Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
(สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล)
ปฐก 3:9-15,20…..
9แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน” 10มนุษย์ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัว” 11พระองค์ตรัสถามว่า “ใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กินผลจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นหรือ”

12มนุษย์ทูลตอบว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” 13พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสกับหญิงว่า “ท่านทำอะไรไปนี่” หญิงทูลตอบว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”
14พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสกับงูว่า “เพราะเจ้าทำเช่นนี้
เจ้าจงถูกสาปแช่ง
ในบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวง
เจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน
และกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิต
15เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน
ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย
เขาจะเหยียบหัวของเจ้า
และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา”
20มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่า “เอวา” เพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลาย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ปฏิสนธินิรมล กำเนิดหรือตั้งแต่งเริ่มแรกของชีวิตที่ไร้มลทิน ไม่มีบาปกำเนิด ไม่เป็นทาสของบาปกำเนิดแต่อย่างไร”

• วันนี้เราอาจจะต้องคุยกันสักหน่อยในเรื่องนี้ พ่อเคยได้มีโอกาสไตร่ตรองเรื่องนี้ และสอนเรื่องนี้เพื่อหาหลักฐานว่าทำไมพระศาสนจักรคาทอลิกเราจึงได้มีธรรมประเพณีศักดิสิทธิ์ที่ให้เกียรติแม่พระของเรามากเหลือเกิน งดงามเหลือเกิน

• สิ่งที่พ่อจะเขียนและอธิบายวันนี้กล่าวได้เลยว่า “เพื่อถวายเกียรติแด่สตรียอดยิ่งใหญ่ท่านนี้ พระแม่มารีย์ พระมารดาของเราจริงๆ” พ่อเคยมีโอกาสคิดไตร่ตรอง และแน่นอนเป็นที่ถกเถียงของคริสตชนต่างนิกายที่อาจไม่ได้มีศรัทธาพิเศษในพระแม่มารีย์... พ่อเองได้ไตร่ตรองและได้คิดจริงๆว่าทำไมเราคริสตชนคาทอลิกจึงถวายเกียรติแด่แม่พระ

• พ่อเคยมีโอกาสได้บรรยายคู่กันกับพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย ทั้งที่ไม่นับถือพระแม่มารีย์เลยกับที่นับถืออยู่บ้าง พ่อมีโอกาสได้นั่งลงบรรยายให้ความคิดสนับสนุนว่าทำไมเรา “คริสตชนคาทอลิกจึงให้เกียรติกับพระแม่มารีย์นัก” วันนี้พ่ออยากจะยกพระคัมภีร์ตอนนั้นที่พ่อชอบมากมาให้อ่านเพื่อสนับสนุนความเชื่อของเรา ศรัทธาของเราในพระแม่มารีย์...

• จากหนังสืออพยพ บทที่ 25 อ่านดีๆเลยนะครับ
o “10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย 16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

มีประเด็นสำคัญจากหนังสืออพยพตอนนี้ครับ....
• คำสั่งของพระเจ้าให้ทำหีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา เรียกร้องความเอาใจใส่มาก ละเอียดละออกมาก เพราะบัญญัติของพระเจ้าสำคัญจริงๆ... ต้องใส่ใจกับเรื่องที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า “พระคำ” ของพระเจ้าที่เป็นบัญญัติของชีวิต กฎหมายของชีวิต...ที่จะเคลื่อนเดินไปกับประชากรของพระเจ้า

• ไม้กระถินเทศ เป็นไม้ใหญ่หน่อยที่พอหาได้ เรียกว่าดีที่สุดที่หาได้ในทะเลทรายที่พวกเขาเดินทางสี่สิบปี เร่ร่อนไปโดยมีพระบัญญัติของพระเจ้าในหีบพระบัญญัตินำทางคู่ชีวิต...

• “ทองคำ” โลหะแสนพิเศษล้ำค่า บริสุทธิ์ ไร้มลทิน หุ้มทั้งภายในและภายนอก ทองคำหมายถึงความล้ำค่าสูงสุด ให้ความเคารพสูงสุดดุจทองคำบริสุทธิ์ ให้ความสูงสุดแก่บัญญัติของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้า

• คานหามและห่วง... ทำด้วยไม้และหุ้มด้วยทองคำเช่นกัน ความหมายคือประชาชนต้องแบกพระบัญญัติ หมายถึงต้องถือพระบัญญัติตลอดชีวิต คานหามต้องไม่ถอดออกจากห่วงเลย เพราะเป็นเครื่องหมายของการถือหรือแบกพระบัญญัติตลอดชีวิต เพราะบัญญัติล้ำค่าที่สุด

• เครูป ตามองดูที่ (“ฝาหีบ” คำว่า “ฝาหีบปรากฏ 7 ครั้ง อันที่จริงคำแปลนี้ยังไม่ดี เพราะคำแปลที่ตรงกันต้นฉบับกว่าคือคำว่า “ที่นั่งพระกรุณา” the mercy seat)
o ดังนั้น ความหมายคือเหนือพระบัญญัตินั้น
o คลุมไว้ด้วย “ที่นั่งพระกรุณา” (ฝาหีบ) ที่มีเครูปสองตน
o เครูปทั้งสองมีดวงตาจ้องจับอยู่ที่ที่นั่งพระกรุณา (ฝาหีบ) หมายความว่า “ใช่...บัญญัติสำคัญเหลือเกิน แต่เหนือกว่าบัญญัติ คือ “พระกรุณา” ของพระยาห์เวห์เสมอไป”

• พระเจ้ามาพบประชากร มาฟังประชากร จากที่นั่งพระกรุณา.. เสมอ แสดงว่าพระองค์เปี่ยมด้วยพระกรุณาสูงสุดตลอดนิรันดร...

• คำถามสำคัญต่อมาคือ “แล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวอะไรกับแม่พระ” พ่อสรุปดังนี้ครับ...

• พี่น้องที่รัก แม่พระไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ได้เกียรติสูงสุดจากพระเจ้าให้เป็นพระมารดาพระเจ้าในพระธรรมชาติมนุษย์ที่พระเยซูเจ้าบังเกิดมา แม่พระได้รับเกียรติมากมายในประเพณีชีวิตของพระศาสจักร
o แม่พระได้ชื่อว่า “หีบพระบัญญัติ”...
o ถ้าพระเยซู คือ “พระวาจา หรือพระวจนาถต์” สำคัญที่สุด แน่นอน ล้ำค่าที่สุด แน่นอน ดังนั้น หีบบรรจุพระวาจาสำคัญเหลือเกินในพันธสัญญาเดิม... ฉันใดก็ฉันนั้น พระเยซูเจ้าสำคัญกว่าบัญญัติในพันธสัญญาเดิม เป็นพระวาจาที่รับเอาร่างกาย
o ดังนั้น แม่พระจึงสมควรจะได้ชื่อว่า “ปฏิสนธินิรมล” ปราศจากบาปตลอดกาลนับจากปฏิสนธินิรมล... บริสุทธิ์ดุจทองคำและยิ่งกว่านั้นไม่ใช่หรือ...
o เพราะพระแม่คือหีบพระบัญญัติ พระครรภ์ของพระแม่ เลือดเนื้อของพระแม่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อรองรับพระวาจานิรันดรผู้รับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์... นั่นคือสิ่งที่เราพระศาสนจักรคาทอลิกใช้ความเข้าใจต่อพระคัมภีร์ และเจริญชีวิตด้วยความศรัทธาจนกลายเป็นธรรมประเพณีแห่งชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสูงสุด จึงยกย่องแม่พระให้สูงเด่น
o แน่นอนที่สุด.... แม้พระแม่มารีย์ไม่ใช่พระเจ้า แต่ก็เป็นที่รองรับพระวาจาสูงสุดล้ำค่า และที่สำคัญ เป็นแบบอย่างแก่มนุษย์ทุกคน เป็นแบบอย่างแก่คริสตชนทุกคนที่ได้รับพระวาจาของพระเจ้า ได้รับชีวิตพระเจ้าในชีวิตของพระแม่ ซึ่งเราทุกคนก็ได้รับชีวิตพระเจ้าในศีลล้างบาปเช่นกันมิใช่หรือครับ...

• เท่านี้พอแล้วสำหรับวันนี้ สิ่งที่ต้องสรุป คือ
o พระแม่มารีย์ คือ แบบอย่างของคริสตชนในการรักพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้า รองรับการบังเกิดมาของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ดุจหีบพระบัญญัติ
o พระศาสนจักรคาทอลิกให้เกียรติแม่พระเสมอมา และเราทุกคนก็มีพระแม่มารีย์นี้เป็นแบบอย่าง เป็นมารดาแห่งความเชื่อและชีวิตของเรา เพื่อสอนเราให้รักพระเจ้า ให้บริสุทธิ์ และมีความเชื่อ ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าตลอดไป

• พี่น้องที่รักครับ.. วันนี้ สมโภชพระสัจจะธรรมของพระศาสนจักร คือ “แม่พระปฏิสนธินิรมล”
o อันที่จริง กล่าวได้ เราทุกคนเกิดมาต้องพยายามไกลจากบาป ความชั่วร้ายทุกชนิด เพราะพระเจ้าสถิตกับเราโดยทางศีลล้างบาปทุกคน แต่พระแม่มารีย์พิเศษสุด เพราะพระวาจา พระบุตรของพระเจ้า รับเอากายในพระแม่
o ดังนั้น...พระแม่จึงสมควรที่สุดที่จะได้รับการยกย่อง และตามเหตุผลทางเทววิทยาของความเชื่อศรัทธาของเรา
o พระศาสนจักรจึงมั่นใจว่าแม่พระต้องถูกสร้างมาอย่างพิเศษแน่นอน เพื่อเป็นรองรับพระบุตรพระเจ้าในแผนการแห่งความรักของพระองค์... เราจงฉลองสมโภชการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์และนิรมลของพระแม่อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างให้เราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบาปเสมอนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ วันนี้อาจดูเป็นวิชาการทางเทววิทยาหน่อยนะครับ แต่มีพระคัมภีร์สนับสนุนชัดเจนครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอพระแม่มารีย์วิงวอนพระเจ้าเพื่อเราทุกคนเสมอไปนะครับ...อาเวมารีอา อาเวมารีอา อาเวมารีอา.... อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย