"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

สังคมมนุษย์a
4 1ข้าพเจ้าเห็นการข่มเหงทั้งหลายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ เห็นน้ำตาของผู้ถูกข่มเหงที่ไม่มีผู้ปลอบโยน อำนาจอยู่ในมือของผู้ข่มเหง ไม่มีผู้ใดปลอบโยนผู้ถูกข่มเหง 2ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่า บรรดาผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุขมากกว่าผู้เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ 3แต่ผู้ที่ยังไม่เกิดมา และไม่เห็นกิจการชั่วร้ายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าทั้งผู้เป็นและผู้ตาย 4ข้าพเจ้าเห็นว่าความลำบากตรากตรำทั้งหลาย และความชำนาญในการงานทั้งหมดมาจากความอิจฉาที่มนุษย์มีต่อกัน นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย เป็นการวิ่งไล่ตามลม

                   5ผู้โง่เขลามีแต่กอดอก

                   และกินเนื้อของตน

                   6ความสงบสุขกำมือหนึ่ง

                   ดีกว่าความลำบากตรากตรำสองกำมือ

                   และการวิ่งไล่ตามลมb             

          7ข้าพเจ้าเห็นสิ่งไม่เที่ยงแท้อีกภายใต้ดวงอาทิตย์ 8คือ คนหนึ่งอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่ไม่ยอมหยุดทำงานอย่างลำบากตรากตรำ นัยน์ตาของเขาไม่เคยอิ่มทรัพย์สมบัติ เขาถามตนเองว่า “ฉันตรากตรำทำงานและยอมขาดความสุขเพื่อผู้ใด” นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย และเป็นงานยากลำบากที่เลวร้าย

          9สองคนย่อมดีกว่าคนเดียว เพราะทั้งสองคนจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าสำหรับความลำบากตรากตรำของตน 10เพราะถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้น วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่คนเดียว ถ้าเขาล้มลงก็จะไม่มีผู้ใดพยุงเขาให้ลุกขึ้น 11ยิ่งกว่านั้น ถ้าสองคนนอนด้วยกัน เขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียว เขาจะอบอุ่นได้อย่างไร 12ถ้าอยู่คนเดียวและถูกโจมตี เขาอาจแพ้ แต่สองคนคงต่อต้านได้ เชือกสามเกลียวจะไม่ขาดง่ายๆc

                   13คนหนุ่มยากจนและมีปรีชา

ย่อมดีกว่ากษัตริย์ชราและโง่เขลา

ผู้ไม่ทรงยอมรับคำแนะนำอีก

14เขาอาจออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์

แม้เขาอาจเกิดเป็นคนยากจนเมื่อกษัตริย์องค์นั้นทรงปกครองd

          15ข้าพเจ้าเห็นทุกคนที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ สนับสนุนหนุ่มคนนั้นที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนe 16เขามาปกครองประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ผู้ที่มาภายหลังจะไม่ชื่นชมยินดีกับเขา นี่ก็ไม่เที่ยงแท้และเป็นการวิ่งไล่ตามลม

          17จงระวังเท้า เมื่อท่านเดินไปยังพระวิหารของพระเจ้า การเข้าไปฟังคำสอนดีกว่าการถวายบูชาของผู้โง่เขลา ที่ไม่รู้ตัวแม้เมื่อทำผิดf

4 a “สังคมมนุษย์” – ปัญญาจารย์มองชีวิตในสังคมของมนุษย์ในมุมมองต่างๆ – 4:1-12 การใช้ความรุนแรงและอันตรายของการไม่มีเพื่อน – 4:13-16 ความวุ่นวายทางการเมือง – 4:17 – 5:6 การถือศาสนาเพียงภายนอกอย่างเครื่องจักรและการบนบานพล่อยๆ – 5:7-8 การกดขี่ข่มเหง

b “การวิ่งไล่ตามลม” – บางคนแปลว่า “เพื่อวิ่งไล่ตามลม”

c ภาพเปรียบเทียบกับ “เชือกสามเกลียว” ยังพบได้อีกในข้อเขียนภาษาสุเมเรียนเรื่อง “กิลกาเมช” (Gilgamesh) ซึ่งให้ตัวอย่างของการรวมอยู่ด้วยกันสองคน แทนที่จะอยู่คนเดียว

d ข้อความในข้อนี้เข้าใจยาก จึงแปลโดยคาดคะเน

e “ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน” – แปลตามตัวอักษรว่า “ซึ่งยืนอยู่แทนที่ของเขา”

f “ไม่รู้ตัวแม้เมื่อทำผิด” – ยังอาจแปลได้อีกว่า “ไม่รู้อะไรนอกจากการทำผิด” - ความหมายของข้อนี้ไม่ชัดเจน

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก