กาลิลี
         แปลว่าวงกลม หรือ อาณาเขตก็ได้ ฉบับเจ็ดสิบได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ครองชาติกาลิลี (ยชอ 12:23) อาจหมายถึงหัวหน้าที่ได้รวบรวมเมืองต่างๆ แถบนั้นเข้าด้วยกัน ที่พ่ายแพ้ต่อโยชูอาห์ คาเดชในกาลิลีเป็นเมืองลี้ภัย (ยชอ 20:7) และเป็นเมืองของเผ่าเลวีด้วย (ยชอ 21:32) กษัตริย์โซโลมอนยกเมืองให้กษัตริย์ฮิรามแห่งไทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับวัสดุก่อสร้างวิหารและพระราชวัง แต่ท่านไม่ทรงพอใจ เรียกเมืองต่างๆ เหล่านั้นว่า "คาบูล" ซึ่งแปลว่าไม่มีคุณค่า (1 พกษ 9:11-13)

ดูเหมือนว่าเมืองกาลิลีและไทร์จะอยู่ติดกัน จึงมีการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านที่ประชิดแดนกัน ชาวอัสซีเรียนภายใต้การนำของ ติกลัธ พิลเซอร์ รบชนะอาณาจักรเหนือในปี 733 กคศ (2 พกศ 15:29) ได้แบ่งกาลิลีเป็นสามส่วนคือ ทางสายทะเล หรือภาคตะวันตกมีเมืองหลวตั้งอยู่ที่ ดอร์ กาลิลี เมืองหลวงที่ เมกิดโด และกิเลียด ซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำยอร์แดน (อสย 9:1) ชื่อ "กาลิลี" มีอยู่ก่อนการเข้าครอบครองของชนอิสราเอล เพราะเราพบบันทึกชื่อนี้ในบันทึกของชาวอียิปต์

สมัยพระเยซูเจ้า เฮโรดอันติพัสปกครองกาลิลีและเปเรีย ภาระกิจส่วนใหญ่ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่ (มธ 26:69) หลังเยรูซาเล็มแตกกาลิลีกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนายิว มีการเขียนและรวบรวมมิชนาและทัลมุดที่นี้