Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016    
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
“พระบัญญัติของพระเจ้าประการที่สี่ จงนับถือบิดามารดา”

• เน้นให้ต้องเคารพนับถือบิดามารดา และความจำเป็นต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน ดังนั้น


• ให้อธิบายสภาพครอบครัวในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์หรือครอบครัวใดก็ตาม ต่างต้องเผชิญกับความยากลำบาก เผชิญกับปัญหามากมาย
• ดังนั้นต้องการความเข้มแข็งในครอบครัว ความเหนียวแน่นของครอบครัวด้วยการอุทิศตนของพ่อบ้าน แม่บ้าน และลูกๆ

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 3:2-7, 12-14)
• หนังสือบุตรสิราให้คำสอนที่น่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์กับพระเจ้า
• เราเห็นว่าพื้นฐานสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ “ความเคารพยำเกรงพระเจ้า”
• หนังสือบุตรสิรากล่าวว่า “บุตรที่นับถือบิดาก็ใช้หนี้บาปของตน บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติไว้”
• ถ้อยคำที่สำคัญคือ “ใครเคารพนับถือบิดาก็จะประสบความสุขสันต์หรรษากับบุตรของตนเอง ในวาระที่เขาภาวนาอ้อนวอน พระเจ้าก็จะสดับฟัง”
• และอีกประการที่น่าประทับใจคือ “บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทำให้มารดาชื่นใจ ผู้ที่เคารพยำเกรงพระเจ้า ย่อมให้เกียรติแก่บิดามารดา”
• ประการสุดท้าย เป็นภาคปฏิบัติสำหรับทุกคนในครอบครัว คือ หนังสือนี้ให้ปรีชาญาณที่น่าฟังว่า “ลูกเอ๋ย จงกระทำการทุกอย่างด้วยใจสุภาพอ่อนโยนแล้วเจ้าจะเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนใจบุญ”
• บทสรุป คือ คนในอดีตเข้าใจชัดเจนว่า รากลึกของความสุข ความสำเร็จในชีวิตครอบครัว คือ “ความเคารพยำเกรงพระเจ้า”
• ถ้าจะสรุปเพื่อเป็นปรีชาญาณจากพระวาจาของพระเจ้าสำหรับยุคของเราคือ “ความศรัทธาภักดีต่อพระเจ้าของทุกคนในครอบครัว จะต้องแสดงออกมาเป็นความสุภาพอ่อนโยนในชีวิต และความเคารพยำเกรงพระเจ้า”

บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี (คส 3: 12-21)
• นักบุญเปาโล สรุปคำสอนของท่านเรื่องครอบครัว สำหรับชาวโคโลสีว่า “ชีวิตครอบครัวเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ในฐานะที่คริสตชนคือผู้เลือกสรรของพระเจ้า เปาโลได้เสนอคำสอนเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างน่าประทับใจ คือ
• “ท่านจงประดับตนด้วยความกรุณา อ่อนหวาน ถ่อมตน อ่อนโยน และอดทน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดพ้องหมดใจกัน ก็จงยกโทษกันเสีย”
• เหตุผลที่สำคัญคือ “เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน”
• และความรักนี้ถือว่าสำคัญกว่าทั้งหมด และความรักนี้คือจุดหมายของการที่ได้มาเป็นคริสตชน
• และท่านสรุปว่า ครอบครัวคือ บิดา มารดา และบุตร จึงต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันภายในความจริงแห่งการเป็นคริสตชนนี้ ให้มีเจริญชีวิตด้วยความกลมกลืนในบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า
• เปาโลดูเหมือนย้ำพื้นฐานสำคัญของสังคม คือครอบครัวคริสตชนคือ เป้าหมาย คือความหวังและคือความเป็นจริงแห่งสังคม

พระวรสารนักบุญลูกา (ลก 2:41-52)
• พระวรสารนักบุญลูกาให้ภาพของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ น่าประทับใจเพราะทั้งสามขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสกา ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนม์ 12 พรรษา
• ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราทราบจากพระวรสาร ถึงพระปฐมวัยของพระเยซูเจ้า และดูเหมือนเป็นกิจการเดียวของพระเยซูเจ้าที่เราทราบได้ คือเมื่อพระองค์เสด็จไปพระวิหารกับพระมารดาและท่านนักบุญยอแซฟ
• ลูกาเล่าถึงการหายไปของพระองค์ ซึ่งนำความร้อนใจมาสู่พระแม่มารีอาและท่านนักบุญยอแซฟ ซึ่งเรื่องราวนี้เราทราบเป็นอย่างดี
• ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาคือ
o เป้าหมายของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์คือพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อการฉลองสำคัญ
o ความร้อนใจของทั้งสองเมื่อพระเยซูเจ้าหายไป
o แต่พระองค์ไม่ได้ไปที่ไหนนอกจากค้างอยู่ที่พระวิหาร ทรงร่วมสนทนากับบรรดาอาจารย์ ทรงมีพระสติปัญญาน่าประทับใจอย่างยิ่ง
o พระองค์ยืนยันถึงสิ่งที่พระองค์ต้องกระทำ คือพันธกิจที่รับมาจากพระบิดา “คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบหรือว่าลูกต้องทำธุรกิจของพระบิดา”
• กล่าวได้ว่า ขณะที่ลูกาบรรยายถึงชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกันมิติที่สำคัญมากของชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้น คือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระวิหาร การฉลองปัสกา นั่นหมายความว่าพระเจ้า พระประสงค์ของพระบิดาเจ้านั้นคือหัวใจของชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
• แม่พระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ยอแซฟเองก็ยอมรับและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และพระเยซูเจ้าทรงประกาศอย่างสง่าว่าหน้าที่สำคัญของพระองค์คือทำตามพระประสงค์ของพระบิดา

การไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก จากพระวาจาทั้ง 3 บท แสดงความจริงว่า พระเจ้าแห่งความรัก และพระวาจาหรือพระประสงค์ของพระองค์ คือ หนทางของชีวิตครอบครัวที่ต้องเดินตาม
• ครอบครัวมีความรักก็จริง มีความกระตือรือร้น ความห่วงใยแต่ศูนย์กลางของชีวิตครอบครัวคริสตชนนั้น คือ ความเคารพยำเกรงพระเจ้า
• พี่น้องที่รัก “ความรัก” ไม่ใช่หรือที่ผูกพันครอบครัวของพี่น้องเข้าด้วยกัน และสายใยของพ่อแม่ลูก คือ ความรักไม่ใช่หรือ
• ถ้าหากว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” และถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตครอบครัวของเราดังเช่นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราแน่ใจไหมว่าครอบครัวของเรา มีพระเจ้าเป็นสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว
• ความเชื่อ ความรัก ในพระเจ้า ทำให้ครอบครัวของเราดำเนินไปด้วยความเคารพยำเกรงพระองค์ใช่ไหม
• อย่าลืมว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสรุปได้เป็นประการสำคัญ คือ “บัญญัติแห่งความรัก” คือ “จงรักพระเจ้าสุดดวงใจ และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”
• บทอ่านจากพันธสัญญาเดิม หนังสือบุตรสิราให้รากฐานครอบครัวที่เคารพยำเกรงพระเจ้า ก่อให้เกิดความรัก ความสุข การให้เกียรติพระเจ้าและให้เกียรติกันและกัน กล่าวได้ว่าพระเจ้าคือบ่อเกิดของความสุข สันติ และความกลมเกลียวกันในครอบครัว
• เปาโลย้ำชัดเจนว่า “ครอบครัวที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความอ่อนโยน อ่อนหวาน และความครบครันของครอบครัวที่แท้จริง
• และเราเห็นตัวอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ดังนั้น

          พี่น้องที่รัก การฉลองปีนี้ เราจะทำให้ครอบครัวของเราศักดิ์สิทธิ์ มีสันติสุข ครบครันได้อย่างไรเล่า ถ้าไม่ใช่การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น อย่าลืมว่าครอบครัวตามความเชื่อของเราเกิดขึ้นจากกระแสเรียกและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำตามพระประสงค์ ด้วยความรัก เคารพ ยำเกรงพระเจ้าเถิด

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย