Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชะตากรรมของมนุษย์
9 1ข้าพเจ้าตั้งใจพิจารณาเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด และเข้าใจได้ก่อนแล้วว่าผู้ชอบธรรมและผู้มีปรีชา รวมทั้งกิจการของเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าa

                   มนุษย์ไม่รู้จักทั้งความรักและความเกลียดชังb

                   ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้สำหรับเขา

                   2ทุกคนประสบชะตากรรมเดียวกัน

ทั้งผู้ชอบธรรมและคนชั่วร้าย

ทั้งคนดีและคนเลวc

                   ทั้งผู้ไร้มลทินและผู้มีมลทิน

                   ทั้งผู้ถวายเครื่องบูชาและผู้ไม่ถวาย

                   ทั้งคนดีและคนบาป

                   ทั้งผู้สาบานและผู้ไม่กล้าสาบาน

          3นี่เป็นสิ่งเลวร้ายอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกคนมีชะตากรรมเดียวกัน จิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยความชั่ว ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ความบ้าก็อยู่ในใจของเขา จนกว่าdเขาจะไปอยู่กับบรรดาผู้ตาย

                   4แต่ยังมีความหวังสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมeกับผู้มีชีวิต

                   สุนัขที่มีชีวิตย่อมดีกว่าสิงโตที่ตายแล้ว

         

5ผู้มีชีวิตย่อมรู้ว่าเขาจะตาย แต่ผู้ตายแล้วไม่รู้อะไรเลย ไม่มีรางวัลใดสำหรับเขาอีกแล้ว เพราะไม่มีผู้ใดระลึกถึงเขาอีก 6ความรัก ความเกลียด และความอิจฉาของเขาได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว เขาไม่มีส่วนร่วมในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์fอีกต่อไป

          7ไปซิ ไปกินอาหารด้วยความยินดี

          ไปดื่มเหล้าองุ่นด้วยใจร่าเริง

          เพราะพระเจ้าพอพระทัยกิจการที่ท่านได้ทำ

          8จงสวมเสื้อผ้าขาวของวันฉลองอยู่เสมอ

          จงชโลมศีรษะด้วยน้ำมันหอมอยู่ตลอดเวลา

          9จงมีความสุขกับภรรยาที่ท่านรัก

ทุกวันตลอดชีวิตไม่เที่ยงแท้ของท่าน

ที่พระองค์ประทานแก่ท่านภายใต้ดวงอาทิตย์

ตลอดชีวิตไม่เที่ยงแท้ของท่าน

เพราะนี่คือชะตากรรมของท่านในชีวิต

และในความลำบากตรากตรำที่ท่านได้ออกแรงภายใต้ดวงอาทิตย์

10งานทุกอย่างที่ท่านพบว่าจะต้องทำ

ก็จงทำงานนั้นเต็มกำลัง

เพราะในแดนผู้ตายที่ท่านกำลังจะไปนั้น

ไม่มีการงาน ความคิด ความรู้ หรือปรีชาญาณเลย

11ข้าพเจ้ายังเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า

คนวิ่งได้เร็วไม่จำเป็นต้องชนะในการวิ่งแข่งเสมอ

ฝ่ายที่มีกำลังก็ไม่จำเป็นจะต้องชนะสงครามเสมอ

ผู้มีปรีชาก็ไม่จำเป็นต้องมีอาหารพอกินเสมอ

ผู้มีความรู้ไม่จำเป็นต้องได้รับความโปรดปรานเสมอไป

เพราะเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน

12มนุษย์ไม่รู้เวลาของตน

ปลาอาจต้องตายเพราะติดอวน

นกอาจติดอยู่ในบ่วงแร้วฉันใด

มนุษย์ก็อาจประสบเคราะห์ร้ายอย่างกะทันหันเหมือนถูกกับดักฉันนั้น

ปรีชาญาณและความโง่เขลา

            13ข้าพเจ้ายังเห็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของปรีชาญาณภายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ

          14ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่มีคนเพียงไม่กี่คน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งทรงยกทัพมาตีเมืองนั้น ทรงล้อมเมืองไว้ และทรงสร้างเนินดินgล้อมไว้รอบเมือง 15ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งที่ยากจนแต่มีปรีชา เขาจึงใช้ปรีชาญาณของตนช่วยเมืองนั้นให้รอดพ้น แต่ไม่มีผู้ใดระลึกถึงชายยากจนคนนี้เลย 16ข้าพเจ้าจึงคิดว่า

                   ปรีชาญาณย่อมดีกว่ากำลัง

                   แต่ปรีชาญาณของผู้ยากจนย่อมถูกดูหมิ่น

                   ไม่มีผู้ใดฟังถ้อยคำของเขา

          17ฟังถ้อยคำของผู้มีปรีชาในความสงบเงียบ ย่อมดีกว่าฟังเสียงตะโกนสั่งการในหมู่ผู้โง่เขลา

                   18ปรีชาญาณย่อมดีกว่าอาวุธสงคราม

                   แต่บาปประการเดียวhอาจทำลายความดีมากมายได้

9 a “ข้าพเจ้าตั้งใจพิจารณา” – แปลโดยคาดคะเน – เทียบ 1:13,17 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้าพเจ้าให้สิ่งทั้งหมดนี้แก่ใจข้าพเจ้า” *** “กิจการของเขา” - แปลโดยคาดคะเน

b “ความรักและความเกลียดชัง” – แม้มนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์ถึงอารมณ์ความรู้สึกนี้ แต่อารมณ์เหล่านี้ก็ยังเป็นความลึกลับสำหรับเรา – ความรักก็เหมือนกับความตายและชะตากรรม เป็นอารมณ์ที่ตาบอดและหนีไม่พ้น

c “ทั้งคนดีและคนเลว” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีแต่ “คนดี” ไม่มีคำว่า “คนเลว”

d “จนกว่าเขาจะไปอยู่” – แปลตามตัวอักษรว่า “หลังจากสิ่งนั้น”

e “อยู่ร่วม” – แปลตามสำนวนแปลโบราณ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ถูกเลือก”

f การกล่าวว่าเราหลีกหนีความตายไม่พ้นเป็นการลดความแข็งขันของคำเชิญชวนให้แสวงหาความสุขจากชีวิตในข้อ 7-8 (ดู 2:24 เชิงอรรถ e) และแนะนำให้มีความซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดชีวิต จนกระทั่งจะต้องจากกันในที่สุด โดยไม่มีใครจะมาบรรเทาใจเราได้

g “เนินดิน” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กับดัก”

h “บาป” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนบาป”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย