กรณีบาปของคนยากจน

        7"ถ้าผู้ใดไม่สามารถจัดหาแพะแกะมาถวายเป็นบูชาเพื่อขออภัยบาปที่เขาทำ เขาจะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบรุ่น ๆ สองตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตัวหนึ่งถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป อีกตัวหนึ่งถวายเป็นเครื่องเผาบูชา  8เขาจะนำนกทั้งสองตัวไปมอบให้สมณะ ซึ่งจะถวายนกตัวแรกเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป สมณะจะบิดคอของมัน โดยไม่ดึงหัวออก  9นำเลือดที่ถวายเพื่อขออภัยบาปส่วนหนึ่งพรมด้านข้างของพระแท่นบูชา และเทเลือดที่เหลือบนฐานพระแท่นบูชา นี่คือการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป  10แล้วสมณะจะเอานกตัวที่สองมาเผาเป็นเครื่องเผาบูชาตามข้อกำหนด สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป"

        11"ถ้าผู้ใดไม่สามารถจัดหานกเขาสองตัวหรือนกพิราบรุ่น ๆ สองตัวมาถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปได้ เขาจะนำแป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป เขาจะต้องไม่ใส่น้ำมันมะกอกหรือกำยานในแป้ง เพราะเป็นการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป  12เขาจะนำแป้งมามอบให้สมณะ แล้วสมณะจะนำแป้งหนึ่งกำมือถวายเพื่อให้พระเจ้าทรงระลึกถึงผู้กระทำผิด สมณะจะเผาแป้งนั้นบนพระแท่นบูชาพร้อมกับของถวายอื่น ๆ ที่เผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป  13สมณะจะทำพิธีถวายบูชาเพื่อขออภัยบาปของผู้กระทำผิดในกรณีที่กล่าวมาแล้วe และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป ส่วนแป้งที่เหลือเป็นของสมณะ เช่นเดียวกับในการถวายธัญบูชา"


e หมายถึง ทุกกรณีที่กล่าวแล้วใน 4:22,27