Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยเซฟและภรรยาของโปทิฟาร์

        โยเซฟมีรูปร่างสง่างามหน้าตาดี  7หลังจากที่โยเซฟอยู่ที่บ้านของโปทิฟาร์ไม่นาน ภรรยาของเจ้านายมองโยเซฟด้วยความเสน่หา ชวนเขาว่า "มาหลับนอนกับฉันเถิด"     8แต่เขาปฏิเสธ บอกนางว่า "เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ต้องกังวลใจกับสิ่งใดในบ้าน เขามอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสิ่งที่เขามี  9ข้าพเจ้ามีอำนาจในบ้านนี้เท่ากับเขา เขาไม่ได้หวงสิ่งใดไว้จากข้าพเจ้าเลย นอกจากท่าน ซึ่งเป็นภรรยาของเขา ข้าพเจ้าจะทำสิ่งเลวร้ายมากเช่นนี้และทำบาปผิดต่อพระเจ้าได้อย่างไร"  10แม้ว่านางจะชักชวน โยเซฟวันแล้ววันเล่า เขาก็ไม่ยอมไปหลับนอนหรืออยู่ใกล้นาง

        11แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อโยเซฟเข้ามาทำงานในบ้าน ไม่มีผู้รับใช้คนอื่นอยู่ที่นั่น          12นางเข้ามาดึงเสื้อเขาไว้ ชวนว่า "มาหลับนอนกับฉันเถิด" แต่โยเซฟวิ่งหนีออกไปข้างนอก ทิ้งเสื้อไว้ในมือนาง  13เมื่อเห็นว่าเขาทิ้งเสื้อไว้ในมือและวิ่งหนีออกไปข้างนอก              14นางจึงตะโกนเรียกผู้รับใช้บอกว่า "ดูนี่สิ สามีของฉันพาชาวฮีบรูคนนี้เข้ามาเพื่อดูหมิ่นฉัน เขาเข้ามาชวนให้ฉันหลับนอนกับเขา แต่ฉันตะโกนเสียงดัง  15เมื่อเขาได้ยินฉันตะโกน ก็เลยทิ้งเสื้อไว้กับฉัน วิ่งออกไปข้างนอก"

        16นางเก็บเสื้อของโยเซฟไว้จนเจ้านายของเขากลับบ้าน  17แล้วก็เล่าให้เขาฟังเรื่องเดียวกันว่า "ทาสชาวฮีบรูที่ท่านพามาอยู่กับเรา ดูหมิ่นดิฉัน  18แต่เมื่อดิฉันร้องตะโกน เขาก็ทิ้งเสื้อไว้กับดิฉัน วิ่งหนีไปข้างนอก"  19เจ้านายโกรธมาก เมื่อได้ยินภรรยาฟ้องว่า "ทาสของท่านทำกับดิฉันอย่างนี้"  20เจ้านายของโยเซฟจึงสั่งให้จับเขาขังไว้ในคุกที่ขังนักโทษของกษัตริย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย