Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำตักเตือนให้หลีกเลี่ยงหญิงมีชู้

1ลูกเอ๋ย จงเอาใจใส่ต่อปรีชาญาณของพ่อ

จงเงี่ยหูฟังความเข้าใจของพ่อเถิด

2ลูกจะได้รักษาความรู้จักคิด

และพูดจาแสดงความรู้a

3ปากของหญิงมีชู้พูดหวานปานน้ำผึ้ง

ปากของนางพูดพะเน้าพะนอ ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน

4แต่ในที่สุด นางจะขมเหมือนบอระเพ็ด

และคมเหมือนดาบสองคม

5เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย

ย่างก้าวของนางนำไปสู่แดนผู้ตาย

6แทนที่นางจะเดินตามวิถีทางแห่งชีวิต

ทางของนางคดเคี้ยว และนางก็ไม่รู้ว่ากำลังไปไหน

 

7ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังพ่อเถิด

อย่าหันเหไปจากถ้อยคำที่พ่อพูด

8จงรักษาหนทางของลูกไว้ให้ไกลจากนาง

อย่าเข้าไปใกล้ประตูบ้านของนาง

9ลูกจะได้ไม่ต้องเสียเกียรติแก่ผู้อื่น

และเสียชีวิตแก่คนไร้เมตตา

10คนแปลกหน้าจะได้ไม่กินทรัพย์สินของลูกจนอิ่ม

และแรงงานของลูกจะได้ไม่ตกไปอยู่ในบ้านของคนต่างด้าว

11ในบั้นปลายของชีวิต ลูกจะได้ไม่ต้องคร่ำครวญ

เมื่อเนื้อและกายของลูกจะหมดกำลัง

12พูดว่า “ทำไมฉันจึงได้เกลียดคำสั่งสอน

ทำไมจิตใจของฉันจึงดูหมิ่นคำตักเตือนให้ปรับปรุงความประพฤติ

13ทำไมฉันจึงไม่เคยฟังเสียงของครู

ไม่เงี่ยหูฟังผู้สั่งสอน

14ฉันเกือบจะต้องเผชิญกับเคราะห์ร้ายทุกอย่าง

ในหมู่ประชาชนที่มาชุมนุมกัน”

15จงดื่มน้ำจากบ่อเก็บน้ำของลูก

ดื่มน้ำที่ไหลมาจากพุน้ำของลูกb

16อย่าให้พุน้ำของลูกไหลออกไปข้างนอก

อย่าให้ธารน้ำนั้นไหลไปที่ลานสาธารณะ

17จงให้น้ำนี้เป็นของลูกแต่เพียงผู้เดียว

ไม่ใช่เป็นของคนแปลกหน้าร่วมกับลูก

18จงให้พุน้ำของลูกได้รับพระพร

จงยินดีอยู่กับภรรยาที่ลูกได้มาตั้งแต่วัยหนุ่ม

19จงให้นางเป็นเหมือนกวางน่ารัก เหมือนเลียงผาที่งามสง่า

จงให้อกของนางเป็นที่พอใจลูกอยู่ทุกเวลา

จงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ

20ลูกเอ๋ย ทำไมลูกจึงหลงใหลไปกับหญิงมีชู้

ทำไมลูกจึงไปโอบกอดหญิงแปลกหน้า

21เพราะพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรเห็นวิถีทางของมนุษย์

ทรงเห็นทางเดินทั้งหมดของเขา

22คนชั่วร้ายถูกความชั่วของตนเป็นกับดัก

บาปเป็นบ่วงแร้วมัดเขาไว้

23เขาจะตายเพราะขาดระเบียบในชีวิต

เขาจะหลงทางเพราะความโง่เขลาอย่างยิ่งของตนc

5 a ต้นฉบับภาษากรีกเพิ่มข้อความอีกบรรทัดหนึ่งที่นี่ว่า “อย่าไปสนใจต่อหญิงประพฤติชั่ว” - ซึ่งไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

b “พุน้ำ” ที่กล่าวถึงนี้เป็นการเปรียบเทียบ หมายถึง “ภรรยา” ที่อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้อง การกล่าวประณามการผิดประเวณีเป็นชู้ (2:16 เชิงอรรถ b) ที่ตรงนี้จะได้รับการเสริมโดยการชมเชยความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาและชมเชยภรรยาที่ถูกต้อง – ข้อ 15-18ก และ 18ข-19 – เรายังพบข้อความชมเชยภรรยาที่ดีว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นความบรรเทาใจของสามี – ดู 18:22; 19:14 (ตรงกันข้าม ดู 11:22; 19:13; 21:9,19; 25:24; 27:15; 31:3) และโดยเฉพาะการยกย่องชมเชยภรรยาที่ดีเลิศในบทสุดท้ายของหนังสือ (31:10-31) – บางทีที่ตรงนี้ด้วย (เช่นเดียวกับใน 31:10-31) เบื้องหลังภาพของภรรยาที่ดีพร้อม เราควรจะเห็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของปรีชาญาณซึ่งถูกกล่าวถึงเหมือนกับเป็นสตรีคนหนึ่ง ในบริบทของคำสอนในบทที่ 1 - 9 การผิดประเวณีและความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา อาจหมายถึงการละทิ้งความเชื่อต่อพระยาห์เวห์และความซื่อสัตย์ต่อพระองค์และต่อธรรมบัญญัติ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปรีชาญาณ ตามวิธีพูดของบรรดาประกาศก (ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b)

c คำตักเตือนสี่เรื่องต่อไปนี้ (6:1-5,6-11,12-15,16-19) เข้ามาแทรกถ้อยคำของผู้มีปรีชา ซึ่งจะดำเนินต่อไปใน 6:20.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย