Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

1 พกษ 17:1-6…
1เอลียาห์ ชาวทิชบีจากเมืองทิชบีในแคว้นกิเลอาด ทูลกษัตริย์อาหับว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนตกในปีต่อๆไป จนกว่าข้าพเจ้าจะสั่งฉันนั้น”


2พระยาห์เวห์ทรงบัญชาเอลียาห์ว่า 3“จงไปจากที่นี่ ไปทางทิศตะวันออก แล้วซ่อนตัวอยู่ใกล้ลำธารเครีท ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน 4ท่านจะดื่มน้ำจากลำธาร และเราจะสั่งนกกาให้นำอาหารไปให้ท่านที่นั่น” 5เอลียาห์ก็ไป และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ เขาไปอยู่ข้างลำธารเครีท ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน 6นกกานำขนมปังและเนื้อมาให้เขาเวลาเช้า และนำขนมปังและเนื้อมาให้เขาเวลาเย็น เขาดื่มน้ำจากลำธาร

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

เรื่องประกาศกเอลียาห์...
• เรามารู้จักประกาศกเอลียาห์กันสักหน่อยก่อนครับ
o Eliah เอลียาห์ ภาษาฮีบรู คือ eliyyah แปลว่า “พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของฉัน” (Yahweh is my God)
o เอลี Eli = My God พระเจ้าของข้าพเจ้า
o ยาห์ Yah = YaHWeH พระยาห์เวห์
o ชื่อ เอลียาห์ คือ “พระยาห์เวห์เท่านั้น ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า”

• ท่านทำหน้าที่ประกาศกระหว่างการปกครองของกษัตริย์อาหับ เพราะอาหับได้แต่งงานกับพระนางเยเซเบล พระนางเยเซเบลคือผู้บูชาพระเท็จเทียมคือพระบาอัล พระของคนต่างชาติ

• เยเซเบลได้กลายเป็นคู่กรณีและศัตรูร้ายกาจกับประกาศกเอลียาห์ เพราะนางเชื่อและต้องการขยายความเชื่อในพระเท็จเทียม

• พระบาอัลซึ่งถือว่เป็น “พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์” ผู้ประทานฝนฟ้าและพืชพันธุ์บริบูรณ์ (the pagan god of fertility) นางเยเซเบลทำได้สำเร็จ คือสามารถบังคับและหันใจของอาหับไปหาพระเท็จเทียม พระแห่งความมังคั่ง ร่ำรวย ฟ้าฝน และพืชพันธุ์ นางเยเซเบลได้ขยายศรัทธาและการบูชาพระเท็จเทียมไปทั่วแผ่นดิน.... ผลตามมาที่น่าเศร้าใจ กระแสโลก กระแสรวย พระเท็จเทียมและความลุ่มหลง...
o ชาวอิสราเอลมากมายติดตามเยเซเบล ดังนั้น เอลียาห์จึงประกาศสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอำนาจของบาอัลโดยสิ้นเชิง... “1เอลียาห์ ชาวทิชบีจากเมืองทิชบีในแคว้นกิเลอาด ทูลกษัตริย์อาหับว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนตกในปีต่อๆไป จนกว่าข้าพเจ้าจะสั่งฉันนั้น” (1พกษ 17:1ff)
o เพื่อสามารถนำประชาชนกลับมาสู่ความจงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ ในภายหลัง พระคัมภีร์จะเล่าเรื่องราวที่เราทราบกันดีจริงๆ คือ เรื่องเอลียาห์ได้ท้าทายให้มาที่ภูเขาคาร์แมลเพื่อท้าทายและเผชิญหน้ากันเพื่อร้องหาพระเจ้า ใครจะเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ หรือพระเจ้าเท็จเทีม (1พกษ 18) และเอลียาห์ได้รับชัยชนะ พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้...
ประกาศกของพระบาอัลถูกฆ่าทั้งหมด แต่เอลียาห์ต้องหนีจากพระนางเยเซเบลที่ประกาศจะฆ่าเอลียาห์เช่นกัน

• พระคัมภีร์วันนี้คือการเริ่มเรื่องราวของเอลียาห์ คือ เอลียาห์ได้ประกาศกับอาหับถึงความแห้งแล้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น... อ่านพระคัมภีร์ดีๆสิครับ...

• “เอลียาห์ ชาวทิชบีจากเมืองทิชบีในแคว้นกิเลอาด ทูลกษัตริย์อาหับว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนตกในปีต่อๆไป จนกว่าข้าพเจ้าจะสั่งฉันนั้น””
o อรรถาธิบายง่ายๆหน่อย คือ ให้มันรู้กันไปเลย..พระบาอัลเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าฝนใช่ไหม หลงใหลขอฟ้าขอฝนกันดีนักใช่ไหม สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคืออิสราเอลต้องการฝนเสมอ ฝนคือความฉ่ำเย็นที่มาจากพระเจ้าพระยาห์เวห์ เรียกว่า “ดูสิจะมาบิดเบือนความสามารถของยาห์เวห์ให้เป็นของพระเท็จเทียมได้อย่างไร...”
o พระเจ้าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแท้ พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน สร้างฟ้าฝนทุกอย่าง... เจ้าความเท็จเทียม พระเท็จเทียม ความหลอกลวงควงใจให้หลงไปกับพระเท็จเทียม อาหับไป ประชาชนก็ไป นางเยซเบลล้มทำลายพระเจ้าแท้ด้วยความเท็จเทียม จะยอมได้อย่างไรกัน...
o เอลียาห์ มายืนต่อหน้าอาหับ ประกาศเลย “ปิดท้องฟ้า” จะไม่มีฝน และความแล้งจะเกิด เพราะ “พระยาห์เวห์ตรัส” ให้มันรู้กันไปเลย ใครยิ่งใหญ่กว่ายาห์เวห์ พระเท็จเทียม กระแสโลกที่หลงกันนักหนา ปิดเสียเลยท้องฟ้าและกั้นฝนให้จบ สอนให้รู้ ให้สำนึก และจงรู้ไว้ว่า พระเท็จเทียมอย่างบาอัล “เจอของจริง เจอประกาศกจริง เจอพระเจ้าจริง”

• ในความกันดารที่เกิดขึ้น เอลียาห์ได้รับคำสั่งให้ไปทาง “ทิศตะวันออก” “จงไปจากที่นี่ ไปทางทิศตะวันออก แล้วซ่อนตัวอยู่ใกล้ลำธารเครีท ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ท่านจะดื่มน้ำจากลำธาร และเราจะสั่งนกกาให้นำอาหารไปให้ท่านที่นั่น” ทิศตะวันออก คือทิศแห่งแสงสว่างยามเช้า เป็นการเริ่มต้นแสงแห่งพระเจ้า

• การหันไปทางตะวันออกคือการหันไปหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิต... มีความหมายที่จะต้องมุ่งหน้าไป เอลียาห์ต้องหันไปหาพระเจ้า อย่าไปในทางกลับกัน และที่สำคัญ พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเอง ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมีพระบาอัล แต่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดู “พระเจ้าเลี้ยงดูด้วยขนมปังที่มาจานกกาที่นำมาให้... ไม่น่าเชื่อ แต่เชื่อได้ นั่นคือ “ยาห์เวห์”
o เคยทรงเลี้ยงประชากรด้วยมานนา “ในถิ่นกันดาร”
o เคยประทานน้ำให้ดื่ม “น้ำจากก้อนหินในถิ่นกันดาร”
o เคยประทานเนื้อ “นกคุ่ม” ในทะเลทรายให้... ทำไม่จะให้ไม่ได้เล่า
o เป็นได้อย่างไร... “ก็เพราะทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรงสามารถทุกอย่างนั่นเอง
o สำหรับเอลียาห์เช่นกัน “นกกา” เป็นนกกินเนื้อ และหวงอาหาร ไม่มีทางที่จะคาบเนื้อและขนมปังและนำมาให้เอลียาห์ได้หรอกครับ.. “เป็นไปไม่ได้หรอก” แต่ “ก็เพราะพระเจ้าทรงประทาน พระยาห์เวห์ทรงทำได้ทุกอย่างครับ ทรงเป็นพระเจ้านั่นเอง” คำสอนสำคัญ “เชื่อ ไว้ใจในพระองค์เถิด อย่าหลงไปหาพระเท็จเทียมที่แสนโอเวอร์แบบกระแสโลกของพระบาอัลเลย...” (ปัจจุบันเรากระแสโลกก็แรงเช่นกันมิใช่หรือครับ... หลงบูชาหวงแหนวัตถุ ค่านิยมเงินตรา หุ้น หวย หรือ GDP เหมือนกับเป็นพระเจ้าที่ต้องบูชาหวงแหน เฝ้าดูภาวนากันทั้งวัน)

• หันไปทางตะวันออกกันเถอะ ไปหาพระเจ้าเที่ยงแท้ครับ
o วันนี้เริ่มอ่านเอลียาห์ประกาศ.. ดูกันต่อไป อ่านกันต่อไป
o และเราก็ต้องมั่นใจในความเป็น “คริสตชน” ของเราเหมือนกัน จะเรียกว่า อะไรดี “คริสตชน คือ คนของพระคริสตเจ้า” พระคริสตเจ้าเท่านั้น ทรงเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน”
o พ่อจะประดิษฐ์ศัพท์สักคำครับ เลียนแบบชื่อ ELiYaHWeH “เอลียาห์” พ่อขอเสนอคำว่า “เอลีคริสต์” Eli-CHRIST “พระคริสต์คือพระเจ้าของฉัน” หมายความว่าเราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป เป็นคริสตชน ได้ฉลองปัสกาและได้รับผลแห่งพระทรมานและความตายอีกทั้งการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าแล้ว... เราจงประกาศเสมอ “พระคริสต์คือพระเจ้าของฉัน”
o ให้เราจงหันไปหาพระองค์ “อรุโณทัยหรือรุ่งอรุณแห่งชีวิตนิรันดร” อย่าได้หลงไปกับพระเท็จเทียมหรือความเท็จเทียมของกระแสโลกปัจจุบันเลยครับ... พระองค์ทรงเป็นนิรันดรแห่งชีวิตเรา...

พระสันตะปาปาฟรังซิส สอนเราใน “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” Evangelii Gaudium เน้นเตือนสิ่งท้าทายของโลกปัจจุบัน พ่อเรียกว่า พระเท็จเทียมของโลกปัจจุบันก็ได้ครับ... (EG 52)

• ปัจจุบัน มนุษยชาติกำลังอยู่ตรงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรามองเห็นได้จากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ เราต้องยกย่องความสำเร็จที่มีส่วนทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และการสื่อสาร

• อย่างไรก็ตาม เรามิอาจลืมได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคของเรายังคงดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่แน่นอนประจำวัน ตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนา มีโรคภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ความกลัวและความสิ้นหวังรุมล้อมจิตใจผู้คนจำนวนมาก แม้ในประเทศที่ได้ชื่อว่าร่ำรวย บ่อยครั้ง ความยินดีในการมีชีวิตอยู่ก็สูญสิ้นไป การขาดความเคารพและความรุนแรงมีเพิ่มมากขึ้น

• ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนต้องต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตอยู่ และบ่อยครั้งเพียงเพื่อจะมีชีวิตด้วยศักดิ์ศรีอันน้อยนิด

• การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้ มีสาเหตุจากความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ซึ่งเห็นได้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่รวดเร็ว นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการนำสิ่งเหล่านี้มาใช้กับมิติต่าง ๆ ในเรื่องของธรรมชาติและชีวิต

• เราอยู่ในยุคของความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของอำนาจที่บ่อยครั้งไม่อาจระบุนามได้

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย