Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเตรียมการรับน้ำวินาศ

        13พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "เราได้ตัดสินใจว่า มนุษย์ทุกคนมาถึงจุดจบแล้ว โลกมีแต่ความรุนแรงเพราะมนุษย์ ดังนั้น เราจะทำลายเขาพร้อมกับแผ่นดิน  14ท่านจงเอาไม้สนมาต่อเรือใหญ่ลำหนึ่งe ให้มีหลายห้อง เอาชันยาทั้งด้านในและด้านนอก  15จงให้เรือมีลักษณะดังนี้ ลำเรือยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก สูงสามสิบศอก  16จงทำหลังคาเรือเว้นช่องว่างไว้หนึ่งศอก จงทำทางเข้าไว้ข้างเรือ ให้เรือมีดาดฟ้าสามชั้น

        17ส่วนเรา เราจะบันดาลให้น้ำวินาศท่วมโลก เพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจf ใต้ท้องฟ้า ทุกสิ่งบนแผ่นดินจะพินาศ  18แต่เราจะทำพันธสัญญากับท่านg ท่านจงเข้าไปในเรือ บุตร ภรรยา และบุตรสะใภ้จะเข้าไปกับท่านด้วย  19ท่านจะต้องนำสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าไปในเรืออย่างละหนึ่งคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อมันจะรอดตายพร้อมกับท่าน  20นกทุกชนิด สัตว์ทุกชนิด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดอย่างละคู่ จะเข้าไปในเรือกับท่าน  เพื่อมันจะรอดตายh  21ท่านจงจัดเตรียมของกินทุกชนิด และจัดเก็บไว้ในห้องบนเรือ  เพื่อเป็นอาหารสำหรับท่านและสัตว์ทั้งหลาย"  22โนอาห์กระทำเช่นนี้ เขาทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทุกประการ 

7  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "ท่านจงเข้าไปในเรือ พร้อมกับครอบครัวของท่าน เพราะในท่ามกลางคนร่วมสมัย เราเห็นว่าท่านเท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา     2ท่านจงเอาสัตว์ทุกชนิดที่ไม่มีมลทินไปด้วยอย่างละเจ็ดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และสัตว์ที่มีมลทินอย่างละคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย  3และจงเอานกในท้องฟ้าอย่างละเจ็ดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วแผ่นดิน  4อีกเจ็ดวัน เราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน และเราจะทำลายล้างสัตว์มีชีวิตทั้งหมดที่เราได้สร้างไปจากพื้นแผ่นดิน"       5โนอาห์ทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ

        6โนอาห์อายุหกร้อยปีเมื่อเกิดน้ำวินาศท่วมแผ่นดิน

        7โนอาห์พร้อมกับบุตรภรรยา และบุตรสะใภ้เข้าไปในเรือเพื่อหนีน้ำวินาศ           8บรรดาสัตว์ทั้งที่ไม่มีมลทินและสัตว์มีมลทิน นกและสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน  9อย่างละคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เข้าไปในเรือพร้อมกับโนอาห์ ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โนอาห์a  10เจ็ดวันต่อมา น้ำวินาศก็เริ่มท่วมแผ่นดิน

        11เมื่อโนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี วันที่สิบเจ็ดเดือนที่สอง วันนั้นบรรดาน้ำทั้งหลายใต้บาดาลก็พวยพุ่งขึ้น และประตูน้ำในท้องฟ้าก็เปิดออกb  12ฝนตกลงบนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน

        13วันนั้น โนอาห์และบุตรชาย คือ เชม ฮามและยาเฟท เข้าไปในเรือพร้อมกับภรรยาของโนอาห์และบุตรสะใภ้ทั้งสามคน  14บรรดาสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน นก และสัตว์ปีกทุกชนิดก็เข้าไปด้วย  15สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเข้าไปในเรือทีละคู่พร้อมกับโนอาห์  16สัตว์ทุกชนิด ทั้งตัวผู้และตัวเมียเข้าไปในเรือ ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดประตูเรือe เราใช้คำว่า "เรือ" ต้นฉบับภาษาละตินว่า arca  แปลว่า "หีบ" "กล่อง" คำว่า "ไม้สน" เป็นการแปลโดยประมาณ  "ให้มีหลายห้อง" ตามตัวบทภาษาฮีบรู

f ความหมายแรกของคำว่า ruah คือ ลม ไม่ว่าจะเป็นสายลม (อพย 10:13; โยบ 21:18) หรือลมหายใจ (ปฐก 7:15,22) ดังนั้น จึงหมายถึงพลังชีวิตและความคิด ความรู้สึกหรืออารมณ์ซึ่งมาจากชีวิต (ปฐก 41:8; 45:27;        1 ซมอ 1:15; 1 พกษ 21:5) สำหรับมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นของประทานจากพระเจ้า (6:3; ลนต 16:22; โยบ 27:3; สดด 104:29; ปญจ 12:7) ดังนั้น จึงหมายถึงพลัง ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ในการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นในการเนรมิตสร้าง (ปฐก 1:2; โยบ 33:4; สดด 104:29-30) หรือในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ (อพย 31:3) โดยเฉพาะอาศัยประกาศกเป็นเครื่องมือ (วนฉ 3:10; อสค 36:27 เชิงอรรถ f) และโดยอาศัยพระเมสสิยาห์ (อสย 11:2 เชิงอรรถ c  ดู รม 1:9 เชิงอรรถ e)

g พันธสัญญานี้ไม่ใช่การตกลงระหว่างสองฝ่ายที่เท่าเทียมกัน แต่เป็นการที่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาทรงให้ประกันแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรร นอกจากพันธสัญญานี้แล้วพระเจ้าในภายหลังจะทรงทำพันธสัญญาอีกคือกับอับราฮัม (15:17)  กับประชากรทั้งหมด (อพย 19:3 เชิงอรรถ c) และกับมนุษย์ทุกคนใน "พันธสัญญาใหม่" ที่จะทรงกระทำในยุคสุดท้าย (มธ 26:28 เชิงอรรถ f; ฮบ 9:15 เชิงอรรถ i)

h ความชั่วร้ายของมนุษย์ส่งผลกระทบให้กับสิ่งสร้างทั้งหมด (6:13) สิ่งสร้างที่ไม่มีปัญญาก็ร่วมชะตากรรมกับมนุษย์ ทั้งในความดีและความชั่วร้าย ความคิดนี้ใกล้เคียงมากกับความคิดของเปาโล (รม 8:19-22)

7 a ข้อความนี้เป็นการรวมความคิดจากตำนานสองสาย จากตำนานยาห์วิสต์มีการแยกระหว่างสัตว์ที่มีหรือไม่มีมลทิน ส่วนตำนานสงฆ์กล่าวถึงสัตว์อย่างละหนึ่งคู่

b น้ำจากเบื้องบนและจากเบื้องล่างทะลักข้ามที่กั้นซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ (1:7) ดังนี้ ความสับสนไร้ระเบียบจึงเข้ามาแทนที่ ตามตำนานยาห์วิสต์ ฝนตกหนักเป็นต้นเหตุของน้ำวินาศ (7:4,12)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย