Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 18:41-46…………….
41เอลียาห์ทูลกษัตริย์อาหับว่า “ขอเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหารเถิด ข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝนใหญ่กำลังมาแล้ว” 42กษัตริย์อาหับเสด็จไปเสวยพระกระยาหาร เอลียาห์ก็ขึ้นไปบนยอดเขาคารเมล ก้มลงกับพื้น ซบหน้าลงระหว่างเข่าทั้งสอง 43แล้วสั่งผู้รับใช้ว่า “จงขึ้นไป มองทางทะเล” เขาก็ขึ้นไปมอง แล้วพูดว่า “ไม่เห็นมีอะไรเลย”

เอลียาห์สั่งให้เขากลับไปมองเจ็ดครั้ง 44ครั้งที่เจ็ด ผู้รับใช้แจ้งว่า “ข้าพเจ้าเห็นเมฆก้อนเล็กๆเหมือนกับฝ่ามือคนกำลังลอยขึ้นจากทะเล” เอลียาห์สั่งเขาว่า “ไปทูลกษัตริย์อาหับให้ทรงเทียมราชรถและเสด็จลงไปก่อนที่จะทรงติดฝน” 45ทันใดนั้น ท้องฟ้าก็มีเมฆมืดครึ้ม ลมพัดแรง แล้วฝนก็ตกหนัก กษัตริย์อาหับเสด็จขึ้นราชรถกลับไปเมืองยิสเรเอล 46พระอานุภาพของพระยาห์เวห์ลงมาเหนือเอลียาห์ เขาดึงเสื้อขึ้นคาดสะเอวไว้ วิ่งนำหน้ากษัตริย์อาหับจนถึงเมืองยิสเรเอล

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “เมื่อไรหนอความชั่วร้าย และความเท็จเทียม การแบ่งข้างจะหมดไปจากแผ่นดิน”
o เพราะตั้งแต่ “ความเท็จเทียม” การบูชาความฟุ้งเฟ้อ การบูชาพระเจ้าแห่งความร่ำรวย พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ พระเท็จเทียมที่เข้ามายึดครองใจของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราแอลอย่างง่ายดาย
o เพราะพระนางเยเซเบลคนเดียวที่อาหับแต่งงานด้วย และยอมจนโงวหัวไม่ขึ้น ยอมให้แผ่นดินไหลไปตามกระแสความฟุ้งเฟ้อ ความร่ำรวย บูชาความรวย บูชาความอุดมสมบูรณ์ และมันก็ชวนให้ไหลหลงจริงๆ
o สมณะของพระเจ้าแห่งอิสราแอล บรรดาพระสงฆ์ ประกาศก เลวีที่มีอยู่ก็ไหลตามกันหมด ใช่มันง่ายที่จะไหลตามเพราะมันคือความร่ำรวย ฟุ้งเฟ้อ โอ่อ่าและความสบาย ไปกันหมด ประกาศก 450 คน ไปหมด หลงกันหมด กลายเป็นพวกมากลากไป ไม่มีความจริงเหลือแต่ความเท็จที่กลายเป็นจริงในความคิดที่หลง
o ครับ มันง่ายและชวนให้ไหลหลง เพราะความฟุ้งเฟ้อ และสะดวกสบาย แทนบูชาของพระยาห์เวห์ยังถูกล้มทำลาย สร้างแท่นสำหรับพระเท็จเทียมกันทั่วแผ่นดิน บูชาบนแท่นบูชาที่เคยทำด้วยศรัทธาก็กลายพันธุ์ไปจนหมด แท่นของพระเท็จเทียม นามว่า “บาอัล” ก็เกิดขึ้นทั่วแผ่นดิน
o เหลือแต่ประกาศกเพียงคนเดียวที่ซื่อสัตย์ คือ “เอลียาห์” ภาษาฮีบรูแปลว่า “ยาห์เวห์ (เท่านั้น) คือพระเจ้าของข้าพเจ้า”

• แผ่นดินบูชาความร่ำรวย บูชาพระบาอัลที่เป็นเครื่องหมายแห่ง “ความอุดมสมบูรณ์”
o ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การลงโทษของยาห์เวห์จึงเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากแสดงความชัดเจน ตรงข้าม และขัดแย้งกับความเชื่องมงายของพวกบาอัล พวกที่ถือความอุดมสมบูรณ์แห่งน้ำฝนและพืชพันธัญญาหาร หนอแน่ะพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหม
o นี่แน่ะยาห์เวห์พระเจ้าแท้ทรงปิดท้องฟ้าแห่งแผ่นดินอิสราแอลเป็นเวลาสามปีครึ่ง ส่งความแห้งแล้งมาให้เชยชมจนระบบกันไปทั่วหน้า... ไม่มีฝนจากฟ้าตั้งสามปีครึ่ง....แล้งขนาดนี้ยังไม่สำนึก ยังงมงายก้มหน้าของฝนจากพระบาอัล และสร้างความเท็จทำลายความจริงกันต่อไป
o จนกระทั่ง... ประกาศกเอลียาห์ต้องท้าท้ายให้มาเผชิญหน้าหาว่าใครคือพระเจ้าเที่ยงแท้....บาอัล หรือ ยาห์เวห์...บนภูเขาคาร์แมล (ตอนที่เราอ่านเมื่อวานนี้)...
o แท่นบูชาของยาห์เวห์ที่ถูกทำลายไปเพราะความเท็จเทียม ความเชื่อศรัทธาที่มีในหัวใจของประชาชนถูกทำให้ลังเลไปเพราะความเท็จเทียมของพวกประกาศกของพระบาอัลมายาวนาน และเพราะอาหับและเยเซเบล
o บัดนี้ แท่นบูชาโทรมถูกก่อขึ้นด้วยหินสิบสองก้อนแทนสิบสองเผ่าของอิสราแอล และพระยาห์เวห์ พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงส่งไฟมาเผาเครื่องบูชา ดังนั้น ยาห์เวห์คือพระเจ้าเที่ยงแท้.....

• หมดเคราะห์ หมดโศกเสียที ความเท็จเทียม แผ่นดิน ความแตกแยกของแผ่นดิน และจิตใจของประชากรที่ไร้ความชุ่มชื่นมานาน เมื่อความเท็จเทียมถูกขจัดไป
o บัดนี้ ทันที เมฆของพระเจ้าขึ้นมาจนกษัตริย์อาหับหนีฝนแทบไม่ทัน.... เพราะพระเจ้าเที่ยงแท้ได้แสดงความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไป
o ขอเพียงแต่หันใจกลับมาหาพระองค์ ทิ้งความเท็จเทียมกันเสียที ทำลายความชั่วร้าย และความเท็จเทียมออกไปจากแผ่นดิน และจากจิตใจที่ลังเลกันเสียดี....
o ฝนจากฟ้ากลับมารดแผ่นดินและจิตใจที่แห้งผากของอิสราแอล และกษัตริย์อาหับเสียที....
o แต่อันที่จริง ความชั่วร้ายก็ยังไม่สิ้นสุดหรอก ยังกรุ่นอยู่ในใจของเยเซเบล พระของตนแพ้ ความจริงเผย แต่ความยึดมั่นของหัวใจ ความดื้อด้านไม่เคยยอมแพ้จริงๆ

• พี่น้องครับ ความฉ่ำเย็นมาจากพระเจ้า มาจากความแท้จริงของพระเจ้า
o ความเท็จไม่เคยสร้างความสุขและสันติได้เลย
o ความหลง งมงาย ก็หลอกว่ามีสุขไปวันๆเท่านั้น
o สิ่งที่ต้องการจากชีวิตของเราแท้จริงคือ “ความจริง” ความเป็น “ประกาศกแท้ยืนยันความจริง” ตลอดไป เหมือน “เอลียาห์”
o วันนี้อ่านตอนนี้จะเห็นว่า ฝนมาเร็วจริงๆ เมื่อความชั่วหมดไป พระเจ้าก็นำพระพรมาให้ จนวิ่งหลบฝนกันแทบไม่ทันเลยครับ...
o พระเจ้าอวยพรนะครับ....ขอให้มีความจริงในชีวิต และรักในความจริงเสมอไปครับ เพราะความจริงคือพระเจ้า ความรักก็คือพระเจ้าของเราครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย