โยเซฟทำนายฝันให้ข้าราชการของพระเจ้าฟาโรห์a

40  1ต่อมาไม่นาน พนักงานถวายน้ำจัณฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริย์อียิปต์ได้กระทำผิดต่อเจ้านายของตน คือกษัตริย์อียิปต์  2พระเจ้าฟาโรห์กริ้วข้าราชการทั้งสองคนนี้  คือหัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์และหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวย  3รับสั่งให้จองจำไว้ในคุกที่บ้านของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ในคุกเดียวกับที่โยเซฟถูกจองจำอยู่  4ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์มอบคนทั้งสองให้โยเซฟดูแล ทั้งสองคนถูกจองจำอยู่เป็นเวลานาน   5ขณะที่ถูกจองจำอยู่นั้น ทั้งพนักงานถวายน้ำจัณฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริย์อียิปต์ ต่างก็ฝันในคืนเดียวกัน ความฝันของแต่ละคนมีความหมายพิเศษ  6เมื่อโยเซฟมาหาเขาในตอนเช้า ก็เห็นว่าทั้งคู่มีใบหน้าเศร้าหมอง  7เขาจึงถามข้าราชการทั้งสองซึ่งถูกจองจำอยู่ในคุกที่บ้านของเจ้านายของตนว่า "ทำไมวันนี้ท่านทั้งสองจึงมีใบหน้าเศร้าเช่นนี้"  8ทั้งสองตอบว่า "เราต่างก็ฝันไป แต่ไม่มีใครทำนายฝันให้เราได้"b โยเซฟพูดกับเขาว่า "พระเจ้าเท่านั้นทรงทำนายให้ได้ จงเล่าฝันให้ข้าพเจ้าฟังซิ"

        9หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์จึงเล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่า "ข้าพเจ้าฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า  10มีกิ่งอยู่สามกิ่ง เมื่อกิ่งแตกใบ ก็ออกดอก แล้วมีผลเป็นพวงองุ่นสุก  11ข้าพเจ้าถือถ้วยของพระเจ้าฟาโรห์เด็ดผลองุ่นมาคั้นน้ำลงใส่ถ้วย และนำไปถวายพระเจ้าฟาโรห์"  12โยเซฟทำนายว่า "ความฝันหมายความดังนี้ กิ่งสามกิ่งหมายถึงสามวัน  13ภายในสามวัน พระเจ้าฟาโรห์จะทรงรื้อฟื้นคดีของท่าน และจะทรงคืนตำแหน่งให้ท่าน ท่านจะได้รินน้ำจัณฑ์ถวายพระเจ้าฟาโรห์อย่างที่ท่านเคยทำเมื่อท่านเป็นพนักงานถวายน้ำจัณฑ์  14เมื่อท่านมีความสุขแล้ว จงระลึกถึงข้าพเจ้าบ้าง โปรดเมตตานำเรื่องของข้าพเจ้าขึ้นทูลพระเจ้าฟาโรห์ ขอให้ทรงปล่อยข้าพเจ้าออกไปจากคุกนี้  15ข้าพเจ้าถูกลักพาตัวมาจากแผ่นดินของชาวฮีบรู แม้ที่นี่ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำผิดสมควรที่จะถูกจองจำในคุกนี้"

        16หัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยเห็นว่า โยเซฟทำนายฝันในทางดี จึงบอกโยเซฟว่า  "ข้าพเจ้าก็ฝันเช่นเดียวกันว่า ข้าพเจ้าทูนกระจาดใส่ขนมปังสามใบไว้บนศีรษะ  17ในกระจาดข้างบนสุด มีเครื่องเสวยทุกชนิดสำหรับถวายพระเจ้าฟาโรห์ แต่พวกนกมาจิกกินในกระจาดบนศีรษะของข้าพเจ้า"  18โยเซฟทำนายว่า "ความฝันหมายความดังนี้ กระจาดสามใบหมายถึงสามวัน  19ภายในสามวัน พระเจ้าฟาโรห์จะทรงรื้อฟื้นคดีของท่านc รับสั่งให้ประหารชีวิต แขวนท่านไว้บนต้นไม้ พวกนกจะมาจิกกินเนื้อของท่าน"

        20ในวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าฟาโรห์ พระองค์พระราชทานงานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารทั้งปวง ทรงรื้อฟื้นคดีของหัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ และพนักงานเครื่องเสวย  21พระองค์ทรงคืนตำแหน่งให้หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ เพื่อถวายน้ำจัณฑ์เช่นเดิม  22แต่ทรงแขวนหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยบนต้นไม้ ดังที่โยเซฟทำนายไว้ทุกประการ  23แต่หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ลืมมิได้ระลึกถึง  โยเซฟเลย


40 a เรื่องนี้มาจากตำนานเอโลฮิสต์ ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขเพียงเล็กน้อย

b ชาวอียิปต์เชื่อว่า ความฝันบอกให้เรารู้เหตุการณ์ในอนาคต

c "รื้อฟื้นคดีของท่าน" แปลตามตัวอักษรว่า "ยกศีรษะของท่าน" โดยทั่วไปหมายถึงการมีโชคดีหรือความโปรดปรานของกษัตริย์ (ดู ข้อ 13; 2 พกษ 25:27; ยรม 52:31) แต่ในที่นี้อาจจะเล่นคำด้วย "การยกศีรษะ" อาจหมายตรงตัวว่า "ตัดศีรษะ" (ข้อ 19) ส่วนในข้อ 13 พนักงานถวายน้ำจัณฑ์ได้รับอภัยโทษ (ยกศีรษะ)