Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า                 

1ซมอ 1:24-28…….
24เมื่อเด็กหย่านมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ที่เมืองชิโลห์ เอาโคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่ง แป้งประมาณสองถังและเหล้าองุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วย ขณะนั้นเขายังเด็กมาก 25บิดามารดาฆ่าโคนั้นถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลี 26นางฮันนาห์กล่าวแก่เอลีว่า 'นายเจ้าขา จำดิฉันได้ไหม ดิฉันเป็นหญิงที่เคยยืนอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ที่นี่ต่อหน้าท่าน

27ดิฉันทูลขอเด็กคนนี้ และพระยาห์เวห์ก็ประทานให้ดิฉันตามคำทูลขอ 28บัดนี้ ดิฉันจึงขอถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ เขาจะรับใช้พระยาห์เวห์ตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ แล้วบิดามารดา ก็นมัสการพระยาห์เวห์ที่นั่น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “สำนึก สำนึก ระลึกถึง....พระเจ้าประทานมา พระพรของพระเจ้า เพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเสมอไป....”
o เราเคยแปลใจไหมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราทีได้รับ ได้มีโอกาส ได้พบเจอ และได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมาย
o เราเคยคิดไมว่า ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ ทำไมเราถึงมาถึงเพียงนี้ พ่อชอบคิดและชอบสอนเณรของพ่อเสมอว่า เราต้องตระหนักจริงๆว่า “ทำไมเรามาได้ไกลถึงเพียงนี้ในชีวิต”

• ประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กของพออีกนิด....
o ชีวิตเด็กบ้านนอกมากๆของพ่อสมัยเด็ด ถนนไม่มี ไม่รู้จักถนนเลยครับตั้งแต่เด็ก มีแต่ลำคลองสองคลองที่ติดบ้าน คลองใหญ่ติดบ้านยาย คลองเล็กติดบ้านจาเรียกว่าคลองหนองบัว...
o ตั้งแต่เด็กมีแต่เรือ ไม่เคยเห็นรถยนต์จนเติบใหญ่ ชีวิตก็ไปตามกระแสน้ำทุกวัน ยิงนก ตกปลา ว่ายน้ำ ดำผลุดดำโผล่ เป็นอย่างนี้ตลอด กว่าจะมีถนนมาถึงบ้านก็อายุปาเข้าไปสิบกว่าขวบ แต่รถก็มาไม่ถึงบ้านหรอกครับ ต้องนั่งเรือไปที่ตลาดบ้านแพนจึงได้เห็นรถยนต์สักคัน....
o ชีวิตก็แบบนี้ แต่ก็ก้าวเดินมาจนเป็นพ่อสมเกียรติในวันนี้นั้นก็สุดบรรยายและสุดเข้าใจ ไม่สามารถรู้ว่าทำไมพระเจ้าจึง “ทรงพามาไกลถึงเพียงนี้” พระองค์ต้องการ พรองค์รัก แบบนี้ ต้องการใช้เราแบบนี้

• มองย้อนกลับไปอีกที อีกกี่ทีก็คิดอย่างนี้ทุกที
o พระเจ้าทำไมพระองค์พามาไกลถึงเพียงนี้ไม่อยากเชื่อ ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ
o มีเสียงเดียวในใจคือไม่รู้จะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไร ไม่รู้จะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไร

• พระวาจาของพระเจ้าวันนี้... ประกาศกซามูเอลถูกนำไปถวายพระเจ้า เพราะมารดาของท่านขอท่านมาจากพระเจ้าในวัยที่บิดามารดาของท่านชรามากแล้ว... และพระเจ้าก็ประทานบุตรคนนี้ให้และให้ชื่อว่า “ซามูเอล” ภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้าทรงฟัง”... พระเจ้าทรงฟัง นี่เป็นคำตอบจริงๆ ที่ว่าพระเจ้าทรงรู้ พระเจ้าทรงฟัง และประทานให้เสมอ
• วันนี้นะพ่อไม่อยากเน้นอะไรมากไปกว่านี้ครับ เพียงแต่ขอให้เรามองเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ พระพรของพระเจ้าประทานมา “น่ามหัศจรรย์ที่สุดกับชีวิตของเรา” ถ้าเรามองอดีตของเราในพระพรที่เราได้รับมาโดยตลอด เราจะพบว่า
• พี่น้องที่รักคิดดีๆสำนึกและไตร่ตรองดีสิครับว่าเราได้มาไกลแค่ไหน เรามาไกลเพียงใด เราจะพบว่าเรามาไกลเหลือเกิน และชีวิตของเราน่ามหัศจรรย์เหลือเกิน พ่ออยากให้เราเหมือนกับครอบครัวของประกาศกซามูเอล สำนึกและขอบคุณ และกลับไปถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ประทานพระพร พ่อขอให้เราเป็นเช่นนั้นเสมอนะครับ...

• วันนี้อยากให้อ่านบทสรรเสิรญพระเจ้าของพระแม่มารีย์ Magnificat anima mea Dominum วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า....ด้วยนะครับ พ่อคัดมาให้ครับ ณ บัดนี้ครับ...

• เพลงนี้คือ...สุดยอดแห่งการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับ และพระแม่มารีย์เป็นผู้ขับเพลงบทนี้ด้วย คิดสิครับ แม่พระของเราจะสำนึกและเห็นความยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่พระเจ้าได้กระทำกับพระแม่เพียงใด...

• อ่านนะครับ... สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ พระเจ้าอวยพรครับ

วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์
ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ
ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป
ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น
พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา
แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

• ขอให้ชีวิตของเราทุกคน “สรรเสริญ” พระเจ้าตลอดไป เราพิจารณาตัวเราเราจะเห็นว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย