Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

20 1เหล้าองุ่นทำให้คนก้าวร้าว สุราทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ผู้มีปรีชาไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ชวนให้หลง

2ความกริ้วของกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม

ผู้ยั่วยุพระองค์ให้กริ้วย่อมเสี่ยงชีวิตของตน

3ผู้ละเว้นการทะเลาะวิวาทย่อมมีเกียรติ

มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่ชอบทะเลาะวิวาทa

4คนเกียจคร้านไม่ไถนาในฤดูทำนา

ในฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะแสวงหาผลผลิต แต่จะไม่พบอะไร

5ความคิดในใจมนุษย์นั้นเหมือนน้ำลึก

ผู้มีความเข้าใจจะตักตวงขึ้นมาได้

6คนจำนวนมากประกาศว่าตนมีคุณธรรม

แต่ใครจะพบคนที่ไว้ใจได้

7คนชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต

บุตรที่มีชีวิตต่อจากเขาย่อมเป็นสุข

8กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษา

เพียงแต่ทอดพระเนตร ก็ทรงขจัดbความชั่วได้ทั้งหมด

9ผู้ใดจะพูดได้ว่า “ข้าพเจ้าชำระจิตใจแล้ว

ข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบาปแล้ว”

10ลูกตุ้มที่ไม่เที่ยงและเครื่องตวงที่ไม่ตรง

ทั้งสองสิ่งนี้เป็นที่น่ารังเกียจของพระยาห์เวห์

11แม้แต่เยาวชนก็ยังแสดงตนโดยความประพฤติ

ว่าการกระทำของเขาบริสุทธิ์และซื่อตรงหรือไม่

12หูที่ฟังและดวงตาที่มองเห็น

ทั้งสองสิ่งนี้พระยาห์เวห์ทรงสร้างขึ้นมา

13อย่ารักการนอนหลับ จะได้ไม่เป็นคนยากจน

จงเปิดตาให้กว้าง แล้วจะได้มีอาหารกินจนอิ่ม

14ผู้ซื้อพูดว่า “ของไม่ดี ของไม่ดี”

แต่เมื่อเขาไปแล้ว เขาจึงภูมิใจที่ซื้อได้ของถูก

15ทองคำและเพชรนิลจินดามีจำนวนมาก

แต่ผู้พูดที่มีความรู้ย่อมมีค่าประเสริฐยิ่งกว่า

16จงยึดเสื้อผ้าของผู้ให้ประกันแก่คนแปลกหน้าไว้

ท่านจะได้มีของประกันเมื่อต้องให้ประกันแก่คนต่างด้าว

17อาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงย่อมอร่อย

แต่ต่อมาปากของเขาจะมีแต่ก้อนกรวด

18จงวางแผนงานให้ดีด้วยการปรึกษา

จงรับคำแนะนำก่อนจะทำสงคราม

19ผู้ชอบนินทาย่อมเปิดเผยความลับ

อย่าคบค้ากับคนปากบอน

20ผู้ใดสาปแช่งบิดาหรือมารดา

ชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนตะเกียงที่ดับในความมืดมิด

21ทรัพย์สมบัติที่ได้รับมาเร็วเกินไป

จะไม่เป็นมงคลในที่สุด

22อย่าพูดว่า “ฉันจะต้องแก้แค้น”

จงวางใจในพระยาห์เวห์

แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น

23พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจลูกตุ้มที่ไม่เที่ยง

ตราชูที่ไม่ตรงก็ไม่ดี

24พระยาห์เวห์ทรงนำย่างก้าวของมนุษย์

มนุษย์คนใดเล่าจะเข้าใจทางของตนได้

25ผู้ที่รีบร้อนบนบานถวายสิ่งของแด่พระเจ้า

แล้วมาคิดเสียดายในภายหลัง

ย่อมวางบ่วงแร้วดักตนเอง

26กษัตริย์ผู้ทรงปรีชาย่อมคัดคนชั่วร้ายออกมา

และทรงบดขยี้เขาเหมือนทรงใช้ล้อนวดข้าวc

27จิตใจของมนุษย์dเป็นตะเกียงของพระยาห์เวห์

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นส่วนลึกที่สุดของเขา

28ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เฝ้ารักษากษัตริย์ไว้

พระบัลลังก์ตั้งมั่นอยู่บนความรักมั่นคง

29คนหนุ่มภูมิใจในกำลังของตน

ผมหงอกเป็นเครื่องประดับของคนชรา

30การเฆี่ยนตีจนเลือดออกชำระความชั่ว

การโบยตีทำให้ส่วนลึกของมนุษย์สะอาดe

20 a “มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่ชอบทะเลาะวิวาท” – แปลตามตัวอักษรว่า “คนโง่เขลาทุกคนแสดงความโกรธออกมา”

b “ทรงขจัด” – ยังอาจแปลได้อีกว่า “ทรงฝัด” หรือ “ทรงร่อน” ซึ่งหมายถึงการคัดแยกข้อพิพาทที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง – เทียบ 20:26.

c “ทรงใช้ล้อนวดข้าว” – ในดินแดนตะวันออกกลาง แม้กระทั่งในปัจจุบัน เขายังใช้เครื่องมือคล้ายเลื่อน ซึ่งบางทีติดลูกล้อด้วย ลากไปบนข้าวที่ต้องการนวด เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง – ดู อสย 28:28.

d “จิตใจ” คือบ่อเกิดแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงเป่าเข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่ทรงปั้นขึ้นมา – ดู ปฐก 2:7.

e “การโบยตีทำให้ส่วนลึกของมนุษย์สะอาด” ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้การลงโทษทางร่างกายต่อผู้ทำผิดเพื่อเขาจะได้แก้ไขความประพฤติให้ดีขึ้น - แต่ต้นฉบับของสุภาษิดบทนี้ก็ไม่ชัดเจนด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย