Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
มธ 8:5-11
5เมื่อพระองค์เสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลอ้อนวอนว่า 6“พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” 7พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” 8แต่นายร้อยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค

9ข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย ข้าพเจ้าสั่งทหารคนนี้ว่า ‘ไป’ เขาก็ไป สั่งอีกคนหนึ่งว่า ‘มา’ เขาก็มา ข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้ว่า ‘ทำนี่’ เขาก็ทำ” 10เมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินเช่นนี้ ทรงประหลาดพระทัย จึงตรัสแก่บรรดาผู้ติดตามว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อ มากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย 11เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่อรักพระวาจาจากพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้จังเลย มีเสียงร้องขอที่งดงามของนายร้อยคนหนึ่งที่มาเฝ้าพระเยซูเจ้า และเราได้ยินเสียงพระวาจาที่ทรงเยซูทรงตอบ พระวาจาจากมัทธิวที่เราต้องสะท้อนไตร่ตรองมากๆ คือพระดำรัสของพระเยซูเจ้าผู้ตรัสอย่างน่ารักอ่อนโยน เราลองเปิดใจฟังดีๆนะครับ

• เสียงร้องขอของนายร้อย
o เขาวิงวอนพระเยซู “พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” พ่อขอไตร่ตรองถึงเสียงนี้ที่วิงวอนพระเยซูเพื่อผู้รับใช้ของตน
o สิ่งที่พ่อรู้สึกได้จริงๆ คือ นายร้อยคนนี้เขารักผู้รับใช้ของตน และเขาส่งเสียงภาวนาอ่อนโยนมากว่า “พระองค์เจ้าข้า” เป็นเสียงขอร้องที่น่ารักมาก
o พ่อตรวจสอบภาษาต้นฉบับเลยครับ คำที่นายร้อยเรียกพระเยซูเจ้า “Κύριε” (อ่านว่า กีรีเอ) คำเรียก “เจ้านาย หรือ LORD” เป็นคำเรียกใช้เรียกผู้มีอำนาจเหนือชีวิต “เจ้าชีวิต” ของตน เป็นคำเรียกที่อ่อนโยนมากๆ
o นายร้อยบอกกับพระเยซูเจ้า โดยเรียกผู้รับใช้ของตนที่กำลังป่วยหนักด้วยคำว่า “ผู้รับใช้” ซึ่งภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “παῖς” (ภาษากรีกอ่านว่า “ไปส์” แปลว่า ลูกเล็กๆหรือเด็กเล็กๆ) คำนี้แสดงให้เห็นว่า.. ความรู้สึกของนายร้อยต่อคนรับใช้ คือ “ลูก หรือเด็กเล็กๆ”
o พี่น้องที่รัก... พ่อคิดว่า ความคิดสำคัญคือ ความรักเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง ความรักและความเอ็นดูต่อเพื่อนมนุษย์... พ่อภาวนาเพื่อตัวพ่อเองจะได้เป็นเหมือนายร้อยคนนี้ และอยากให้เราทุกคนรับรู้ รัก และใส่ใจเพื่อนพี่น้องรอบข้างของเราเหมือนนายร้อยคนนี้จริงๆ
o ถ้อยคำที่สองของนายร้อยยิ่งน่ารักมาก... สุภาพ ถ่อมตนมากๆ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค” ข้อความนี้มีความหมายหลายประการจริงๆ
1. เขาถ่อมตน สุภาพและยอมรับความต่ำต้อยของตนที่จะต้อนรับพระเยซูเจ้าในบ้านของตน (นี่บ้านนายร้อยแล้วนะครับ ต้องถือว่าน่าจะยิ่งใหญ่มากแล้ว แต่เขารู้สึกจริงๆ ถึงความไม่เหมาะสมของตนจริง) แต่ความถ่อมตน สุภาพ อ่อนโยน และสำนึกถึงความต่ำต้อยของตน พ่อคิดว่า ประเด็นนี้น่ารักน่าเลียนแบบ และแน่นอน เป็นคำสอนของนักบุญมัทธิวในพระวรสารของท่าน
2. เขาเชื่อในพระเยซูสุดจิตใจ “เชื่อในพระวาจา” หมายความว่า ขอคำเดียว ขอเพียงตรัสคำเดียวเท่านั้นพอแล้ว ผู้รับใช้ของเขาจะหายจากโรคแน่นอน... นี่คือ “ความเชื่อ” ของนายร้อยที่มัทธิวเสมอให้เราได้อ่านต้องเรียกว่า “น่าทึ่ง น่าเลียนแบบจริงๆครับ..” พี่น้องที่รักครับ พ่อขอให้เราเชื่อใน “พระวาจา” ให้มากที่สุดนะครับ

• เสียงจากพระดำรัสของพระเยซู
o เมื่อพระองค์ได้เห็น ได้ยินคำกล่าวของนายร้อยกล่าวถึงคนใช้ของตน พ่อทึ่งคำตอบของพระเยซูเจ้ามากจริงๆครับ พระองค์ตรัส “เราจะไปรักษาเขาให้หาย”
o พระวาจาของพระองค์ “ทรงอำนาจ เด็ดขาด เต็มพระทัย” น่าทึ่งจริงๆกับพระวาจานี้... พ่ออ่านแล้วพ่อรู้เลยว่า พระวาจาของพระองค์นี้เปี่ยมด้วยความรักจริงๆ เต็มไปด้วยพระกรุณาจริงๆ น่าประทับใจอย่างที่สุด
o พี่น้องที่รัก พ่อระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ “เราคือนายชุมพาบาลที่ดี” ใช่ ทรงฟังเสียงลูกแกะที่ร้องขอความช่วยเหลือ... นายร้อยคนนี้ไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็นคนต่างชาติ แม้กระนั้น พระองค์ยังทรงรับฟังและตอบสนองทันที งดงามเหลือเกิน
o พระเยซูเจ้ายังตรัสชมเขาเมื่อเขาได้ตอบพระองค์ด้วยความถ่อมตน พร้อมกับอ้างประสบการณ์ของตนกับคนใช้ที่ “เชื่อฟังคำสั่งหรือวาจาของตน” เขาก็เชื่อในพระวาจาของพระเยซูจริงๆ พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อ มากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย”
o นอกจากนั้น พระองค์ได้กล่าวเชิงเตือนใจว่า คนจำนวนมากที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลจะได้ร่วมโต๊ะกับอับราฮัม หรือเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ด้วย เพราะ “ความเชื่อ เช่นนายร้อยต่างชาติคนนี้”

• ที่สุด เราพบว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับนายร้อยเพราะความเชื่อที่เขาได้แสดงออกชัดเจน เขาเชื่อในพระวาจา เขาสุภาพถ่อมตอนต่อพระองค์ และเชื่อมั่นในพระวาจาของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงไปเถิด จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิด” ผู้รับใช้ของเขาก็หายจากโรคในเวลานั้นเอง”

• พี่น้องที่รัก วันนี้ วันจันทร์แรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า... พระองค์คือ “พระวาจา” ผู้ทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์... ให้เราเชื่อในพระองค์ เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ ศรัทธาในพระวาจา และเตรียมรับการเสด็จมา หรือเตรียมรับการบังเกิดมาของพระองค์ในรางหญ้า ณ เบธเลเฮม ที่เราจะฉลองวันพระคริสตสมภพด้วยกันครับ...
• พ่อขอเชิญชวนเราทุกคน พ่อเองด้วย นะครับ
o ขอให้เราสุภาพถ่อมตนเหมือนนายร้อยคนนี้
o ขอให้เราเชื่อสุดจิตใจในพระวาจาของพระองค์
o ขอให้เราต้อนรับ รักกันและกัน เหมือนนายร้อยคนนี้ที่ได้รักผู้รับใช้ของตน
o ขอให้เรารักกันและกัน ต้อนรับกันให้มากที่สุดนะครับ
o ทุกครั้ง ก่อนรับศีลมหาสนิท เราก็ใช้ของนายร้อยคนนี้แหละครับ “พระเจ้าข้าฯ ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จพระองค์เข้ามาฯ... แต่ขอตรัสเพียงพระวาจาเดียว...”
o ขอให้เรา “อ่านพระวาจา” กันให้มากกว่าที่เคยนะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย