ลานหน้ากระโจมที่ประทับc

9ท่านจะต้องทำลานหน้ากระโจมที่ประทับ ทางด้านใต้จะมีม่านกั้นทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดด้านหนึ่งยาวห้าสิบหลา  10จะมีเสายี่สิบเสากับฐานรองรับยี่สิบฐาน ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ เสานั้นมีขอเกี่ยว และมีราวทำด้วยเงิน  11ทางด้านเหนือก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีม่านกั้นยาวห้าสิบหลา มีเสาทองสัมฤทธิ์ยี่สิบเสาตั้งอยู่บนฐานรองรับทำด้วยทองสัมฤทธิ์ยี่สิบฐาน เสานั้นมีขอเกี่ยว และมีราวทำด้วยเงิน  12คานด้านตะวันตกกั้นม่านยาวยี่สิบห้าหลา มีเสาทองสัมฤทธิ์สิบเสาอยู่บนฐานทองสัมฤทธิ์สิบฐาน  13ลานด้านตะวันออก กว้างยี่สิบห้าหลา แบ่งดังต่อไปนี้  14ริมประตูเข้าลานด้านหนึ่งกั้นม่านยาวเจ็ดหลาครึ่ง มีเสาสามเสากับฐานรองรับสามฐาน  15อีกด้านหนึ่งกั้นม่านยาวเจ็ดหลาครึ่ง มีเสาสามเสากับฐานรองรับสามฐาน  16ตรงทางเข้ากั้นม่านยาวสิบหลา ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดทอจากด้ายสีม่วง สีม่วงแดง และสีแดงเข้ม ปักอย่างประณีต มีเสาสี่เสากับฐานรองรับสี่ฐาน  17เสาทุกเสารอบลานมีราวเงินยึด มีขอเกี่ยวทำด้วยเงิน และฐานรองรับทำด้วยทองสัมฤทธิ์  18ลานจะต้องมีความยาวร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก ม่านทั้งหมดd จะต้องทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดสูงห้าศอก  และฐานรองรับทำด้วยทองสัมฤทธิ์  19เครื่องใช้ทุกชิ้นในกระโจมที่ประทับรวมทั้งหมุดยึดกระโจม และหมุดยึดม่านกั้นลานจะต้องทำด้วยทองสัมฤทธิ์


c ลานนี้คือสถานศักดิ์สิทธิ์รอบกระโจมที่ประทับ ข้อความนี้อธิบายว่ามีเสาปักม่านกั้นไว้ ลานนี้มีลักษณะคล้ายกับลานในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (1 พกษ 6:36; อสค 40; มธ 21:12//; กจ 21:27-30)

d "ม่านทั้งหมด" ไม่มีในต้นฉบับ สันนิษฐานได้จาก 38:16