Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II.โยบโต้ตอบกับเพื่อน

ก. การโต้ตอบรอบแรก

โยบสาปแช่งวันเกิดของตน

  1. 1ต่อมา โยบอ้าปากสาปแช่งวันเกิดของตน 2โยบเริ่มพูดว่า

                   3“วันที่ข้าเกิดมาจงพินาศเถิด

                   ทั้งคืนที่มีคนพูดว่า

                   ‘เด็กชายคนหนึ่งปฏิสนธิ์แล้ว’a

                   ก็จงพินาศด้วย

                   4วันนั้นจงเป็นความมืด

                   พระเจ้าจากเบื้องบนอย่าสนพระทัยวันนั้น

                   อย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้นเลย

                   5ความมืดและเงาแห่งความตายจงเรียกวันนั้นกลับมาเป็นของตนเถิด

                   เมฆจงคลุมวันนั้นไว้

                   ความมืดอย่างกะทันหันbจงทำให้วันนั้นหวาดกลัว

                    6ความมืดมิดจงยึดคืนนั้นไว้

                   อย่าให้คืนนั้นถูกนับรวมอยู่กับวันของปีc

                   อย่าให้คืนนั้นเข้ามาในจำนวนของเดือนเลย

                   7ถูกแล้ว คืนนั้นจงเป็นหมัน

                   อย่าให้เสียงร้องยินดีได้ยินในคืนนั้น

                   8ผู้ที่รู้จักสาปแช่งวันd

                   รู้วิธีปลุกเลวีอาธานขึ้นมาe

                   จงสาปแช่งคืนนั้นด้วย

                   9ดาวประจำรุ่งของคืนนั้นจงมืดไป

                   แม้คืนนั้นจะหวังแสงสว่าง ก็อย่าให้แสงสว่างนั้นมาถึง

                   อย่าให้คืนนั้นเห็นแสงอรุณยามเช้าเลย

                   10เพราะคืนนั้นไม่ได้ปิดประตูครรภ์มารดาของข้า

                   ไม่ได้ซ่อนความทุกข์ยากจากตาของข้า

                   11ทำไมข้าจึงไม่ตายเสียตั้งแต่ในครรภ์

                   ทำไมข้าจึงไม่ขาดใจเมื่อออกมาจากครรภ์มารดา

                   12ทำไมผู้คนจึงรับข้าไว้บนเข่า

                   ทำไมจึงมีหัวนมให้ข้าดูด

                   13มิฉะนั้นแล้ว บัดนี้ข้าคงนอนสงบ

                   ข้าคงหลับ และพักผ่อนในสันติ

                   14กับบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองแผ่นดิน

                   ผู้ได้สร้างอนุสาวรีย์ฝังศพสำหรับตนf

                   15หรือกับเจ้านายที่มีทองคำ

                   และสะสมเงินไว้เต็มที่ฝังศพของตนg

                   16ข้าคงจะไม่มีความเป็นอยู่เหมือนลูกที่แท้งและถูกซ่อนไว้

                   เหมือนทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่าง

                   17ที่นั่นhคนชั่วร้ายหยุดดิ้นรน

                   ที่นั่นผู้ที่หมดกำลังได้พักผ่อน

                   18ที่นั่นผู้ถูกจองจำก็อยู่สบายพร้อมกัน

                   เขาทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงของนายงาน

                   19ผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่น

                   ทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนายของตน

                   20ทำไมผู้ที่ทนทุกข์จึงได้รับแสงสว่าง

                   ผู้ที่มีใจขมขื่นจึงได้รับชีวิต

                   21เขาคอยความตาย แต่ความตายก็ไม่มา

                   เขาแสวงหาความตายมากกว่าขุดหาทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่

                   22เขายินดีอย่างยิ่งi

                   และชื่นชมเมื่อพบหลุมฝังศพ

                   23ทำไมจึงประทานความสว่างแก่ผู้ที่ไม่มีวันจะเห็นหนทางของตน

                   และแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงกั้นไว้ทุกด้าน

                   24ข้าถอนหายใจแทนกินอาหาร

                   การครวญครางของข้าก็ไหลออกมาเหมือนน้ำ

                   25เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็เกิดขึ้นกับข้า

                   สิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็มาถึงข้า

                   26ข้าไม่สบายใจ และไม่มีความสงบ

                   ข้าไม่ได้พักผ่อน เพราะความทรมานมาหา”

3 a การสาปแช่งควบคู่กัน – สาปแช่ง วัน ที่เกิด และสาปแช่ง คืน ที่ปฏิสนธิ์

b “ความมืดอย่างกระทันหัน” - แปลโดยคาดคะเน

c “อย่าถูกนับรวมอยู่ด้วย” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่ายินดี”

d “ผู้ที่รู้จักสาปแช่งวัน” อาจหมายถึงผู้เป็นศัตรูกับแสงสว่าง ทำงานในความมืด (ดู 24:13ฯ; 38:15) หรือผู้ที่สาปแช่งวันที่ตนเกิดเหมือนที่โยบกระทำ – หรืออาจหมายถึงผู้ทำไสยที่ทำให้วันมีโชคหรืออับโชคได้ หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดสุริยุปราคา เมื่อ “เลวีอาธาน” กลืนดวงอาทิตย์เข้าไปชั่วคราวได้ด้วย

e “เลวีอาธาน” (ยังเรียกอีกว่า “มังกร” หรือ “งูที่คดเคี้ยว”) – ดู 40:25 เชิงอรรถ j; สดด 74:14; 104:26; อสย 27:1; 51:9; อมส 9:3 – เป็นสัตว์ใหญ่สมัยดึกดำบรรพ์ในนิยาย ดู 7:12 เชิงอรรถ f - คนทั่วไปในสมัยโบราณกลัวว่าการสาปแช่งระเบียบปัจจุบันจะปลุกสัตว์ร้ายใหญ่โตเหล่านี้ขึ้นมาทำร้ายมนุษย์ – “มังกร” ที่กล่าวถึงใน วว 12:3 ซึ่งหมายถึงตัวความชั่วร้ายที่เป็นอริกับพระเจ้า มีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับงูดึกดำบรรพ์นี้

f “สร้างอนุสาวรีย์ทีฝังศพสำหรับตน” – แปลตามตัวอักษรว่า “สร้างสิ่งปรักหักพังสำหรับตน” – เมื่อเทียบกับ อสย 58:12 และ  61:4 วลีนี้อาจแปลได้ว่า “บูรณะสิ่งปรักหักพังขึ้นใหม่” ซึ่งกษัตริย์แห่งบาบิโลนและอัสซีเรียมักจะทรงภูมิใจที่ได้ทำเช่นนี้ – แต่วลี “สำหรับตน” น่าจะชวนให้คิดถึง “อนุสาวรีย์ที่ฝังศพ” ซึ่งมักจะถูกสร้างขึ้นในที่โดดเดี่ยวก่อนที่ตนจะสิ้นชีวิต เช่นที่พระเจ้าฟาโรห์หลายพระองค์เคยทรงกระทำในอียิปต์ – “สิ่งปรักหักพัง” ในภาษาฮีบรูอาจหมายถึงอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ในอียิปต์ เช่นเดียวกับปีรามิด ก็ได้

g “ที่ฝังศพของตน” – แปลตามตัวอักษรว่า “บ้านของตน” คือบ้านที่ตนจะอาศัยอยู่ตลอดไป (ดู ปญจ 12:5) ซึ่งบางครั้งหมายถึง “ที่ฝังศพ” ด้วย (ดู สดด 49:11) – นักโบราณคดีที่ขุดค้นโบราณสถานที่เมืองอูร์และประเทศอียิปต์ พบทรัพย์สมบัติมากมายตามที่ฝังศพของบรรดากษัตริย์และเจ้านาย

h “ที่นั่น” – หมายถึง “แดนผู้ตาย” (ดู กดว 16:33 เชิงอรรถ f)

i “ยินดีอย่างยิ่ง” – แปลตามตัวอักษรว่า “ยินดีด้วยความยินดี” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “เขายินดีเมื่อเห็นเนินที่ฝังศพ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย