Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสสอนบทเพลงเตือนใจแก่ชาวอิสราเอล

28จงเรียกบรรดาผู้อาวุโสของเผ่าต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่มาชุมนุมกันต่อหน้าข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้เขาฟัง ข้าพเจ้าจะขอให้ฟ้าดินมาเป็นพยานปรักปรำเขา  29ข้าพเจ้ารู้ว่า หลังจากข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปแล้ว ท่านจะต้องทำชั่วอย่างแน่นอน เปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากคำสั่งสอนของข้าพเจ้า แล้วในที่สุด ท่านจะต้องประสบภัยพิบัติ เพราะท่านได้กระทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธเพราะความประพฤติของท่าน

30แล้วโมเสสจึงกล่าวถ้อยคำเพลงบทนี้ให้ชุมชนชาวอิสราเอลทุกคนฟังจนจบ 

ค. บทเพลงของโมเสสa

32  1สวรรค์เอ๋ย จงฟังเถิด ข้าพเจ้ากำลังจะพูด แผ่นดินเอ๋ย จงฟังถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้า

2ให้คำสอนของข้าพเจ้าหยดลงดุจเม็ดฝน และคำปราศรัยของข้าพเจ้าลงมาดุจน้ำค้าง

ดังฝนพรำลงบนต้นหญ้า  ดังสายฝนโปรยลงบนหญ้าอ่อน

3ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราเถิดb

4พระองค์ทรงเป็นศิลา พระราชกิจของพระองค์ก็ดีพร้อม

หนทางทั้งหลายของพระองค์ล้วนเที่ยงธรรม

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ไม่ทรงหลอกลวง

พระองค์ทรงความเที่ยงธรรมและยุติธรรม

5บรรดาลูกดื้อรั้นทำบาปผิดต่อพระองค์  เป็นพงศ์พันธุ์ชั่วช้าและคดโกงc

6ชนชาติโง่เขลาและเบาปัญญาเอ๋ย ท่านจะตอบสนององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้หรือ

พระองค์มิใช่พระบิดาผู้ประทานชีวิตแก่ท่านดอกหรือd

พระองค์ทรงสร้างท่านและทรงพยุงท่านไว้มิใช่หรือ

7จงระลึกถึงวันในอดีต  จงคำนึงถึงปีที่ผ่านมาหลายยุคสมัย

จงถามบิดาของท่าน และเขาจะบอกให้ท่านรู้

จงถามบรรดาผู้อาวุโสของท่านและเขาจะเล่าให้ท่านฟัง

8เมื่อพระผู้สูงสุดทรงแบ่งแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่ชนชาติต่าง ๆ

เมื่อทรงแบ่งมนุษยชาติให้แยกย้ายกันไป

พระองค์ทรงกำหนดเขตแดนให้ชนชาติทั้งหลาย ตามจำนวนบุตรของพระเจ้าe

9แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนประชากรอิสราเอลไว้เป็นของพระองค์

ทรงทำให้ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์

10พระองค์ทรงพบเขา ในถิ่นทุรกันดาร ในที่รกร้างที่มีแต่เสียงลมเหมือนเสียงสุนัขหอน

พระองค์ทรงโอบล้อมและทรงดูแลเขา ทรงปกป้องเขาไว้ดั่งแก้วตาของพระองค์

11ดังนกอินทรีที่สอนลูกในรังให้บิน  บินร่อนอยู่เหนือลูกน้อยของมัน

พระองค์ทรงกางปีกรองรับเขาไว้  ให้เกาะอยู่บนปีกของพระองค์

12องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวทรงนำเขา  ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอยู่กับเขา

13พระองค์ทรงนำเขาขึ้นสู่ที่สูงของแผ่นดิน  ประทานผลิตผลจากทุ่งนาเลี้ยงดูเขา

ทรงให้เขาดูดน้ำผึ้งจากก้อนหินและเก็บมะกอกเทศจากดินแข็งดุจหินมาทำน้ำมันมะกอก

14พระองค์ประทานนมเปรี้ยวจากฝูงโค น้ำนมจากฝูงแพะแกะ ประทานเนื้อลูกแกะอ้วนพี

เนื้อแกะแห่งบาชานและเนื้อแพะ  รวมทั้งแป้งสาลีอย่างดี  และเหล้าองุ่นแดงที่ท่านดื่ม

15ยาโคบได้กินจนอิ่มf  เยชูรูนอ้วนพีขึ้นแล้วพยศg ใช่แล้ว ท่านกินอิ่ม อ้วนท้วน มีแต่ไขมัน

เขาละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขามา ลบหลู่ศิลาซึ่งเป็นความรอดพ้นของเขา

16เขาไปนมัสการเทพเจ้าอื่น ทำให้พระองค์ทรงหึงหวง

ไปกราบไหว้รูปเคารพน่ารังเกียจ ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธ

17เขาถวายบูชาแด่จิตชั่วร้าย ซึ่งไม่ใช่พระเจ้า  ถวายบูชาแด่เทพเจ้าที่เขาไม่เคยรู้จัก

เป็นเทพเจ้าองค์ใหม่ที่เพิ่งเกิด  ซึ่งบรรพบุรุษไม่เคยยำเกรง

18ท่านไม่ใส่ใจศิลาที่ให้กำเนิดท่าน  ท่านลืมพระเจ้าที่ทำให้ท่านเกิดมา

19องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นและทรงรังเกียจ  ทรงพระพิโรธบุตรชายหญิงของพระองค์

20พระองค์ตรัสว่า "เราจะไม่ให้เขาเห็นหน้าเรา   เราจะคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา

เขาเป็นพงศ์พันธุ์ที่โลเล   เป็นบุตรที่ไม่ซื่อสัตย์

21เขาไปนมัสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าทำให้เราหึงหวง 

เขาไปกราบไหว้รูปเคารพไร้ค่า ทำให้เราโกรธ

เราจะรักประชากรที่ไม่ใช่ของเรา ทำให้เขาหึงหวง  

จะใช้ชนชาติที่โง่เขลา ทำให้เขาโกรธh

22ความโกรธของเราลุกเป็นไฟ   เผาผลาญจนถึงขุมแดนผู้ตาย

ทำลายแผ่นดินและผลิตผลในนั้น  ลุกไหม้รากฐานของภูเขา

23เราจะสุมภัยพิบัติไว้เหนือเขาทั้งหลาย  เราจะยิงลูกธนูจนหมดแล่ง

24เขาจะหมดแรงเพราะความหิว  ทรุดโทรมเพราะไข้ และโรคระบาดร้ายแรง

เราจะส่งสัตว์ป่ามากัดกินเขา  และส่งงูพิษที่เลื้อยในผงคลีมาฆ่าเขา

25ในกลางแจ้ง ดาบจะฆ่าบุตรของเขา ในบ้านความสยดสยองจะครองอยู่

ทุกคนจะต้องตาย ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาว  ทั้งทารก และคนชรา

26เราพูดว่า "เราตั้งใจจะทำลายล้างเขาเสีย และจะลบชื่อของเขาจากความทรงจำของมนุษย์

27แต่เรากลัวว่าศัตรูจะเยาะเย้ยเรา  เกรงว่าศัตรูจะเข้าใจผิด

พูดว่า "พวกเรามีชัยชนะเพราะพลังของพวกเรา  องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทำอะไรเลย"

28ผู้คิดเช่นนี้เป็นชาติที่โง่เขลา  เขาไม่เข้าใจอะไรเลย

29ถ้าเขาฉลาด ก็คงจะเข้าใจ เขาคงจะรู้ชะตากรรมของตนi

30เป็นไปได้อย่างไร ที่คนเดียวจะขับไล่คนนับพัน

หรือคนสองคนจะขับไล่คนนับหมื่น

ถ้าไม่ใช่เพราะเราซึ่งเป็นศิลาได้ขายอิสราเอลเสีย

เราซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามอบเขาแก่ศัตรู

31บรรดาศัตรูน่าจะเข้าใจว่า พระผู้ปกป้องเขาไม่เหมือนเรา ซึ่งเป็นศิลาแห่งอิสราเอล

32เถาองุ่นของเขามาจากตอแห่งโสดม  มาจากสวนแห่งโกโมราห์

ผลองุ่นของเขามีพิษ พวงองุ่นมีรสขม

33เหล้าองุ่นของเขาเหมือนพิษของงู  เป็นพิษร้ายแรงของงูเห่า

34เราจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในความทรงจำj ของเรา

จะประทับตราไว้ในคลังสมบัติของเรา

35การแก้แค้นและการลงโทษเป็นของเราk  เมื่อเท้าของศัตรูจะลื่นพลาด

วันแห่งหายนะของเขาอยู่ใกล้แล้ว  ชะตากรรมl กำลังรีบเข้ามาหาเขา

36องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความยุติธรรมแก่ประชากรของพระองค์

จะทรงพระเมตตาต่อผู้รับใช้ของพระองค์

เมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าเขาทั้งหลายหมดแรง ไม่มีใครเหลือทั้งทาสและไทย

37แล้วพระองค์จะตรัสว่า "เทพเจ้าของท่านอยู่ไหน" 

"ศิลาที่ท่านเข้าหลบภัยได้นั้นอยู่ที่ไหน"

38"บรรดาเทพเจ้าที่กินไขมันของเครื่องบูชาของท่าน

และดื่มเหล้าองุ่นที่ท่านเทถวาย อยู่ที่ไหน"

ให้เทพเจ้าเหล่านี้ลุกขึ้นมาช่วยท่านทั้งหลาย

เป็นศิลาที่ท่านสามารถเข้าหลบภัยได้

39บัดนี้ ท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่าเราแต่ผู้เดียว คือผู้เป็น

นอกจากเรา ไม่มีเทพเจ้าอื่นใด  ฆ่าให้ตาย และประทานชีวิต

เราทำให้บาดเจ็บ และรักษาให้หาย ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นจากมือของเราได้

40เราชูมือขึ้นสู่สวรรค์  สาบานว่า เรามีชีวิตอยู่เป็นนิจฉันใด

41เราลับดาบวาววับของเรา มือถือดาบพร้อมจะพิพากษา

เราจะลงโทษศัตรูของเรา และตอบแทนผู้ที่เกลียดชังเราฉันนั้น

42เราจะให้ลูกธนูของเราเมาโลหิต  จากเลือดของผู้ที่ถูกฆ่าและของเชลย

จะให้ดาบของเรากินเนื้อ จากศีรษะบรรดาผู้นำของศัตรู

43mสวรรค์เอ๋ย จงยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

บุตรทั้งหลายของพระเจ้าเอ๋ย จงนมัสการพระองค์เถิด

ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยินดีกับประชากรของพระองค์

ทูตของพระเจ้า จงประกาศพระอานุภาพของพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงแก้แค้นโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

พระองค์จะทรงลงโทษศัตรู จะทรงกระทำตอบผู้ที่เกลียดชังพระองค์

จะทรงชำระแผ่นดินของประชากรของพระองค์ให้บริสุทธิ์n

44โมเสสพร้อมกับโยชูวาo บุตรของนูน ออกมาต่อหน้าประชากรและประกาศถ้อยคำทั้งหมดของเพลงบทนี้ แก่ชาวอิสราเอล


32 a บทเพลงยิ่งใหญ่ของโมเสส เฉลิมฉลองพระอานุภาพเด่นเฉพาะของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว โครงสร้างของบทเพลงมีดังนี้ (1) อารัมภบทซึ่งมีลีลาแบบวรรณกรรมปรีชาญาณ (ข้อ 1-2) (2) ประกาศกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ข้อ 3-7) (3) ความเอาใจใส่ของพระองค์ต่ออิสราเอล (ข้อ 8-14) (4) ตรงข้ามกับการกบฏของประชากร (ข้อ 15-19) (5) พระองค์จึงต้องตัดสินลงโทษ (ข้อ 19-25) (6) แต่พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งอิสราเอลไว้ในเงื้อมมือของศัตรู (ข้อ 26-35) (7) แต่จะทรงมาช่วยเหลือประชากรของพระองค์ (ข้อ 36-42) (8) ข้อ 43 เป็นบทสรรเสริญลงท้าย เพลงบทนี้น่าจะมีอยู่แล้วก่อนที่จะนำมารวมเข้าใน ฉธบ เป็นการยากที่จะกำหนดว่าเพลงบทนี้ เขียนขึ้นเมื่อใด รายละเอียดโบราณบางประการทำให้นักวิชาการพระคัมภีร์คิดว่าน่าจะเขียนขึ้นในสมัยแรก เมื่อผู้กดขี่อิสราเอลคือชาวฟีลิสเตีย (ศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล) แต่ก็ยังมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับในเพลงสดุดีและหนังสือบรรดาประกาศกโดยเฉพาะอิสยาห์ที่สอง และ ยรม ทำให้นักวิชาการคิดว่าบทเพลงนี้เขียนขึ้นในภายหลัง เมื่อผู้กดขี่ชาวอิสราเอล คือ ชาวบาบิโลน (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล)

b ข้อ 1-3 เป็นคำเชิญชวนสิ่งสร้างทั้งมวลให้สรรเสริญพระเจ้า

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด แปลโดยคาดคะเน โดยแท้จริงแล้ว อิสราเอลเป็นบุตรของพระเจ้า แต่เพราะได้กระทำชั่วจึงทำตนเป็นลูกดื้อรั้น

d ตั้งแต่ข้อนี้จะเป็นบทสรุปประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น ดู สดด 78 และ 105 ด้วย  

e "บุตรของพระเจ้า" แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรูบางฉบับ และต้นฉบับภาษากรีก แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่า "บุตรของอิสราเอล"  "บุตรของพระเจ้า" หมายถึง ทูตสวรรค์ (โยบ 1:6 เชิงอรรถ f) ข้าบริพารของพระเจ้า (ข้อ 43 และ สดด 29:1; 82:1; 89:6 ดู ทบต 5:4 เชิงอรรถ b) "ทูตสวรรค์" ในที่นี้หมายถึงทูตสวรรค์ซึ่งดูแลแต่ละชาติ (ดู ดนล 10:13 เชิงอรรถ b) ถึงกระนั้นพระยาห์เวห์ทรงสงวนอิสราเอลไว้สำหรับพระองค์ เป็นประชากรที่ทรงเลือกสรร (ดู ฉธบ 7:6 เชิงอรรถ d)

f แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและต้นฉบับของชาวสะมาริตัน บรรทัดนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

g "เยชูรูน" เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกอิสราเอล ที่นี่ และ 33:5,26) เราไม่รู้ความหมายแท้จริงของคำนี้ บางคนคิดว่ามาจากคำ shor (โค) เพราะโคเมื่อถูกขุนอ้วนพีแล้วมักดื้อด้าน

h พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกประชากรใหม่แทนอิสราเอล แต่ทรงลงโทษอิสราเอลโดยใช้ชนชาติหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ประทานปรีชาญาณให้ ชนชาตินี้อาจหมายถึงชาวฟีลิสเตียหรือชาวบาบิโลน

i ต้นฉบับภาษากรีกว่า "เขาจะรับสิ่งนั้นในอนาคต"

j สิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเก็บไว้เป็นความลับ คือ การที่ทรงช่วยอิสราเอล "เขา" หมายถึง อิสราเอลที่พระเจ้ายังคงรักษาไว้เป็นของพระองค์ บทเพลงที่จุดนี้พูดถึงการให้รอดพ้นและทรงลงโทษศัตรูของอิสราเอล (ดู อสย 14; 47; 51 และ คำทำนายปรักปรำนานาชาติของประกาศกเยเรมีย์และเอเสเคียล)

k ในข้อนี้ถ้อยคำที่บรรดาประกาศกมักใช้ตักเตือนอิสราเอล เช่น การแก้แค้น การลงโทษ หายนะ ฯลฯ ถูกนำมาใช้กับศัตรูของอิสราเอล (ดู อสย 10:3; ยรม 18:17)

l "ชะตากรรม" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขา"

m ข้อนี้แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรู มีว่า "ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญประชากรของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงแก้แค้นโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์จะทรงลงโทษศัตรูและประชากรของพระองค์ จะชำระแผ่นดินของพระองค์ให้บริสุทธิ์" สำหรับวลีที่ว่า "บุตรทั้งหลายของพระเจ้า" ดู ข้อ 8 เชิงอรรถ e

n แปลตามตัวอักษรว่า "จะกระทำพิธีขออภัยสำหรับ" เป็นวลีที่มักใช้ในหนังสือพิธีต่าง ๆ (อพย 25:17 เชิงอรรถ h)

o "โยชูวา" ภาษาฮีบรูว่า "โฮเชยา" (เขาช่วยให้รอด) ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเขาก่อนที่โมเสสเปลี่ยนเป็น "โยชูวา" (พระยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอด) ดู กดว 13:16

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย