Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2016

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ฮชย 2:16,17ข-18, 21-22
16“ดูซิ เรากำลังจะไปเกลี้ยกล่อมนาง
เราจะนำนางไปในถิ่นทุรกันดาร
เราจะพูดกับใจของนาง


17และที่นั่น เราจะคืนสวนองุ่นให้นาง
และจะทำให้หุบเขาอาโคร์เป็นประตูแห่งความหวัง
ที่นั่น นางจะตอบเรา
เหมือนกับที่ได้ตอบเมื่อนางยังสาวอยู่
เหมือนกับที่นางได้ตอบเมื่อออกจากแผ่นดินอียิปต์

18วันนั้น – พระยาห์เวห์ตรัส –
ท่านจะเรียกเราว่า “สามีของฉัน”
ท่านจะไม่เรียกเราอีกต่อไปว่า “บาอัลของฉัน”
19เราจะเอาชื่อของพระบาอัลต่างๆออกจากปากของนาง
นางจะไม่จดจำชื่อเหล่านี้อีกต่อไป

20ในวันนั้น เราจะทำพันธสัญญากับบรรดาสัตว์ป่า
นกในอากาศ และสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินเพื่อเขา
เราจะหักคันธนูและดาบ
จะกำจัดสงครามจากแผ่นดิน
และเราจะทำให้เขาทั้งหลายนอนพักอย่างปลอดภัย
21เราจะแต่งงานกับท่านตลอดไป
เราจะแต่งงานกับท่านด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
ด้วยความรักมั่นคง และความเมตตากรุณา
22เราจะหมั้นท่านไว้กับเราด้วยความซื่อสัตย์
และท่านจะรู้จักพระยาห์เวห์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เกือบตลอดสัปดาห์ที่ 14 นี้เทศกาลธรรมดานี้ จากวันนี้วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ เราจะได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าจากเสียงร้องของประกาศกอีกท่านหนึ่งที่เราจะติดตาม นามว่า “โฮเชยา” (Hosea=Yahweh saves)
o ภาษาฮีบรู הוֹשֵׁעַ แปลว่า ยาห์เวห์ทรงกอบกู้ หรือยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอดพ้น ก่อนอื่นพ่ออยากให้เราได้รู้จักประกาศกโฮเชยาห์กันสักหน่อยครับ
o โฮเชยาเป็นบุตรของเบรีย์ เกิดในอาณาจักรเหนือ คือ อาณาจักรสะมาเรีย และเชื่อว่าท่านเป็นสมณะ หรืออยู่ในกระกูลสมณะด้วย

• จากหนังสือประกาศกโฮเชยาเราได้เห็นนิสัยของท่าน....ดังนี้
o ท่านเป็นคนอ่อนไหว และมีอารมณ์อ่อนไหวมากๆในความรัก
o เป็นบุคคลแห่งอารมณ์และความรู้สึกมากๆ โกรธง่าย หายเร็ว เมื่อโกรธแล้วก็แพ้ความรักทุกที โกรธโมโหภรรยาที่นอกใจอยู่เสมอๆ แต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะอภัยเพราะรักเหลือเกิน...
o ท่านเป็นประกาศกที่วิ่งตามหาคนรักที่นอกใจตลอดจนน่าเหนื่อย แต่เพราะ “รัก” จึงออกตามหาและให้อภัยตลอด...

• โฮเชยา ท่านได้รับสมญานามว่า “ประกาศกแห่งความรักของพระเจ้า”
o หนังสือประกาศกโฮเชยาอธิบายถึงความรักของพระเจ้า พระองค์เป็นความรัก องค์ความรัก แต่ทรงผิดหวังกับความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลซึ่งเป็นที่รักของพระองค์

• โฮเชยาถ่ายทอดความจริงของพระเจ้าประการนี้ได้ดีเพราะท่านเอง ได้แต่งงานกับนางโกเมอร์ ซึ่งเป็นการแต่งงานที่เป็นเครื่องหมายเพื่อสอนประชากร เพราะนางโกเมอร์ได้นอกใจและหนีไป
o โฮเชยานั้นรักนางโกเมอร์มากๆ แต่นางก็หันไปหาพระเท็จเทียม ไปเป็นโสเภณีประจำศาสนสถานของพระเท็จเทียมที่ชื่อว่า “บาอัล”
o แต่เพราะโฮเชยารักนางมาก ซื่อสัตย์มั่นคงต่อนางมาก ท่านออกตามหานางและพยายามนำนางกลับมาแม้นางจะไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตาม...

• ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัยโฮเชยา ท่านเป็นประกาศคนสุดท้ายของอาณาจักรอิสราเอล อาณาจักรเหนือ มีชีวิตอยู่ในช่วงปีท้ายแห่งรัชการเยโรโบอัมที่สอง (786-746 ก่อนคริสตกาล)
o เมื่อเยโรโบอัมที่สองสิ้นพระชนม์ อำนาจของอิสราเอลอ่อนลงไปมากเรื่อยๆ ชีวิตด้านการเมืองก็มีแต่กบฏ มีการทรยศ หักหลัง และปฏิวัติ และฆาตกรรม และราชวงศ์ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยที่กษัตริย์ซาร์กอน ยึดครองอาณาจักรเหนือ (722-721 ก่อนคริสตกาล) ประชาชนจำนวนมากถูกกวาดต้อนไปอยู่ทั่วอาณาจักรของอัสซีเรีย...
o อาณาจักรเหนือจึงสิ้นสุดลงเพราะการครอบครองของต่างชาติ.... โฮเชยาได้เน้นว่า “พระเจ้าทรงความรักมั่นคงสุดๆ” พระเจ้าเรียกร้องความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จริง พระองค์ทรงอ่อนโยนและซื่อสัตย์ในความรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาษาที่ใช้คือความรักมั่นคง

• ดังนั้น การอ่านหนังสือประกาศกโฮเชยานี้ดีๆ เราจึงได้เรียนรู้ความหมายของ “ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ในความรักของพระเจ้า”

• พ่อขอนำเสนอความเข้าใจดังนี้.... “ความรักมั่นคง” ความหมายแรกของคำ “hesed” (อ่านว่า “เคเสด”) ในภาษาฮีบรูคำนี้คือ “ความสัมพันธ์” หรือ “ความผูกพัน”
o ความรักมั่นคงหรือ “hesed” ถ้ามีอยู่ในหมู่มนุษย์ก็หมายถึงมิตรภาพ การอยู่ร่วมกัน ความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยเฉพาะเพื่อความสัมพันธ์นี้เป็นผลมาจากการตกลงกัน
o คำว่า “hesed” ถ้าใช้คำนี้กับพระเจ้า ก็มีความหมายว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้รวมทั้งพระกรุณาที่ทรงแสดงต่อประชากรที่ทรงเลือกสรรไว้ (ใน อพย 34:6)
o ประกาศกใช้คำนี้ในบริบทของความรักระหว่างสามีภรรยา คำนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น คือหมายถึงความรักอ่อนโยนที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ (สดด 136; ยรม 31:3, ฯลฯ) และหมายถึงพระพรต่างๆที่สืบเนื่องมาจากความรักนี้ (อพย 20:6; ฉธบ 5:10; 2 ซมอ 22:51; สดด 18:50; ยรม 32:18)

• แต่ทว่า “ความรักมั่นคง” หรือ ‘hesed” นี้พระเจ้านี้ก็เรียกร้องให้มนุษย์แสดง “ความรักมั่นคง” หรือ “hesed” ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยเช่นกัน (ฮชย 6:6)
o คือมนุษย์ต้องมีความวางใจกัน เสียสละให้แก่กัน
o มีความรักลึกซึ้ง มี “ศรัทธา” ต่อกัน
o พูดสั้นๆก็คือมนุษย์ต้องมีความรัก ยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าและประกอบกิจการแสดงความรักต่อกัน (ฮชย 6:6)
o อุดมการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นในเพลงสดุดีหลายบท ต่อมาจะกลายเป็นอุดมการณ์ของพวก “hasidim” “คัสสิดีม” หรือ “ผู้ศรัทธาเคร่งครัดในศาสนาของชาวยิว”

• ความรักมั่นคงเรียกร้องอะไรเป็นสำคัญ สิ่งสำคัญคือ “ความรู้ถึงพระเจ้าอย่างแท้จริง ความรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง” นั่นหมายถึง ต้อง “พร้อมจริงๆที่จะฟังพระบัญญัติของพระเจ้า และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตาม” นั่นเอง

• หัวใจสำคัญ คือ ความรักมั่นคงของพระเจ้าทำให้พระองค์รอคอยและต้องการฟื้นฟูความรักของประชากรของพระองค์
o ซึ่งทั้งหมดที่เราจะอ่านพระวาจาจากโฮเชยา เราจะได้รับภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ทรงเป็น “ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงเป็นนิจ” และนี่คือความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่เราสามารถรู้จักพระองค์ได้

• เมื่อเราได้อ่านโฮเชยาแล้ว เราควรเหลือเกินที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์ทรงเป็น “ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ในความรัก” ดังนั้น
1. ขอให้เราสรรเสริญความรักของพระเจ้าเสมอ และ
2. ให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความรักดั่งเช่นพระองค์เสมอไปเช่นกัน
3. และที่สำคัญขอให้เสียงของประกาศกที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าเช่นนี้ เรียกร้องเราให้มีพลังที่จะกลับใจมาหาพระองค์เสมอเช่นเดียวกัน
4. ขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีความรักมั่นคงและซื่อสัตย์เหมือนพระองค์เสมอนะครับ.....อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ....โฮเชยาน่าอ่านครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย