Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยเซฟทำนายฝันให้ข้าราชการของพระเจ้าฟาโรห์a

40  1ต่อมาไม่นาน พนักงานถวายน้ำจัณฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริย์อียิปต์ได้กระทำผิดต่อเจ้านายของตน คือกษัตริย์อียิปต์  2พระเจ้าฟาโรห์กริ้วข้าราชการทั้งสองคนนี้  คือหัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์และหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวย  3รับสั่งให้จองจำไว้ในคุกที่บ้านของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ในคุกเดียวกับที่โยเซฟถูกจองจำอยู่  4ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์มอบคนทั้งสองให้โยเซฟดูแล ทั้งสองคนถูกจองจำอยู่เป็นเวลานาน   5ขณะที่ถูกจองจำอยู่นั้น ทั้งพนักงานถวายน้ำจัณฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริย์อียิปต์ ต่างก็ฝันในคืนเดียวกัน ความฝันของแต่ละคนมีความหมายพิเศษ  6เมื่อโยเซฟมาหาเขาในตอนเช้า ก็เห็นว่าทั้งคู่มีใบหน้าเศร้าหมอง  7เขาจึงถามข้าราชการทั้งสองซึ่งถูกจองจำอยู่ในคุกที่บ้านของเจ้านายของตนว่า "ทำไมวันนี้ท่านทั้งสองจึงมีใบหน้าเศร้าเช่นนี้"  8ทั้งสองตอบว่า "เราต่างก็ฝันไป แต่ไม่มีใครทำนายฝันให้เราได้"b โยเซฟพูดกับเขาว่า "พระเจ้าเท่านั้นทรงทำนายให้ได้ จงเล่าฝันให้ข้าพเจ้าฟังซิ"

        9หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์จึงเล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่า "ข้าพเจ้าฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า  10มีกิ่งอยู่สามกิ่ง เมื่อกิ่งแตกใบ ก็ออกดอก แล้วมีผลเป็นพวงองุ่นสุก  11ข้าพเจ้าถือถ้วยของพระเจ้าฟาโรห์เด็ดผลองุ่นมาคั้นน้ำลงใส่ถ้วย และนำไปถวายพระเจ้าฟาโรห์"  12โยเซฟทำนายว่า "ความฝันหมายความดังนี้ กิ่งสามกิ่งหมายถึงสามวัน  13ภายในสามวัน พระเจ้าฟาโรห์จะทรงรื้อฟื้นคดีของท่าน และจะทรงคืนตำแหน่งให้ท่าน ท่านจะได้รินน้ำจัณฑ์ถวายพระเจ้าฟาโรห์อย่างที่ท่านเคยทำเมื่อท่านเป็นพนักงานถวายน้ำจัณฑ์  14เมื่อท่านมีความสุขแล้ว จงระลึกถึงข้าพเจ้าบ้าง โปรดเมตตานำเรื่องของข้าพเจ้าขึ้นทูลพระเจ้าฟาโรห์ ขอให้ทรงปล่อยข้าพเจ้าออกไปจากคุกนี้  15ข้าพเจ้าถูกลักพาตัวมาจากแผ่นดินของชาวฮีบรู แม้ที่นี่ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำผิดสมควรที่จะถูกจองจำในคุกนี้"

        16หัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยเห็นว่า โยเซฟทำนายฝันในทางดี จึงบอกโยเซฟว่า  "ข้าพเจ้าก็ฝันเช่นเดียวกันว่า ข้าพเจ้าทูนกระจาดใส่ขนมปังสามใบไว้บนศีรษะ  17ในกระจาดข้างบนสุด มีเครื่องเสวยทุกชนิดสำหรับถวายพระเจ้าฟาโรห์ แต่พวกนกมาจิกกินในกระจาดบนศีรษะของข้าพเจ้า"  18โยเซฟทำนายว่า "ความฝันหมายความดังนี้ กระจาดสามใบหมายถึงสามวัน  19ภายในสามวัน พระเจ้าฟาโรห์จะทรงรื้อฟื้นคดีของท่านc รับสั่งให้ประหารชีวิต แขวนท่านไว้บนต้นไม้ พวกนกจะมาจิกกินเนื้อของท่าน"

        20ในวันที่สามซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าฟาโรห์ พระองค์พระราชทานงานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารทั้งปวง ทรงรื้อฟื้นคดีของหัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ และพนักงานเครื่องเสวย  21พระองค์ทรงคืนตำแหน่งให้หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ เพื่อถวายน้ำจัณฑ์เช่นเดิม  22แต่ทรงแขวนหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยบนต้นไม้ ดังที่โยเซฟทำนายไว้ทุกประการ  23แต่หัวหน้าพนักงานถวายน้ำจัณฑ์ลืมมิได้ระลึกถึง  โยเซฟเลย


40 a เรื่องนี้มาจากตำนานเอโลฮิสต์ ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขเพียงเล็กน้อย

b ชาวอียิปต์เชื่อว่า ความฝันบอกให้เรารู้เหตุการณ์ในอนาคต

c "รื้อฟื้นคดีของท่าน" แปลตามตัวอักษรว่า "ยกศีรษะของท่าน" โดยทั่วไปหมายถึงการมีโชคดีหรือความโปรดปรานของกษัตริย์ (ดู ข้อ 13; 2 พกษ 25:27; ยรม 52:31) แต่ในที่นี้อาจจะเล่นคำด้วย "การยกศีรษะ" อาจหมายตรงตัวว่า "ตัดศีรษะ" (ข้อ 19) ส่วนในข้อ 13 พนักงานถวายน้ำจัณฑ์ได้รับอภัยโทษ (ยกศีรษะ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย