Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


กาลิลี
         แปลว่าวงกลม หรือ อาณาเขตก็ได้ ฉบับเจ็ดสิบได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ครองชาติกาลิลี (ยชอ 12:23) อาจหมายถึงหัวหน้าที่ได้รวบรวมเมืองต่างๆ แถบนั้นเข้าด้วยกัน ที่พ่ายแพ้ต่อโยชูอาห์ คาเดชในกาลิลีเป็นเมืองลี้ภัย (ยชอ 20:7) และเป็นเมืองของเผ่าเลวีด้วย (ยชอ 21:32) กษัตริย์โซโลมอนยกเมืองให้กษัตริย์ฮิรามแห่งไทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับวัสดุก่อสร้างวิหารและพระราชวัง แต่ท่านไม่ทรงพอใจ เรียกเมืองต่างๆ เหล่านั้นว่า "คาบูล" ซึ่งแปลว่าไม่มีคุณค่า (1 พกษ 9:11-13)

ดูเหมือนว่าเมืองกาลิลีและไทร์จะอยู่ติดกัน จึงมีการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านที่ประชิดแดนกัน ชาวอัสซีเรียนภายใต้การนำของ ติกลัธ พิลเซอร์ รบชนะอาณาจักรเหนือในปี 733 กคศ (2 พกศ 15:29) ได้แบ่งกาลิลีเป็นสามส่วนคือ ทางสายทะเล หรือภาคตะวันตกมีเมืองหลวตั้งอยู่ที่ ดอร์ กาลิลี เมืองหลวงที่ เมกิดโด และกิเลียด ซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำยอร์แดน (อสย 9:1) ชื่อ "กาลิลี" มีอยู่ก่อนการเข้าครอบครองของชนอิสราเอล เพราะเราพบบันทึกชื่อนี้ในบันทึกของชาวอียิปต์

สมัยพระเยซูเจ้า เฮโรดอันติพัสปกครองกาลิลีและเปเรีย ภาระกิจส่วนใหญ่ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่ (มธ 26:69) หลังเยรูซาเล็มแตกกาลิลีกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนายิว มีการเขียนและรวบรวมมิชนาและทัลมุดที่นี้

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย