Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ง. การเข้ายึดเมืองอัย

รับสั่งของพระยาห์เวห์ต่อโยชูวา

8 1พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาหลังจากนั้นว่า 'จงกล้าหาญและอย่ากลัว จงเอานักรบทั้งหมดไปกับท่าน จงเดินทัพขึ้นไปรบกับอัย ดูเถิด เราได้มอบกษัตริย์ของอัย ประชาชน เมืองและดินแดนของเขาให้อยู่ในอำนาจของท่านแล้ว 2พวกท่านจะต้องปฏิบัติต่ออัยและกษัตริย์เหมือนกับที่พวกท่านได้กระทำต่อเยริโคและกษัตริย์ แต่ครั้งนี้ ของเชลยและฝูงสัตว์ที่ยึดได้เป็นของพวกท่าน จงเข้าหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้เมือง ทางด้านหลังของเมือง'

ยุทธศาสตร์ของโยชูวา

3โยชูวาได้ออกเดินทางไปรบกับอัยพร้อมกับนักรบของเขา โยชูวาเลือกผู้กล้าหาญที่สุดสามหมื่นคนและจัดส่งพวกเขาออกไปภายใต้กำบังของความมืด 4หลังจากที่ได้ให้คำสั่งเหล่านี้แก่พวกเขา 'จงตั้งใจฟัง! พวกท่านจะต้องเข้าหลบซ่อนอยู่ใกล้เมือง ทางด้านหลัง ไม่ห่างจากเมืองมากนัก และจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ! 5ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมด จะบุกเข้าไปยังเมือง และเมื่อประชาชนของอัยa ออกมาเพื่อรบพุ่งกับเราเหมือนกับที่พวกเขาได้กระทำในครั้งแรก พวกเราจะออกหนี 6พวกเขาจะออกไล่ตาม และเราจะดึงพวกเขาให้ออกห่างจากเมือง เนื่องจากพวกเขาจะคิดว่า "พวกเขากำลังหนีเหมือนอย่างที่ได้ทำในครั้งแรก"b 7เมื่อเห็นเช่นนั้น พวกท่านจะต้องรุดหน้าออกจากที่ซ่อนและเข้ายึดเมือง พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบเมืองให้อยู่ในอำนาจของพวกท่าน 8เมื่อพวกท่านเข้ายึดเมืองได้แล้ว จงจุดไฟเผาเมืองเสียด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังต่อรับสั่งของพระยาห์เวห์ ดีแล้ว นี่คือคำสั่งของข้าพเจ้า'

9โยชูวาได้ส่งพวกเขาออกเดินทางไป และพวกเขาได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ซุ่มและเข้าประจำการณ์อยู่ระหว่างเบธเอลและอัย ทางตะวันออกของอัย โยชูวาพักแรมอยู่กับประชาชน 10เมื่อลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น เขาได้ตรวจพลและพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล ได้ออกเดินนำพวกเขาไปยังอัย 11พวกนักรบที่เดินทัพไปกับเขาได้บุกเข้าทางด้านหน้าของเมืองและตั้งค่ายอยู่ทางเหนือของอัย มีหุบเขากั้นอยู่ระหว่างพวกเขากับเมือง 12โยชูวาได้นำกำลังราวห้าพันคนc และสั่งคนเหล่านี้ให้ตั้งดักซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอลและอัย ทางตะวันตกของเมือง 13กำลังพลได้ตั้งกองกำลังหลักอยู่ทางทิศเหนือของเมือง และตั้งกองกำลังสำหรับการซุ่มโจมตีไว้ทางตะวันตกของเมือง คืนนั้น โยชูวาได้บุกเข้าไปจนถึงกลางที่ราบ

การเข้ายึดเมืองอัย

14กษัตริย์ของเมืองอัยได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนในเมืองลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และรีบเร่งออกมา เพื่อเขาและกำลังพลจะสามารถเข้าพันตูกับอิสราเอลในสงครามบนที่ลาดชันd ซึ่งหันหน้าไปทางอาราบาห์ แต่เขาไม่รู้ว่า ได้มีการวางกำลังดักซุ่มโจมตีเขาไว้ทางด้านหลังของเมือง 15โยชูวาและอิสราเอลแสร้งทำเป็นถูกโจมตีพ่ายแพ้และหนีไปตามถนนที่ไปยังทะเลทราย 16ประชาชนในเมืองทั้งหมดได้พากันออกไล่ตาม และในการออกไล่ตามโยชูวา พวกเขาได้ถูกลวงให้ออกห่างจากเมือง 17ไม่มีชายฉกรรจ์แม้แต่คนเดียวเหลืออยู่ในเมืองอัย (และในเมืองเบธเอล)e ไม่มีใครไม่ได้ออกไล่ตามอิสราเอล และในการออกไล่ตามอิสราเอล พวกเขาได้ทิ้งเมืองไว้ปราศการป้องกัน

18พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโยชูวาว่า 'จงชี้ปลายดาบที่ท่านถืออยู่ไปทางเมืองอัยเพราะเรากำลังจะมอบเมืองให้ตกอยู่ในอำนาจของท่าน' โยชูวาจึงได้ชี้ดาบในมือของเขาf ไปทางเมือง 19ทันทีที่เขายื่นมือออก พวกทหารที่กำลังดักซุ่มอยู่ก็ลุกฮือออกจากที่ตั้ง วิ่งไปข้างหน้า เข้าเมือง เข้ายึดเมืองได้และจัดการจุดไฟเผาเมืองอย่างรวดเร็ว

20เมื่อคนของเมืองอัยหันกลับมามอง พวกเขาเห็นควันไฟลอยขึ้นจากเมือง ไม่มีใครกล้าวิ่งไปทางไหน เพราะพวกที่หนีไปทางทะเลทรายได้หันกลับมาสู้กับพวกที่ไล่ตามพวกเขา 21เพราะทันทีที่โยชูวาและอิสราเอลเห็นว่าเมืองได้ถูกยึดโดยพวกที่ดักซุ่มอยู่ และเห็นว่ามีควันไฟลอยขึ้นจากเมือง พวกเขาได้หันหลังกลับและโจมตีคนของเมืองอัย 22พวกคนอื่นได้ออกจากเมืองเพื่อเข้ารบพุ่งกับพวกเขาด้วย และคนของเมืองอัยจึงตกอยู่ในวงล้อมของชาวอิสราเอล บางคนทางด้านนี้ และบางคนทางอีกด้านหนึ่ง ชาวอิสราเอลได้ฟันพวกเขาล้มตายลงจนไม่มีใครรอดชีวิตและไม่มีใครหลบหนีไปได้ 23แต่กษัตริย์ของอัยถูกจับเป็น และถูกนำตัวมายังโยชูวา 24เมื่ออิสราเอลฆ่าชาวเมืองอัยตายจนหมดทั้งในทุ่งโล่งและในทะเลทรายที่พวกเขาได้ออกไล่ตามไปแล้ว และเมื่อทุกคนได้ล้มตายด้วยคบดาบ อิสราเอลได้กลับเข้าเมืองอัยและสังหารประชากรที่เหลือทั้งหมด 25ในวันนั้น มีผู้ล้มตายทั้งชายและหญิงรวมกันหนึ่งหมื่นสองพันคน เป็นประชาชนชาวอัยทั้งหมด

คำแช่งให้ถูกทำลาย การทำลายเมือง

26โยชูวาไม่ได้เอามือซึ่งใช้ชี้ดาบลงจนกระทั่งเขาได้จัดการกับพลเมืองอัยทุกคนตามคำสาปให้ถูกทำลาย 27สำหรับของเชลยที่ยึดได้ อิสราเอลเอาเพียงฝูงสัตว์และทรัพย์สินของเมืองตามรับสั่งที่พระยาห์เวห์ทรงให้กับโยชูวา 28หลังจากนั้น โยชูวาได้เผ่าเมืองอัย เป็นการทำให้เมืองพินาศย่อยยับมากกว่าเดิม จนกลายเป็นที่รกร้างมาจนถึงทุกวันนี้ 29เขาสั่งแขวนคอกษัตริย์ของอัยที่ต้นไม้g จนถึงเย็น แต่เมื่อดวงอาทิตย์ตก โยชูวาได้สั่งให้นำร่างของเขาลงจากต้นไม้ หลังจากนั้น ร่างของเขาได้ถูกโยนไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง และบนร่างของเขา มีการกองหินขึ้นเป็นกองใหญ่ ซึ่งยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

จ: การถวายเครื่องบูชาและการอ่านธรรมบัญญัติที่ภูเขาเอบาลh

พระแท่นทำด้วยหินที่ไม่ถูกสกัด

30หลังจากนั้น โยชูวาได้สร้างพระแท่นหลังหนึ่งสำหรับพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ไว้บนภูเขาเอบาล 31ตามที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้สั่งชาวอิสราเอล ดังที่มีเขียนไว้ในกฎหมายของโมเสสว่า แท่นทำด้วยหินที่ไม่ถูกสกัด ซึ่งไม่ได้มีการใช้เหล็กกับหินนั้น บนพระแท่นดังกล่าว พวกเขาได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์ รวมทั้งเครื่องบูชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน

การอ่านธรรมบัญญัติ

32ที่นั่น โยชูวาได้คัดลอกกฎหมายของโมเสสลงบนแผ่นศิลา เป็นกฎหมายที่โมเสสได้จารึกไว้ต่อหน้าชาวอิสราเอล 33อิสราเอล พร้อมกับผู้อาวุโส นายทหารและพวกตุลาการยืนอยู่สองข้างของหีบ หันหน้าเข้าหาพวกสมณะเลวีซึ่งกำลังหามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ มีทั้งคนต่างชาติและคนท้องถิ่น ครึ่งหนึ่งอยู่บนที่ราบชันตอนบนของภูเขาเกรีซิม และอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนที่ราบชันตอนบนของภูเขาเอบาลi ดังที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้สั่งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับการอวยพรประชาชน 34หลังจากนั้น โยชูวาได้อ่านถ้อยคำจากธรรมบัญญัติทั้งหมด -คำอวยพรและการสาปแช่ง- ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการ 35จากถ้อยคำที่โมเสสได้เขียนไว้ ไม่มีแม้แต่คำเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าที่ชุมนุมของอิสราเอล ซึ่งรวมทั้งพวกผู้หญิงและเด็ก และคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเขา


8a 'ชาวเมืองอัย' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เขาทั้งหลาย'

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'และเราจะคอยหนีต่อหน้าเขา' ซึ่งเป็นการคัดลอกซ้ำเหมือนปลายข้อ 5

c จำนวนห้าพันคนดูน่าจะเป็นไปได้มากกว่าจำนวน 30 000 คนในข้อ 3

d 'ที่ลาดเขา' จากคำว่า morad ซึ่งเป็นการคาดคะเน ดู 7:5 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า mo'ed แปลว่า 'สถานที่กำหนด'

e ต้นฉบับภาษากรีกละ 'และในเมืองเบธเอล'

f การยกหอกชี้ไปทางเมืองของศัตรูไม่เป็นเพียงสัญญาณรบ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าจะทรงช่วยทำลายเมืองนั้นอย่างแน่นอนคล้ายกับที่โมเสสกระทำใน อพย 17:9, 11

g การแขวนร่างของศัตรูที่ถูกประหารประจานไว้ (ดู 10:26-27) เป็นธรรมเนียมที่ชาติอื่นๆในสมัยโบราณปฏิบัติกันด้วย (ดู 1 ซมอ 31:10) ตามกฎใน ฉธบ 21:22-23 ร่างที่ถูกแขวนประจานจะต้องถูกนำลงมาก่อนค่ำ (เทียบ ยน 19:31)

h ข้อ 30-35 เข้ามาคั่นกลางเรื่องการยึดครองแผ่นดินคานาอัน (ใน 9:6 โยชูวายังอยู่ที่ค่ายเมืองกิลกาล) เป็นข้อความที่ผู้เรียบเรียงเพิ่มเข้ามาโดยรับแรงบันดาลใจจาก ฉธบ 11, 27 และ 31 ผู้เรียบเรียงอาจเขียนเรื่องนี้แทนเรื่องที่กล่าวถึงสักการสถานที่เมืองเบธเอล ซึ่งอยู่ใกล้เมืองอัย เพื่อตัดข้อความที่สนับสนุนความถูกต้องของสักการสถานที่เมืองเบธเอลเสีย เพราะเนวความคิดของ ฉธบ อนุญาตให้มีสักการสถานเพียงแห่งเดียวที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น

i เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองเชเคม มีภูเขาเอบาลอยู่ทางเหนือ และภูเขาเกรีซิมอยู่ทางใต้ ต่อมา อาจจะในสมัยเนหะมีย์ ชาวสะมาเรียสร้างวิหารของตนบนภูเขาเกริซิม วิหารนี้ถูกพระเจ้าอันทิโอคัส เอปิฟาเนสทำลาย (2 มคบ 6:2; ดู 5:23)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย