Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

พคค 2:2,10-14,18-19
2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำลายที่อาศัยทั้งหมดของยาโคบ โดยไร้เมตตา ทรงพังป้อมปราการของธิดาแห่งยูดาห์ ด้วยความกริ้ว ทรงกดให้ต่ำลงถึงพื้นดิน ทรงทำให้อาณาจักรและเจ้านายของเธอเป็นมลทิน 10บรรดาผู้อาวุโสของธิดาแห่งศิโยน นั่งเงียบอยู่บนพื้นดิน โปรยฝุ่นดินบนศีรษะ สวมผ้ากระสอบ สาวพรหมจารีแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ก้มศีรษะมองพื้นดิน 11นัยน์ตาของข้าพเจ้าแดงก่ำเพราะร้องไห้ จิตใจวุ่นวาย กำลังก็ทรุดลง เพราะความพินาศของธิดาแห่งประชากรของข้าพเจ้า เพราะเด็กและทารกเป็นลมสลบอยู่ตามลานในเมือง

12เด็กเหล่านี้ถามมารดาของตนว่า “แม่จ๋า ข้าวและเหล้าองุ่นอยู่ที่ไหน” เขาทั้งหลายหมดแรงล้มลงในลานเมือง ดุจคนที่ถูกบาดเจ็บ เขาสิ้นใจในอ้อมกอดของมารดา 13ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย ข้าพเจ้าจะนำสิ่งใดมาเปรียบกับเจ้า บอกว่าเจ้าเหมือนกับสิ่งใดได้ ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนเอ๋ย ข้าพเจ้าจะนำเจ้าไปเปรียบกับสิ่งใดเพื่อจะปลอบโยนเจ้าได้ เพราะหายนะของเจ้ายิ่งใหญ่เหมือนทะเล ผู้ใดเล่าจะรักษาเจ้าให้หายได้ 14นิมิตที่บรรดาประกาศกบอกเจ้าเป็นนิมิตที่หลอกลวงไร้สาระ เขาไม่ได้เปิดเผยความชั่วร้ายของเจ้า เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของเจ้า แต่เขาประกาศนิมิตที่ไร้สาระ และทำให้หลงผิด
18เชิงเทินของธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า จงหลั่งน้ำตาเหมือนลำธาร ทั้งวันทั้งคืน อย่าหยุดหย่อนเลย ดวงตาของเจ้าอย่าหยุดหลั่งน้ำตาเลย 19จงลุกขึ้นร้องตะโกนในเวลากลางคืน เมื่อผลัดเปลี่ยนยาม จงระบายความในใจของเจ้าออกมาราวกับสายน้ำ เฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงชูมือขึ้นหาพระองค์ เพื่อขอชีวิตของบรรดาเด็กของเจ้าที่หิวจนเป็นลมสลบไปตามมุมถนนทุกแห่ง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• หลังจากเยรูซาเล็มล่มสลายในปี 587 ก่อนคริสตกาล ประจักษ์พยานที่ได้เห็นความถ่อมตนของประชากรของพระเจ้า เขาได้เขียนวรรณกรรมสะท้อนอย่างรุนแรงในความรู้สึกถึงเยรูซาเล็มที่ต้องกลายเป็นซากปรักหักพังของก้อนหินมากมาย การแสดงออกของเพลงชุดนี้คือการคร่ำครวญจริงๆ

• คำถามสำคัญคืออะไรคือสาระของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเล่มเล็กๆนี้ที่ชื่อว่า “เพลงคร่ำครวญ”....

• มารู้จักกันจริงๆ ถึงหนังสือเพลงคร่ำครวญ ว่าหนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญคือ “ความเสียใจ คร่ำครวญและกระหายเหลือเกินที่จะกลับใจมาหาพระเจ้า” สิ่งเหล่านี้แสดงออกเป็นวรรณกรรมบทเพลงคร่ำครวญที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เพราะพวกเขาสำนึกจริงๆ ผิดจริงๆต่อพระเจ้า และคร่ำครวญจริงๆ สาระสำคัญคือ
o การยอมรับบาปและความผิดจริงๆ
o ความเสียใจอย่างสุดซึ้ง คร่ำครวญสำหรับความเจ็บปวดที่ได้รับ....และการยอมถ่อมตนยอมรับผิดอย่างสุภาพของนครสิโยน
o การยอมรับ ยอมรับจริงๆ ที่จะรับโทษที่พระเจ้าทรงเห็นสมควร ยอมแล้วพระเจ้าข้า...
o “ความเชื่อที่เข้มแข็งอีกครั้ง” เชื่อได้จริงๆ เพราะพวกเขาเชื่อใน “ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของยาห์เวห์” พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นมีพลัง มีความสามารถที่จะรื้อฟื้น และสร้างนครนี้ขึ้นใหม่
o

• เพลงคร่ำครวญนี้ คือ อะไรจริงๆ น่ะหรือ อันที่จริงคือ “การยืนยันความเชื่อที่เข้มแข็งที่สุดในพลังแห่งพระเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้า

• หัวใจหลักของเนื้อหา....คือ ความเศร้าเสียใจ...การแก้ไข....และการกลับใจ....
o ตอนที่พ่อชอบและอยากให้อ่านอย่างยิ่งคือ ข้อ พคค 2:15-16 อ่านดีๆสิครับจะเห็นว่านี่แหละคือเรื่องของความเจ็บปวดและความถ่อมตนของนครศิโยนจริงๆ อ่านตอนนี้สิครับ....เพราะเสียดายที่ไม่ได้มีปรากฏในบทมิสซา “15ทุกคนที่เดินผ่าน ก็ปรบมือเยาะเย้ยเจ้า เขาผิวปาก สั่นศีรษะเยาะเย้ยธิดาแห่งเยรูซาเล็ม พูดว่า “นี่หรือคือเมืองที่คนทั้งหลายเคยเรียกว่างามพร้อม เป็นความชื่นชมยินดีของทั่วแผ่นดิน” 16ศัตรูทุกคนของเจ้าอ้าปากยั่วโทสะเจ้า เขาผิวปากและยิงฟัน พูดว่า “พวกเราได้กินเธอแล้ว นี่เป็นวันที่เราได้รอคอย วันนี้ก็มาถึง เราได้เห็นแล้ว”

• ความรู้สึกลึกๆของประชากรของพระเจ้าคือพระเจ้าคือ “ความรักมั่นคงและความสัตย์จริง” แม้พวกเขาจะนอกลู่นอกทาง และออกห่างจากพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเป็นความมั่นคงและความสัตย์จริงของประชากรเสมอไป....

• เพลงคร่ำครวญทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆ เป็นความยิ่งใหญ่ในความรักไม่เคยเปลี่ยนแปลง พ่ออยากจะขอยกสรุปสองตอนให้เห็นความจริง...ดังนี้ครับ
o “ทำไมมนุษย์จึงพร่ำบ่น เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่แม้น่าจะถูกลงโทษเพราะได้ทำบาป พวกเราจงทดสอบและพิจารณาพฤติกรรมของเรา และจงกลับมาหาพระยาห์เวห์เถิด” (พคค 3:39-40) และ
o “แต่พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทรงปกครองอยู่ตลอดไป พระบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกยุคทุกสมัย เหตุไฉนพระองค์จึงทรงลืมข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไป ทำไมจึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเวลานาน ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลับมาพบพระองค์ แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะกลับมา โปรดทรงรื้อฟื้นวันเวลาของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นเหมือนเดิมเถิด” (พคค 15:19-21)

• บทสอนของเพลงคร่ำครวญไม่ได้อยู่ที่ความผิด หรือคำคร่ำครวญเท่านั้น แต่
o หัวใจสำคัญคือ “ความรักของพระเจ้าไม่เคยแปลเปลี่ยน และพระองค์คือพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อของประชากรของพระองค์เสมอไป”

• ขอพระเจ้าและความรักมั่นคงของพระองค์สถิตอยู่กับทุกท่านเสมอไป...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย