Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระแท่นเผาเครื่องบูชา

27  1ท่านจะต้องทำพระแท่นบูชาa ด้วยไม้กระถินเทศ ยาวห้าศอกกว้างห้าศอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงสามศอก  2ท่านจะต้องทำมุมทั้งสี่ยื่นออกเป็นเชิงงอนb เป็นไม้ชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา ท่านจะใช้ทองแดงหุ้มแท่นบูชานี้ทั้งหมด  3ท่านจะต้องทำถาดสำหรับรองรับเถ้า ทัพพี ชามสำหรับประพรม ขอเกี่ยวและถาดรองไฟ ท่านจะทำเครื่องใช้สำหรับพระแท่นบูชานี้ทุกชิ้นด้วยทองสัมฤทธิ์  4ท่านจะต้องทำลูกกรงสำหรับพระแท่นบูชาด้วยทองสัมฤทธิ์ฉลุลาย และทำห่วงทองสัมฤทธิ์สี่ห่วงไว้ที่สี่มุมของลูกกรง  5ท่านจะต้องนำลูกกรงนี้กรุไว้ด้านล่างใต้ขอบพระแท่นลงไปจนถึงครึ่งแท่น  6ท่านจะต้องทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์   7เวลาหามจะได้สอดคานเข้าในห่วงที่ติดอยู่ข้างพระแท่นบูชาทั้งสองด้าน  8ท่านจะต้องทำพระแท่นบูชาด้วยไม้กระดานให้ด้านในกลวง และท่านจะต้องทำตามแบบที่เราได้แสดงให้ท่านเห็นบนภูเขา


27 a พระแท่นบูชานี้คือพระแท่นสำหรับเผาสัตว์เป็นบูชา (1 พกษ 8:64 เชิงอรรถ s) ซึ่งสำคัญกว่าและต่างจากพระแท่นเผากำยาน (อพย 30:1-10) น่าสังเกตว่าพระแท่นเผาสัตว์เป็นบูชานี้ทำด้วยไม้ จึงออกจะแปลก นึกไม่ออกว่าจะใช้เผาสัตว์เป็นบูชาได้อย่างไร แม้จะหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์แล้วก็ตาม

b "เชิงงอน" คือ ส่วนที่ยื่นออกมาจากมุมทั้งสี่ของพระแท่นเผาบูชา และถือเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์อย่างพิเศษของพระแท่น มหาสมณะจะเอาเลือดสัตว์มาเจิมทาเชิงงอนของพระแท่นเผากำยาน (30:10) เชิงงอนเหล่านี้ปีละครั้ง (29:12) เช่นเดียวกับเมื่ออาชญากรคนใดจับเชิงงอนของพระแท่นเผาบูชานี้ เขาจะพ้นจากโทษที่ควรจะได้รับ (1 พกษ 1:50; 2:28)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย