Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

19 1คนยากจนที่ดำเนินชีวิตสุจริต

ย่อมดีกว่าคนพูดตลบตะแลงที่โง่เขลา

2ความกระตือรือร้นที่ขาดความรู้เป็นสิ่งไม่ดี

ผู้ที่เร่งฝีเท้ามักสะดุดล้ม

3ความโง่เขลาทำให้คนหลงผิด

ใจของเขายังโกรธพระยาห์เวห์อีกด้วย

4ทรัพย์สมบัติเพิ่มจำนวนเพื่อน

แต่คนยากจนมีเพื่อนคนเดียวก็ยังถูกทอดทิ้ง

5พยานเท็จจะไม่พ้นโทษ

ผู้ใดพูดเท็จจะหนีไม่พ้น

6คนจำนวนมากประจบประแจงคนใจกว้าง

และทุกคนเป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนัล

7แม้พี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา

เพื่อนก็ยิ่งจะทอดทิ้งเขา

เขายังพูดไม่จบ แต่ไม่มีใครฟังเขาแล้วa

8ผู้ที่แสวงหาความรู้ย่อมได้ประโยชน์แก่ตน

ผู้ที่รักษาความเข้าใจไว้ได้ย่อมพบความสุข

9พยานเท็จจะไม่พ้นโทษ

ผู้ใดพูดเท็จจะพินาศ

10ชีวิตหรูหราไม่เหมาะกับคนโง่เขลา

ผู้รับใช้ยิ่งไม่เหมาะที่จะปกครองเจ้านาย

11สามัญสำนึกทำให้คนโกรธช้า

การมองข้ามการถูกรังแกย่อมเป็นเกียรติแก่เขา

12ความกริ้วของกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม

แต่ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้า

13บุตรโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดา

การทะเลาะวิวาทของภรรยาเป็นเหมือนหยดน้ำที่ไม่รู้จักหยุด

14บ้านและทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตกทอดจากบิดา

แต่ภรรยาเฉลียวฉลาดเป็นของประทานจากพระยาห์เวห์

15ความเกียจคร้านกล่อมให้หลับสนิท

คนไม่ยอมทำงานจะต้องหิว

16ผู้รักษาบทบัญญัติจะรักษาชีวิตของตน

ผู้ไม่เอาใจใส่ความประพฤติของตนbจะเสียชีวิต

17ผู้มีใจกว้างต่อคนยากจนเปรียบเสมือนให้พระยาห์เวห์ทรงขอยืม

พระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา

18จงตีสอนบุตรขณะที่ยังมีความหวัง

แต่อย่าโกรธจนทำให้เขาถึงตายc

19ผู้โกรธอย่างรุนแรงจะต้องได้รับโทษ

ถ้าท่านไม่ลงโทษเขา เขาก็ยิ่งจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นd

20จงฟังคำแนะนำและรับคำตักเตือน

ท่านจะมีปรีชาในอนาคต

21ในใจมนุษย์มีแผนการมากมาย

แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์เท่านั้นจะตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคง

22สิ่งน่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตากรุณา

คนยากจนยังดีกว่าคนมุสา

23ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์จะมีชีวิต

เขาจะกินอิ่มนอนหลับ และไม่มีอันตรายมากล้ำกราย

24คนเกียจคร้านจุ่มมือลงในชาม

แต่ไม่ยอมแม้จะหยิบอาหารใส่ปาก

25จงตีผู้ชอบเยาะเย้ย คนขาดสติจะได้ฉลาดขึ้น

จงตักเตือนผู้ที่มีความเข้าใจ และเขาจะได้ความรู้

26ผู้ทำร้ายบิดาและขับไล่มารดา

ก็เป็นบุตรน่าอับอายและน่าตำหนิ

27ลูกเอ๋ย ถ้าลูกเลิกฟังคำสั่งสอนของพ่อ

ลูกจะหลงไปจากถ้อยคำที่ให้ความรู้e

28พยานสารเลวเยาะเย้ยความยุติธรรม

ปากของคนชั่วร้ายกลืนความชั่ว

29คนชอบเยาะเย้ยจะถูกลงโทษ

คนโง่เขลาจะถูกโบยตี

19 a “เขายังพูดไม่จบ แต่ไม่มีใครฟังเขาแล้ว” – สุภาษิตข้อนี้อาจไม่สมบูรณ์ เพราะขาดบรรทัดแรก

b “ผู้ไม่เอาใจใส่ความประพฤติของตน” – ยังอาจแปลได้อีกว่า “ผู้ดูถูกบทบัญญัติ” ที่ต้องรักษาตามคำแนะนำในบรรทัดแรก

c “แต่อย่าโกรธจนทำให้เขาถึงตาย” อาจเป็นการลดหย่อนโทษที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ – ดู ฉธบ 21:18-21 – หรือเป็นเพียงการตักเตือนอย่าให้ลงโทษเกินเหตุไปเพราะความโกรธ

d “ถ้าท่านไม่ลงโทษเขา เขาก็ยิ่งจะใช้ความรุนแรงมากขึ้น” – แปลโดยคาดคะเน – ความหมายของต้นฉบับไม่ชัดเจน - ความหมายของสุภาษิตบทนี้ดูเหมือนจะเตือนว่าการไม่ลงโทษผู้ใช้ความรุนแรงยิ่งทำให้เขาประพฤติเลวยิ่งขึ้น

e “ลูกเอ๋ย............หลงไปจากถ้อยคำที่ให้ความรู้” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับไม่ชัดเจน – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “บุตรที่เลิกเอาใจใส่คำสั่งสอนของบิดาก็จะคิดถึงแต่คำพูดชั่ว”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย