โยเซฟในบ้านของโปทิฟาร์a

        39  1โยเซฟถูกพาตัวไปประเทศอียิปต์ โปทิฟาร์ ชาวอียิปต์ ที่ปรึกษาของพระเจ้าฟาโรห์ และผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ซื้อโยเซฟมาจากชาวอิชมาเอลที่พาเขามาที่นั่น  2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ ทรงกระทำให้กิจการงานที่เขาทำประสบความสำเร็จ โยเซฟอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์  3เจ้านายเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา และโปรดให้ทุกสิ่งที่โยเซฟทำประสบความสำเร็จ  4จึงพอใจโยเซฟ ให้เขาเป็นผู้รับใช้ส่วนตัว แต่งตั้งให้เขาดูแลบ้าน และทรัพย์สมบัติทั้งปวง  5นับแต่เวลาที่โปทิฟาร์ให้โยเซฟดูแลบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรครอบครัวของชาวอียิปต์คนนั้น เพราะเห็นแก่โยเซฟ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรทุกสิ่งที่เขามี ทั้งในบ้านและในทุ่งนา  6โปทิฟาร์จึงมอบหมายทุกสิ่งที่เขามีให้โยเซฟดูแล ไม่สนใจและไม่ห่วงใยสิ่งใดเลย นอกจากอาหารที่เขากินเท่านั้น


39 a บทนี้เล่าเรื่องต่าง ๆ ต่อจากบทที่ 37 มาจากตำนานยาห์วิสต์ ส่วนบทที่ 40 มาจากตำนานเอโลฮิสต์ เล่าเรื่องเดียวกันแต่คนละแบบ ผู้เรียบเรียงนำตำนานทั้งสองสายมารวมกันโดยขัดเกลาเล็กน้อย เช่นในบทนี้พูดถึงโปทิฟาร์ ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ในข้อ 1 (ดู 37:36; 40:3)