Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สังคมมนุษย์a
4 1ข้าพเจ้าเห็นการข่มเหงทั้งหลายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ เห็นน้ำตาของผู้ถูกข่มเหงที่ไม่มีผู้ปลอบโยน อำนาจอยู่ในมือของผู้ข่มเหง ไม่มีผู้ใดปลอบโยนผู้ถูกข่มเหง 2ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่า บรรดาผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุขมากกว่าผู้เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ 3แต่ผู้ที่ยังไม่เกิดมา และไม่เห็นกิจการชั่วร้ายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าทั้งผู้เป็นและผู้ตาย 4ข้าพเจ้าเห็นว่าความลำบากตรากตรำทั้งหลาย และความชำนาญในการงานทั้งหมดมาจากความอิจฉาที่มนุษย์มีต่อกัน นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย เป็นการวิ่งไล่ตามลม

                   5ผู้โง่เขลามีแต่กอดอก

                   และกินเนื้อของตน

                   6ความสงบสุขกำมือหนึ่ง

                   ดีกว่าความลำบากตรากตรำสองกำมือ

                   และการวิ่งไล่ตามลมb             

          7ข้าพเจ้าเห็นสิ่งไม่เที่ยงแท้อีกภายใต้ดวงอาทิตย์ 8คือ คนหนึ่งอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่ไม่ยอมหยุดทำงานอย่างลำบากตรากตรำ นัยน์ตาของเขาไม่เคยอิ่มทรัพย์สมบัติ เขาถามตนเองว่า “ฉันตรากตรำทำงานและยอมขาดความสุขเพื่อผู้ใด” นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย และเป็นงานยากลำบากที่เลวร้าย

          9สองคนย่อมดีกว่าคนเดียว เพราะทั้งสองคนจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าสำหรับความลำบากตรากตรำของตน 10เพราะถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้น วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่คนเดียว ถ้าเขาล้มลงก็จะไม่มีผู้ใดพยุงเขาให้ลุกขึ้น 11ยิ่งกว่านั้น ถ้าสองคนนอนด้วยกัน เขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียว เขาจะอบอุ่นได้อย่างไร 12ถ้าอยู่คนเดียวและถูกโจมตี เขาอาจแพ้ แต่สองคนคงต่อต้านได้ เชือกสามเกลียวจะไม่ขาดง่ายๆc

                   13คนหนุ่มยากจนและมีปรีชา

ย่อมดีกว่ากษัตริย์ชราและโง่เขลา

ผู้ไม่ทรงยอมรับคำแนะนำอีก

14เขาอาจออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์

แม้เขาอาจเกิดเป็นคนยากจนเมื่อกษัตริย์องค์นั้นทรงปกครองd

          15ข้าพเจ้าเห็นทุกคนที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ สนับสนุนหนุ่มคนนั้นที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนe 16เขามาปกครองประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ผู้ที่มาภายหลังจะไม่ชื่นชมยินดีกับเขา นี่ก็ไม่เที่ยงแท้และเป็นการวิ่งไล่ตามลม

          17จงระวังเท้า เมื่อท่านเดินไปยังพระวิหารของพระเจ้า การเข้าไปฟังคำสอนดีกว่าการถวายบูชาของผู้โง่เขลา ที่ไม่รู้ตัวแม้เมื่อทำผิดf

4 a “สังคมมนุษย์” – ปัญญาจารย์มองชีวิตในสังคมของมนุษย์ในมุมมองต่างๆ – 4:1-12 การใช้ความรุนแรงและอันตรายของการไม่มีเพื่อน – 4:13-16 ความวุ่นวายทางการเมือง – 4:17 – 5:6 การถือศาสนาเพียงภายนอกอย่างเครื่องจักรและการบนบานพล่อยๆ – 5:7-8 การกดขี่ข่มเหง

b “การวิ่งไล่ตามลม” – บางคนแปลว่า “เพื่อวิ่งไล่ตามลม”

c ภาพเปรียบเทียบกับ “เชือกสามเกลียว” ยังพบได้อีกในข้อเขียนภาษาสุเมเรียนเรื่อง “กิลกาเมช” (Gilgamesh) ซึ่งให้ตัวอย่างของการรวมอยู่ด้วยกันสองคน แทนที่จะอยู่คนเดียว

d ข้อความในข้อนี้เข้าใจยาก จึงแปลโดยคาดคะเน

e “ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน” – แปลตามตัวอักษรว่า “ซึ่งยืนอยู่แทนที่ของเขา”

f “ไม่รู้ตัวแม้เมื่อทำผิด” – ยังอาจแปลได้อีกว่า “ไม่รู้อะไรนอกจากการทำผิด” - ความหมายของข้อนี้ไม่ชัดเจน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย