Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2016

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อมส 8:4-6,9-12……………..
4ท่านทั้งหลายที่เหยียบย่ำคนขัดสน และทำลายคนยากจนของแผ่นดิน จงฟังถ้อยคำนี้เถิด
5ท่านพูดว่า “เมื่อไรเล่าวันต้นเดือน จะผ่านไป
เราจะได้ขายข้าว
เมื่อไรเล่าวันสับบาโตจะพ้นไป
เราจะได้นำข้าวสาลีออกขาย
เราจะทำถังตวงข้าวให้เล็กลง
ทำให้ตุ้มเชเขลใหญ่ขึ้น
ใช้ตาชั่งโกงน้ำหนัก


6เราจะได้ใช้เงินซื้อคนจน
และใช้รองเท้าสานคู่หนึ่งซื้อคนขัดสน
เราจะขายแม้กากข้าวสาลี”

9“วันนั้น - พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส -
เราจะทำให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน
ทำให้แผ่นดินมืดแม้ในเวลาลางวัน
10เราจะเปลี่ยนเทศกาลฉลองของท่านให้เป็นการไว้ทุกข์
เปลี่ยนบทเพลงทั้งหมดของท่านเป็นการคร่ำครวญ
เราจะให้ทุกคนสวมผ้ากระสอบที่สะเอว
ให้ทุกคนโกนศีรษะจนโล้น
เราจะทำให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์บุตรชายคนเดียว
และวาระสุดท้ายจะเหมือนวันที่ขมขื่น

11“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง
- พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส -
เมื่อเราจะส่งทุพภิกขภัยมาในแผ่นดิน
ไม่ใช่การหิวอาหารหรือการกระหายน้ำ
แต่จะส่งความปรารถนาจะฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์
12เขาทั้งหลายจะเดินทางระเหระหนจากทะเลนี้ไปทะเลโน้น
จะเร่ร่อนจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก
เพื่อแสวงหาพระวาจาของพระยาห์เวห์
แต่เขาจะหาไม่พบ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ภาษาไทยที่ได้ยินมาแสนนาน ตั้งแต่พ่อเป็นเด็ก ได้ยินสำนวนนี้ และไม่เคยลืมเลย ได้ยินอยู่เสมอ คือ สำนวนที่ว่า “มือถือสาก ปากถือศีล”
o หมายถึง “การแสดงตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมมีหน้ามีตา มีตำแหน่ง มีฐานะ และเป็นที่นับถือในสังคม การเมือง หรือแม้แต่ศาสนา... แต่อันที่จริงเขาคนนั้นๆกลับประพฤติชั่ว” วันนี้เรามาศึกษาความหมายของสำนวนนี้กันให้ละเอียดสักหน่อย
o สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบหมายถึง “นักสร้างภาพ” คือ คนที่สร้างภาพหรือเสแสร้งให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม มีความจริงใจ คุณธรรมสูงส่ง มีความยุติธรรม แต่ทว่าธาตุแท้จริงแล้วจิตใจชั่วร้าย เลวทราม อิจฉาริษยา ลอบทำร้ายลับหลัง เห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นหลักไม่ชอบเห็นคนเด่นเกินตน ชอบทำร้าย ทำลายคนอื่นด้วยอำนาจตำแหน่งที่ซื้อมาได้มาด้วยเงินตรา และกอบโกยหาอำนาจกันต่อไป
o สำนวนนี้พ่อคิดว่าเป็นจริงมากๆในความไม่น่าจะเป็นเช่นนี้เลยสำหรับคนไทย สำหรับประเทศไทย สำหรับสังคมไทย... พ่อคิดว่า บรรดาคนที่มีอำนาจทางการเมืองที่ผ่านๆมาไม่น้อยเลยที่อยู่ในสภาพสร้างภาพเช่นนี้
o บรรดาคนที่ปกครอง รัฐบาล น่าจะเป็นคนดีจริงๆ นะครับ แต่กลับชื่อเสียง ซื้ออำนาจ โกงเข้ามา เพื่อโกงต่อไป แต่กลับตั้งตนเป็นผู้ปกครอง แต่งตัวดูดี ไหว้พระไหว้เจ้า เข้าวัดเขาวา เป็นประธานงานบุญเสมอๆ นั่งในแถวหน้าเสมอๆ แต่ชีวิตจริงๆ หลายคนฉ้อโกง ค้ายา ค้ามนุษย์ โกงชาติ กินบ้านเมืองกันจนบ้านเมืองจะล่มสลาย ปล้นชาติ ปล้นแผ่นดินกันหน้าตาเฉยโดยใช้อำนาจที่ซื้อเสียง ซื้อพรรค ซื้อพวก ซื้อมือที่ยกสนับสนุนให้โกงอย่างดูดี และสรุปว่า ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดกฎหมาย อ้างกันอยู่ที่กฎหมาย ถ้าจะผิด ก็แก้กฎหมาย ไม่เห็นยาก... จนประเทศชาติเข้าตาจนเพราะความฉ้อโกงแต่ก็ยังคงทำให้ดูดี ดูเนียนๆไป...
o ยังเข้าหาพระ หาเจ้า หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้คำว่า แก้กรรม แก้เวร เป็นข่าวกันต่อไป นี่คือความจริงที่ผ่านๆมา หาเจ้าทั้งในและต่างชาติ เจ้าทั้งหลายที่ว่าดีก็วิ่งไปหา ไปแก้เวรที่ทำกันไว้...
o สังคมไทยเรา สังคมของเรา มีอาการนี้อยู่เสมอ คืน คนที่มือถืออาวุธร้ายแรง ปากถือศีล

• ในสังคมจะเห็นคนประเภทนี้อยู่รอบกายไม่จำกัดวัย เช่นบรรดาคนที่แม้มีความรู้การศึกษาดีก็อาจเป็นคนประเภทนี้ได้ คือ เขาจะพร่ำสอนให้คนอื่นมีคุณธรรมสูง ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ไม่ทำละเมิดกฎหมาย บริจาคเพื่อคนด้อยโอกาส แสร้งว่าทำตนเป็นคนดี จิตใจสูงส่งและเป็นธรรม ไม่ทะเยอทะยาน พอแล้ว พอแล้ว ไม่โกงแล้ว มีเยอะแล้ว... แต่

• ในความเป็นจริงนั้น คนพวกนี้กลับอยู่เบื้องหลังการทำผิดกฎหมาย ช่วยเหลือพรรคพวกให้มีตำแหน่งสูงเพื่อส่งเสริมงานเบื้องหลังเบื้องหน้า หักหลังหักหน้ากันกับเพื่อนพ้องหรือเจ้านาย ทำละเมิดกฎหมายหลากแบบ เช่น บุกรุกที่ดินป่าสงวน จดทะเบียนซ้อนโน่นนี่ ใช้นอมีนีถือสิทธิ์โน่นนี้ ซุกซ้ายซุกขวาและหน้าหลัง ซุกซ่อนกันไปทั่วเพื่อหลบหลีกและให้ดูดีดูเนียน และอื่นๆ แล้วใช้อิทธิพลทำให้เรื่องผิดกฎหมายเงียบหรือเปลี่ยนสภาพไป ส่วนตัวเองนั้นกลับใช้ปากพร่ำบอกให้คนอื่นต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
o “คนประเภทมือถือสาก ปากถือศีล จะอยู่เหนือกฎหมายเสมอ แต่มีความสามารถแสดงให้คนอื่นหลงเชื่อว่า เป็นคนดีที่มีชีวิตในโลกนี้ที่หาพบได้
o คนส่วนใหญ่ในสังคมมักหลงเชื่อคำพูดของเขา
o น้อยคนที่จะรู้จักตัวตนแท้จริงได้ และหลีกห่างไม่คบหากับคนประเภทที่คนโบราณเขียนเป็นสำนวนเปรียบเปรยไว้สอนลูกหลานนานมาแล้ว เพราะเขาเป็นคนอันตรายซึ่ง สร้างความปั่นป่วนให้สังคมได้ง่ายและทำลายคนอื่นอย่างไม่ละอายต่อคุณธรรมเพื่อสนองกิเลสส่วนตัว” (ที่มา: http://magnadream.wordpress.com)

• ทำไมวันนี้พ่อเริ่มที่เรื่องนี้ “มือถือสากปากถือศีล”
o ก็เพราะเรื่องนี้ไม่ต่างจากสมัยประกาศกอาโมสเลยจริงๆ พ่อเห็นว่า เรื่องราวสมัยประกาศกอาโมส นิสัยของประชากรอิสราเอลที่ไม่น่ารักนั้นช่างเหมือนสังคมยุคสมัยของเรา และของเราน่าจะรุนแรงกว่ามากๆด้วย เรื่องราวของอาโมสน่าจะสะท้อนสังคมได้เห็นภาพจริงๆ และดูไม่ต่างจากอาโมสเลย...

• ปัจจุบันของเรา ประเทศของเรา ยามนี้ของเรา... โลกของเรา หลายๆประเทศในโลกของเราในยุคนี้ โลกของการกอบโกยและเห็นแก่ตัว... พ่อยอมรับว่า ไตร่ตรองความจริงของโลกและสังคมแล้ว พบกว่าปัจจุบันเราต้องการความยุติธรรมจริงๆ

• อย่างน้อยที่สุด เราต้องการเสียงของประกาศกเช่นอาโมสนี่เองที่เราปรารถนาจะได้ยิน ได้ฟัง และเพื่อช่วยให้สังคมและโลกได้รับข่าวดีแห่งความยุติธรรมและความรัก

• เรื่องความยุติธรรมและสันติแท้ในสังคมปัจจุบัน เรื่องพฤติกรรมของคนเรา พ่อยอมรับว่า เราคริสตชนจะต้องไม่ละเลยต่อเสียงร้องของสังคม ไม่ละเลยต่อเสียงร่ำร้องหาความยุติธรรมของคนบริสุทธิ์ที่ถูกละเมิดได้เลย

• พ่อฟังพระวาจาวันนี้แล้วเจ็บลึกๆ ครับ สังคมอิสราเอลสมัยอาโมส

o เพราะคนพวกนี้เหยียบย่ำคนขัดสนและทำลายคนยากจนของแผ่นดิน....
o พวกเขารอคอยให้วันสับบาโตจบลง เพราะพวกเขาเคร่งมากไม่ทำธุรกิจวันสับบาโต เขาไปนมัสการพระเจ้า ถือเคร่งวันพระเจ้า ไม่ทำการค้า แต่ภาวนา ภาวนา ให้วันสับบาโตผ่านไปเร็ว ให้ตะวันตกเร็วๆ รอให้วันพระเจ้าจบ และจะได้ “โกงตราชั่ง โกงน้ำหนัก และซื้อคนจนด้วยเงินต่อไป ใช้รองเท้าสานคู่หนึ่งซื้อคนขัดสน แม้กากข้าวสาลีก็จะขาย”
o พระเจ้าให้บัญญัติวันสับบาโตเพื่อทำความดี พวกเขาก็ทำให้ดูเห็นว่าดี พักจากการงาน เคร่งครัด ศรัทธา แต่วางแผนในใจให้วันพระเจ้าจบ และจะโกงให้เต็มกำลัง และคนพวกนี้ก็เป็นคนร่ำรวยที่ไปหาพระเจ้าแบบโดดเด่นกว่าใคร แต่งกายดีกว่าใคร แต่ชีวิตจริงของเขาในการทำธุรกิจเล่าครับเป็นอย่างไรบ้าง.... โกง กิน อยาก ย่ำยี ซื้อคนด้วยเงิน ขายของกำไรเกินควร เอาแต่ได้ วางแผนจัดการ ทำร้าย หักหลัง และขาดความยุติธรรมสุดก็ทำได้
o คนพวกนี้ช่างแสวงกำไรจนไม่ได้พิจารณาความต้องการของพี่น้อง การแบ่งปันนั้นหรือก็อย่าฝัน กากข้าวสาลีที่น่าจะให้คนยากจนก็ยังขาย ขายทุกอย่าง ขายพี่ขายน้อง ขายเพื่อน ขายชาติ ทั้งหมด คือ ความอยุติธรรมและการขาดสันติแท้จริง

• หนังสือประกาศกอาโมสได้สอน เตือน และทำให้เราได้คิดครับ
o สมัยของเราก็ไม่ค่อยต่างกันเลย อ่านดีๆ สิครับ มือถือสากปากถือศีลก็มากเหลือเกิน ปลอม หน้าตา เสื้อผ้าหน้าผม เอาแต่ภายนอก จนลืมความรัก ความดี และความจริงของเพื่อนพี่น้องว่า “ทุกคนคือมนุษย์ คือ พี่น้อง คือลูกของพระเจ้า”
o บ่อยครั้งเรากลับซื้อขายหญิงขายชายด้วยเงิน ซื้อด้วยเงินเพื่อย่ำยีและทำตามใจ เจ็บครับ สังคมไทยเราเรื่องนี้ไม่แพ้ชาติอื่น อันที่จริงน่าจะแพ้ให้ราบไปเลยในเรื่องพฤตกรรมการค้ามนุษย์... การย่ำยีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และบรรดาเจ้าของกิจการประเภทค้ามนุษย์ ค้ายาเสพติด ค้าสิ่งผิดกฎหมาย และใครเป็นเจ้าของ ใครได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้... ส่วย สินบน สินล่าง(ใต้โต๊ะเรียกว่ากินกันต่ำๆมาก) และยักยอก ฯลฯ ใครได้ ใครสบาย สังคมเราก็ไม่ต่างกันครับ

• แรงงานข้ามชาติ ลำบาก ผิดกฎหมาย ใครเก็บส่วย ใครต้องไปเคลียร์กับพื้นที่ เขาใช้อะไรเคลียร์ ความถูกต้องหรือใช้เงินใช้ส่วยเคลียร์ สังคมก็รู้กัน ตกลงเราก็ซื้อคนได้ด้วยเงิน คนจนสุดๆ คนต่างด้าว ก็กลายเป็นเหยื่อและถูกตีราคา ถูกประเมินราคา...

• สมัยอาโมสข้าวสาลีก็โดนโก่ง “เราจะทำถังตวงข้าวให้เล็กลง ทำให้ตุ้มเชเขลใหญ่ขึ้น ใช้ตาชั่งโกงน้ำหนัก” สมัยเราชาวนาก็โดนโกงทั้งน้ำหนักและจำนำ ข้าวก็หายตัวได้ โรงสีบางแห่งก็โกงตาชั่ง โกงแม้กระทั่ง “ความชื้น”(ไอน้ำความชื้นแท้ๆ ยังเอามาโกงกัน) ...เจ็บครับ

• ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเราจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วครับ ทำไมหรอครับ ก็ขาดการพยุงผดุงค้ำน่ะสิครับ ดูสิครับไม้มงคลชื่อไม้พยุงก็แอบลักลอบตัดกันจนหมดป่าแล้ว แอบรอบตัดค้ากันรายวัน... จะไม่ล้มได้อย่างไรเล่าครับ???

• อ่านพระวาจาวันนี้ดีๆและให้พ่อวิงวอนขอเราทุกคนร่วมกัน ช่วยกัน ขอให้เรา
1. ช่วยกันร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า และ
2. ช่วยกันเรียกร้องความยุติธรรม และ
3. ช่วยกันถือศีลและสรรเสริญพระเจ้า มื่อถือความยุติธรรมและถือความดี
4. ช่วยกันถือศีลทั้งภายในจิตใจและภายนอกที่ปรากฎให้สอดคล้องต้องกันจนงดงาม
5. ช่วยกันทำให้เป็นความจริงทั้งครบในชีวิตของเรา เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าครับ
6. ช่วยกันชำระล้างฟื้นฟูสังคม ประเทศชาติ ให้ปราศจากความฉ้อโกงและความเลวร้ายจากความอยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายชีวิตเพื่อนมนุษย์ในทุกรูปแบบ
7. ช่วยกันเริ่มจากเรา คือเราคริสตชนทุกคนก่อนใครอื่นครับ เราทุกคนไม่เว้นใครเลย ขอพระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งให้เราด้วยเทอญ และประการสำคัญสุดท้าย
8. ขอให้เราให้อภัยแก่อดีต ให้อภัยความผิดแก่กันและกัน คืนดีต่อกัน รักกัน และคนที่ทำผิดก็รู้สำนึก เสียใจ และ “ชดใช้” ด้วยนะครับ

• ความยุติธรรมต้องชดใช้ครับ

• แต่การให้อภัยก็ยังเป็นหัวใจที่จะเริ่มต้นสันติภาพและความดีที่แท้จริง

• แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่กระทำอยุติธรรมต่อคนอื่น ต่อคนจน ต่อชาวไร่ชาวนา ต่อชาติบ้านเมืองนั้นไม่ต้องชดใช้นะครับ ไม่ได้ครับ

• ตรงกันข้ามบาปความอยุติธรรมนั้น ต้องทั้งกลับใจ ชดใช้และชดเชยด้วยนะครับ นั่นคือความงดงามแท้จริงของการแก้ไขความอยุติธรรมครับ

           พี่น้องที่รักครับ พ่ออ่านอาโมสแล้วพ่อรู้สึกกระหายจริงๆ กระหายอยากได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า อยากให้เรากระหายความยุติธรรม ความรัก และสันติสุข กระหายหาความสุขสันติให้คืนกลับมาสู่พี่น้องชาวไทย กระหายอยากให้ประเทศของเรา สังคมของเรา ได้ฟื้นฟูจากความดีภายในใจของแต่ละคนจริงๆ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย