Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
เขาเรียกคุณว่าอะไร…
         ศาสตราจารย์บิล บราวด์ แห่งวิทยาลัยไบรอัน เล่าเรื่องมิชชันนารีที่ไปประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าให้กับชนเผ่าอินเดียนแดงว่า ในตอนแรกเมื่อมิชชันนารีพบกับชนเผ่าอินเดียนแดง พวกเขาต้อนรับมิชชันนารีอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยในใจว่ามิชชันนารีจะมาทำอะไรกับพวกเขา พวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “พวกคนขาว”
        เมื่อได้ติดต่อสัมพันธ์กัน พวกเขารู้จักมิชชันนารีดีขึ้น พวกเขาให้ชื่อใหม่แก่มิชชันนารีว่า “พวกคนขาวที่น่าเคารพ” หลังจากนั้น เมื่อพวกเขามองเห็นถึงคุณงามความดีของมิชชันนารี และเจตนาดีของพวกท่านที่จะช่วยพวกเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “อินเดียนขาว” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพวกเขายอมรับมิชชันนารีให้เป็นพวกเดียวกับพวกเขา

        เวลาผ่านไป วันหนึ่งมีชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่เท้า มิชชันนารีนำชายคนนั้นไปที่บ้านของท่าน ล้างเท้าของเขา ใส่ยาที่แผล พันแผลให้เขา และดูแลเขาด้วยความเอาใจใส่ เมื่อชาวอินเดียนแดงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พวกเขาทึ่งในความดีงาม และการบริการรับใช้ด้วยความรักของมิชชันนารี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “คนของพระเจ้า”

ชวนรำพึง
        คนอื่นเขาเรียกฉันว่าอะไร???
        แน่นอนเขาเรียกฉันว่า “คริสตชน” คนของพระเยซูคริสตเจ้า “ลูกของพระเจ้าพระบิดา”
        พระเจ้าข้า... ขอให้ชีวิตของลูกเป็นการบ่งบอกแก่ผู้อื่นว่า พระองค์นั้นสุดแสนดี และการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างและคำสอนของพระเยซูเจ้า มันทำให้ลูกและเพื่อนมนุษย์ของลูกมีความสุข

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย