Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความวางใจในพระเจ้าa

  1. 1เอลีฟัสชาวเทมานจึงพูดว่า

                   2“ถ้าผู้ใดบังอาจพูดกับท่านbสักคำ ท่านจะทนฟังได้ไหม

                   ใครเล่าจะอดใจไม่พูด

                   3ท่านเคยสั่งสอนคนมามากแล้ว

                   ท่านได้เสริมกำลังให้มือที่อ่อนเปลี้ย

                   4คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ

                   ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น

                   5แต่บัดนี้เมื่อถึงคราวของท่าน ท่านก็ท้อใจ

                   เมื่อเหตุร้ายสัมผัสท่าน ท่านก็วุ่นวายใจ

                   6ความยำเกรงพระเจ้าเคยให้ความมั่นใจแก่ท่าน

                   ชีวิตที่ดีพร้อมของท่านเคยเป็นความหวังของท่านมิใช่หรือ

                   7จงระลึกเถิดว่า ผู้ไร้ความผิดคนใดบ้างเคยพินาศ

                   ที่ใดบ้างคนชอบธรรมถูกทำลาย

                   8ตามที่ข้าพเจ้าเคยเห็น ผู้ที่ไถความชั่วร้าย

                   และหว่านความวุ่นวาย ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น

                   9เขาจะพินาศด้วยพระปราณของพระเจ้า

                   เขาจะถูกทำลายด้วยลมของพระพิโรธ

                   10แม้สิงโตจะคำราม แม้สิงโตดุร้ายจะส่งเสียงร้อง

                   พระเจ้าก็ทรงหักฟันของลูกสิงโต

                   11สิงโตพินาศเพราะขาดเหยื่อ

                   ลูกของแม่สิงโตกระจัดกระจายไป

                   12ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยโดยไม่มีผู้ใดรู้เห็นc   

                   มีเสียงหนึ่งมากระซิบที่หูของข้าพเจ้า

                   13เมื่อข้าพเจ้าฝันร้ายเวลากลางคืน

                   เมื่อทุกคนนอนหลับสนิท

                   14ความครั่นคร้ามจนตัวสั่นมาเหนือข้าพเจ้า

                   ทำให้กระดูกทุกชิ้นของข้าพเจ้าหวั่นไหว

                   15มีลมพัดผ่านหน้าข้าพเจ้า

                   ขนก็ลุกชันตามตัวข้าพเจ้า

                   16มีผู้หนึ่งยืนที่นั่น ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าเป็นใคร

                   แต่รูปร่างของเขาอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้า

                   มีความเงียบ แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงกล่าวว่า

                   17‘มนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

                   มนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระผู้สร้างเขาได้หรือ

                   18ดูซิ พระองค์ไม่วางพระทัยต่อผู้รับใช้ของพระองค์

                   ทรงพบข้อบกพร่องแม้ในทูตสวรรค์d

                   19พระองค์ยิ่งจะทรงพบข้อบกพร่องในมนุษย์ผู้อาศัยในบ้านที่สร้างจากโคลน

                   ผู้มีรากฐานอยู่ในฝุ่นดิน

                   และผู้ถูกขยี้ง่ายกว่ามอดสักเพียงใด

                   20เขาถูกทำลายระหว่างเวลาเช้าและเวลาเย็น

                   เขาพินาศตลอดไปโดยไม่มีผู้ใดสนใจe

                   21ถ้าสายยึดกระโจมของเขาถูกดึงออกไปจากเขา

                   เขาก็ตายก่อนที่จะมีปรีชาญาณ’”f

4 a เอลีฟัสพูดอย่างแข็งขัน ยืนยันคำสอนที่เคยเชื่อถือกันตลอดมาว่าพระเจ้าประทานบำเหน็จรางวัลความดีและทรงลงโทษความชั่ว ถ้าจะพูดไปแล้ว ความเห็นเช่นนี้ยืนยันความเชื่อว่าพระเจ้าแห่งพันธสัญญาทรงพระญาณเอื้ออาทรและทรงยุติธรรม แม้ผู้ประพันธ์ยังสงสัยว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้เสมอไปหรือไม่ เขาก็ย้ำคำสอนนี้อย่างแข็งขัน

b “ถ้าผู้ใดบังอาจพูดกับท่านสักคำ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ถ้าผู้ใดพยายามพูด...” – บางคนแปลตามสำนวนแปลโบราณของ Aquila, Symmachus และ Theodotion ว่า “ถ้าเราพูดอะไรกับท่าน”

c “ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยโดยไม่มีผู้ใดรู้เห็น” – แปลตามตัวอักษรว่า “ถ้อยคำหนึ่งมาหาข้าพเจ้าอย่างลับๆ” –หมายความว่าบุคคลลึกลับผู้หนึ่งจากสวรรค์มาพูดกับข้าพเจ้า (ข้อ 16) และข้าพเจ้าได้ยินคำพูดนั้นขณะที่หลับสนิท (คำ “หลับสนิท” เป็นคำเดียวกับที่ใช้ใน ปฐก 2:21; 15:12) ทำให้ข้าพเจ้าเกิดมีความกลัว วิธีได้รับความรู้เหนือธรรมชาติเช่นนี้ตรงข้ามกับวิธีสอนโดยใช้เหตุผลที่ผู้มีปรีชาใช้กัน แสดงว่าความรู้เหนือธรรมชาตินี้เป็นวิวัฒนาการของความรู้ตามธรรมชาติ อย่างน้อยในแวดวงของบางคน แต่การเปิดเผยความลับที่เอลีฟัสอ้างว่าเขาได้รับนี้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับประสบการณ์ของบรรดาประกาศก ซึ่งตามปรกติได้รับฟังพระวาจาขณะที่ตื่นอยู่ และไม่เหมือนกับวิธีการที่บุตรสิราจะมีประสบการณ์ในภายหลัง (บสร 39:1-15) ด้วย การเปิดเผยที่เอลีฟัสกล่าวถึงนี้เกี่ยวข้องกับความฝันและนิมิตเวลากลางคืน (ดู ศคย 1:8) การเปิดเผยเช่นนี้ก่อให้เกิดความกลัว ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนภาษาสัญลักษณ์แบบ “วิวรณ์” เพื่อเน้นเหตุการณ์ที่กล่าวถึง (ดู ดนล 4:2; 5:5-6)

d “ผู้รับใช้” ของพระเจ้าก็คือ “ทูตสวรรค์” – ถ้าทูตสวรรค์ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ายังมีความบกพร่อง ก็สาอะไรกับมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงวัตถุธาตุที่เสื่อมสลายได้ง่าย จะไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลย

e “ไม่มีผู้ใดสนใจ” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ไม่มีผู้ใดนำเขากลับมา”

f “ถ้าสายยึดกระโจมถูกดึงไปจากเขา เขาก็ตายก่อนที่จะมีปรีชาญาณ” - การดึงสายยึดกระโจมออกหมายถึงการรื้อกระโจมและย้ายไปอยู่ที่อื่น – บริบทของข้อความในข้อนี้คือ ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นและไม่แน่นอน (เหมือนกระโจมที่ต้องย้ายที่อยู่ตลอดเวลา) จึงไม่มีเวลามากพอที่จะแสวงหาปรีชาญาณ (ดู สดด 90:12) และปรีชาญาณเล็กน้อยที่เขาอาจหามาได้นั้นก็ไม่อาจต่อต้านความตายได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย