Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยเซฟในบ้านของโปทิฟาร์a

        39  1โยเซฟถูกพาตัวไปประเทศอียิปต์ โปทิฟาร์ ชาวอียิปต์ ที่ปรึกษาของพระเจ้าฟาโรห์ และผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ซื้อโยเซฟมาจากชาวอิชมาเอลที่พาเขามาที่นั่น  2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ ทรงกระทำให้กิจการงานที่เขาทำประสบความสำเร็จ โยเซฟอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์  3เจ้านายเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา และโปรดให้ทุกสิ่งที่โยเซฟทำประสบความสำเร็จ  4จึงพอใจโยเซฟ ให้เขาเป็นผู้รับใช้ส่วนตัว แต่งตั้งให้เขาดูแลบ้าน และทรัพย์สมบัติทั้งปวง  5นับแต่เวลาที่โปทิฟาร์ให้โยเซฟดูแลบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรครอบครัวของชาวอียิปต์คนนั้น เพราะเห็นแก่โยเซฟ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรทุกสิ่งที่เขามี ทั้งในบ้านและในทุ่งนา  6โปทิฟาร์จึงมอบหมายทุกสิ่งที่เขามีให้โยเซฟดูแล ไม่สนใจและไม่ห่วงใยสิ่งใดเลย นอกจากอาหารที่เขากินเท่านั้น


39 a บทนี้เล่าเรื่องต่าง ๆ ต่อจากบทที่ 37 มาจากตำนานยาห์วิสต์ ส่วนบทที่ 40 มาจากตำนานเอโลฮิสต์ เล่าเรื่องเดียวกันแต่คนละแบบ ผู้เรียบเรียงนำตำนานทั้งสองสายมารวมกันโดยขัดเกลาเล็กน้อย เช่นในบทนี้พูดถึงโปทิฟาร์ ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ในข้อ 1 (ดู 37:36; 40:3)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย