็นของ “เพื่อนบ้าน” หรือ “ของตน” ที่คู่อริได้ทำลาย

d “อวดว่าจะให้ของกำนัล แต่ไม่ให้” – แปลตามตัวอักษรว่า “อวดของกำนัลโกหก”

e “กระบองเหล็ก” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

f “เกียรติยศมากเกินไป” – แปลตามตัวอักษรว่า “เกียรติยศของเขาเป็นเกียรติยศ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย