Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

5 1อย่าด่วนพูดก่อนคิด อย่าให้จิตใจของท่านรีบสัญญาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพราะพระเจ้าสถิตในสวรรค์ และท่านอยู่บนแผ่นดิน เพราะฉะนั้น จงพูดแต่น้อย

                   2เมื่อมีงานยากลำบากมากก็มีฝันร้าย

                   และเมื่อพูดมาก ก็เป็นเสียงของผู้โง่เขลา

          3เมื่อท่านบนบานต่อพระเจ้า อย่ารีรอที่จะแก้บน เพราะพระองค์ไม่พอพระทัยผู้โง่เขลา จงแก้บนตามที่ท่านบนบานไว้เถิด 4ไม่บนบานย่อมดีกว่าบนบานแล้วไม่แก้บน 5อย่าปล่อยให้ปากของท่านนำท่านให้ทำบาป อย่าพูดต่อหน้าผู้ถือสารaว่า ท่านทำเพราะพลั้งเผลอ เพื่อพระเจ้าจะไม่กริ้วเพราะคำพูดของท่าน และทรงทำลายการงานที่ท่านทำ

                   6เมื่อมีความเพ้อฝันมาก

                   ก็มีคำพูดไร้สาระมากb

เพราะฉะนั้น จงยำเกรงพระจ้า

          7อย่าแปลกใจ ถ้าท่านเห็นคนยากจนถูกข่มเหงในแคว้นหนึ่ง เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกล่วงละเมิด  เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าคอยดูแลตามขั้นตอน 8ผลผลิตของแผ่นดินมีไว้สำหรับทุกคน แม้กษัตริย์ก็ยังต้องทรงพึ่งผลผลิตของทุ่งนาc

ทรัพย์สินเงินทองd

                        9ผู้ที่รักเงินทองไม่มีวันอิ่มเงินทอง

                   ผู้ที่รักทรัพย์สมบัติจะไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการ

นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย

                   10ยิ่งมีทรัพย์สมบัติมาก ก็ยิ่งมีคนมาเกาะกินมาก

แล้วเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์ใด นอกจากจะได้ดูเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้น

          11กรรมกรย่อมนอนหลับเป็นสุข ไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือกินมาก แต่คนรวยกินอิ่มจนนอนไม่หลับ

          12ข้าพเจ้ายังเห็นสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่งอีกภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของเก็บไว้กลับเป็นภัยแก่ตน 13ทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดี และเมื่อมีบุตร เขาก็ไม่มีสิ่งใดมอบให้บุตร 14เขาออกมาตัวเปล่าจากครรภ์มารดา ก็จะกลับไปตัวเปล่าอีก เขาจะนำสิ่งใดซึ่งเป็นผลงานจากความลำบากตรากตรำของตนติดมือกลับไปไม่ได้ 15นี่ก็เป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่งอีกด้วย คือเขาจะต้องไปอย่างที่เขามาe เขาจะได้ประโยชน์ใดจากความลำบากตรากตรำเพื่อจะได้ลม 16ยิ่งกว่านั้น ทุกวันของเขาผ่านไปในความมืด ความทุกข์f ความกังวลใจอย่างสาหัส ความเจ็บไข้ และความโกรธเคือง

          17ข้าพเจ้าจึงสรุปได้ว่า ไม่มีสิ่งใดดีกว่าการกินการดื่ม และการหาความสุขจากงานยากลำบากที่ตนทำภายใต้ดวงอาทิตย์ ในชีวิตเพียงสั้นๆที่พระเจ้าประทานแก่ตน เพราะนี่คือชะตากรรมของเขา 18มนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สินและความร่ำรวยให้ก็มีสิทธิ์จะแสวงหาความสุขจากของประทานเหล่านี้ และพบความยินดีในความลำบากตรากตรำของตน นี่เป็นของประทานจากพระเจ้า 19เขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเกินไปว่าชีวิตของตนผ่านไปรวดเร็ว เพราะพระเจ้าทรงให้ใจของเขามีแต่ความยินดี

5 a “ผู้ถือสาร” อาจเป็นทูตสวรรค์ที่เราต้องแก้ตัวต่อท่านเมื่อเราทำผิด เพราะหน้าที่ประการหนึ่งของทูตสวรรค์คือ การจดบัญชีกิจการดีที่เราทำ (ดู ทบต 12:12 เชิงอรรถ b; กจ 10:4) – หรืออาจหมายถึงสมณะที่ประกอบพิธีแก้บน – ดู มลค 2:7. – ต้นฉบับภาษากรีกฉบับ LXX แก้คำนี้เป็น “พระเจ้า” ** เกี่ยวกับความผิดที่ทำโดยไม่รู้ตัว ดู ลนต 4; กดว 15:22ฯ.

b สุภาษิตสั้นๆข้อนี้อาจไม่สมบูรณ์ – บางคนแก้ไขให้ควบคู่กับข้อ 2 ว่า “เมื่อมีงานยากลำบากมาก ก็มีฝันร้าย และเมื่อพูดมากก็ไร้สาระ” หรือ “เมื่อมีความเพ้อฝันมาก ย่อมไร้สาระ มีแต่คำพูดที่ทำให้ใจวุ่นวาย” - แต่การคาดคะเนเหล่านี้ไม่มีสำนวนแปลโบราณใดสนับสนุน

c “แม้กษัตริย์ก็ยังต้องพึ่งผลผลิตของทุ่งนา” เป็นการแปลตามตัวอักษร – เราไม่รู้แน่ว่าหมายความว่าอะไร - อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงความอยุติธรรมที่แก้ตัวว่าทำลงไปตามคำสั่งของผู้มีตำแหน่งสูงกว่า แต่ผลก็คือคนยากจนไม่ได้รับผลผลิตจากที่ดินของตน และในที่สุดยังให้ผลร้ายแม้ต่อกษัตริย์ด้วย

d เป็นการล้อเลียนไม่ใช่ต่อผู้ร่ำรวยที่เลว (เหมือนในหนังสือ สภษ) แต่เป็นการล้อเลียนทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะถูกใช้อย่างดีหรือไม่ การประเมินค่าเช่นนี้เป็นการเตรียมทางไว้สำหรับคำสอนของพระวรสารเรื่องการไม่ติดใจกับทรัพย์สมบัติ (มธ 6:19-21,24,25-34) – แนวความคิดในเรื่องนี้คือ: เงินทองถูกแบ่งกันไม่ดี (5:9) - ถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย (5:10) – หามาได้อย่างลำบาก (5:11) – ต้องเจ็บปวดเมื่อต้องสูญเสีย (5:12-16) – เพราะฉะนั้น จึงต้องใช้เงินทองเหมือนกับที่หามันมาได้ (5:17-19) – มีตัวอย่าง 3 เรื่องเกี่ยวกับการนี้: ทรัพย์สมบัติต้องตกเป็นของผู้อื่น (6:1-2) – คนร่ำรวยไม่มีหลุมฝังศพ (6:3-6) – ความยากจนเลียนแบบความร่ำรวย (6:7-11) – ข้อสรุป (6:12).

e “เขาต้องไปอย่างที่เขามา” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

f “ผ่านไปในความมืด ความทุกข์” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขากินในความมืด ความทุกข์”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย