Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การยึดเมืองเยริโคa

6 1เวลานี้ เยริโคได้ปิดประตูเมืองและนำเครื่องกีดขวางมาวางไว้ (เพื่อป้องกันชาวอิสราเอล) ไม่มีผู้ใดเข้าออกได้   2พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโยชูวาว่า 'ดูเถิด เรากำลังจะมอบเยริโค ทั้งกองทัพชั้นยอดและกษัตริย์ไว้ในอำนาจของท่าน 3พวกท่านที่เป็นนักรบทุกคนจะเดินเป็นขบวนไปรอบเมือง (เดินวนขวาจนรอบเมืองวันละรอบ ทำเช่นนี้หกวันติดต่อกัน 4สมณะเจ็ดรูปจะเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดอันนำหน้าหีบพันธสัญญา ในวันที่เจ็ด พวกท่านจะต้องเดินรอบเมืองเจ็ดรอบและพวกสมณะจะเป่าแตร) 5เมื่อเสียงแตรเขาแกะดังขึ้น (เมื่อพวกท่านได้ยินเสียงแตร) ประชาชนทั้งหมดจะต้องตะโกนร้องออกศึกอย่างกึกก้องb และกำแพงเมืองจะพังทลายลงในบัดนั้นและตรงนั้นเอง หลังจากนั้น ประชาชนจะวิ่งกรูเข้าโจมตี ให้แต่ละคนวิ่งตรงไปข้างหน้า'

6โยชูวา บุตรของนูน ได้เรียกประชุมพวกสมณะและกล่าวกับพวกเขาว่า 'จงแบกหีบพันธสัญญา และจัดสมณะเจ็ดรูปเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดอันนำหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์' 7แล้วเขากล่าวกับประชาชนว่า 'หน้า เดิน! จงเดินไปรอบเมือง ให้กองทัพหน้าเดินนำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์!' 8(ทุกสิ่งเป็นไปตามที่โยชูวาได้สั่งประชาชน) สมณะเจ็ดรูปผู้เดินถือแตรเขาแกะเจ็ดอันเดินเป่าแตรนำหน้าพระยาห์เวห์ หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ติดตามหลังพวกเขา 9กองทัพหน้าเดินนำพวกสมณะที่เป่าแตร กองทัพหลังเดินตามหลังหีบพันธสัญญา ประชาชนเดินทัพ เสียงแตรดังขึ้น

10โยชูวาให้คำสั่งแก่ประชาชนดังนี้ 'อย่าตะโกนร้องออกศึก อย่าให้ใครได้ยินเสียงของพวกท่าน (แม้แต่คำเดียวจะต้องไม่หยุดออกจากปาก) จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า 'จงตะโกนร้องออกศึก' นั่นเป็นเวลาที่พวกท่านจะต้องตะโกนร้องออกศึก'

11เขาได้สั่งให้แบกหีบไปรอบเมือง (เดินรอบเมืองหนึ่งรอบ) หลังจากนั้น พวกเขาเดินกลับค่ายและพักแรม 12โยชูวาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และพวกสมณะได้แบกหีบของพระยาห์เวห์   13สมณะเจ็ดรูปเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดอันนำหน้าหีบของพระยาห์เวห์   พวกเขาเดินเป่าแตร มีกองทัพหน้าเดินนำพวกเขา และกองทัพหลังเดินตามหลังหีบของพระยาห์เวห์ และการเดินขบวนเป็นไปตามเสียงแตร

14พวกเขาเดินรอบเมืองวันละรอบ (ในวันที่สอง) แล้วเดินกลับค่าย เป็นเช่นนี้หกวัน 15ในวันที่เจ็ด พวกเขาลุกขึ้นตอนรุ่งสาง และเดินทัพ (ในลักษณะเดียวกัน) รอบเมืองเจ็ดรอบ (นี่เป็นเพียงวันเดียวที่พวกเขาเดินทัพรอบเมืองเจ็ดรอบ) 16ในรอบที่เจ็ด พวกสมณะเป่าแตรและโยชูวากล่าวกับประชาชนว่า "จงตะโกนร้องออกศึก เพราะพระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองแก่พวกท่านแล้ว!'

เมืองเยริโคโดนคำสาปให้ถูกทำลายc

17'เมืองและผู้คนในเมืองถูกมอบถวายพระยาห์เวห์ภายใต้การสาปแช่งให้ถูกทำลาย มีแต่ราหับ หญิงโสเภณีเพียงคนเดียวจะได้รับการไว้ชีวิต พร้อมกับทุกคนที่อยู่ในบ้านของนาง เพราะนางได้ซ่อนตัวสายสืบที่เราได้ส่งไป   18แต่พวกท่านเองจงระวังการโดนคำสาปให้ถูกทำลายเช่นกัน ด้วยเกรงว่า เพราะความโลภ พวกท่านอาจยึดเอาบางสิ่งทต้องคำสาปให้ถูกทำลาย การกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการทำให้ค่ายของอิสราเอลต้องคำสาปเดียวกัน และนำหายนะมาให้d 19เงินและทองคำทุกชิ้น ทุกสิ่งที่ทำจากทองสัมฤทธิ์หรือเหล็ก จะต้องถูกยกถวายแด่พระยาห์เวห์ และเก็บรักษาไว้ในคลังของพระองค์'

20ประชาชนส่งเสียงร้องออกศึก เสียงแตรดังขึ้น เมื่อประชาชนได้ยินแสียงแตร พวกเขาตะโกนร้องออกศึกดังกึกก้อง และกำแพงเมืองได้พังทะลายลงมาในบัดนั้นเอง ประชาชนบุกเข้าเมืองโดยทันที แต่ละคนวิ่งตรงไปข้างหน้า และพวกเขาเข้ายึดเมืองได้ 21พวกเขาจัดการตามคำแช่งให้ถูกทำลายกับทุกคนในเมือง ไม่ว่าชายหรือหญิง คนหนุ่มหรือคนชรา รวมทั้งวัว แกะและลา ถูกพวกเขาฆ่าทิ้งจนหมด

 ครอบครัวของราหับได้รับการไว้ชีวิตe

22โยชูวากล่าวกับชายสองคนผู้ได้สอดแนมประเทศ 'จงไปบ้านของโสเภณีคนนั้น นำนางออกมาพร้อมกับทุกคนในครอบครัวของนางตามที่พวกท่านได้สัญญาไว้'   23ชายหนุ่มทั้งสองที่ได้ไปสอดแนมจึงไปนำรำหับออกมาพร้อมกับบิดามารดา พี่น้องของนางและทุกสิ่งที่เป็นของนาง พวกเขาพาคนในตระกูลของนางออกมาด้วย และจัดให้พวกเขาอยู่ในที่ปลอดภัยนอกค่ายของชาวอิสราเอล

24พวกเขาเผาเมืองและทุกสิ่งภายในเมืองนั้น ยกเว้นเงิน ทองและสิ่งของที่ทำจากทองสัมฤทธิ์และเหล็ก ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกนำไปเก็บไว้ในคลังสมบัติของวิหารของพระยาห์เวห์ 25แต่โยชูวาไว้ชีวิตราหับ หญิงโสเภณี ครอบครัวของบิดาของนางและทุกสิ่งที่เป็นของนาง นางยังอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะนางได้ซ่อนตัวผู้นำข่าวที่โยชูวาได้ส่งเข้าไปสอดแนมเยริโค

คำแช่งผู้คิดสร้างเยริโคขึ้นใหม่

26เวลานั้น โยชูวาได้ให้ชาวอิสราเอลทุกคนสาบานต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังนี้

         ขอคนนั้นจงถูกสาปแช่งต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์

         ผู้ลุกขึ้นและสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่ (เยริโค)!

         ผู้ใดวางรากฐานเมือง จะต้องสูญเสียบุตรหัวปี

         ผู้ใดสร้างประตูเมือง ก็ต้องสูญเสียบุตรชายคนสุดท้อง!

     27ดังนี้ พระยาห์เวห์ทรงประทับอยู่กับโยชูวา ชื่อเสียงของเขาแผ่ไปทั่วประเทศ


6a แหล่งกำเนิดของเรื่องนี้คงจะเป็นธรรมประเพณีที่รักษาไว้ในสักการสถานที่เมืองกิลกาล ซึ่งอธิบายว่าพระยาห์เวห์ทรงทำลายกำแพงเมืองเยริโคเป็นเหตุการณ์แรกของสงครามที่ทรงทำในแผ่นดินคานาอัน (ข้อ 2-10; 15-16, 20-21) หีบพันธสัญญาเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ พระองค์เพียงผู้เดียวทรงกระทำทุกอย่าง การเล่าเรื่องนี้แต่เดิมมีลักษณะเป็นเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในภายหลังถูกเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเป็นการบรรยายพิธีกรรมทางศาสนาโดยเพิ่มรายละเอียดที่เน้นบทบาทของพวกบรรดาสมณะ ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีความยาวมากกว่าต้นฉบับภาษากรีก LXX ซึ่งละข้อความซ้ำซากออกทั้งหมด (เราจะแปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู) การเล่าเรื่องแม้ในรูปแบบดั้งเดิมไม่มีลักษณะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ตามที่เราเข้าใจในสมัยปัจจุบัน แต่ก็ยังเป็นไปได้ด้วยว่าชาวอิสราเอลเข้ายึดเมืองเยริโคได้จริงๆ (ดู 2:1 เชิงอรรถ a; 24:11) นักโบราณคดีไม่พบหลักฐานว่าเมืองเยริโคถูกทำลายในปลายศตวรรษที่สิบสามก่อนคริสตกาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการยึดครองไม่ได้เกิดขึ้น เพราะหลักฐานของการทำลายอาจสูญหายไปเนื่องจากพื้นดินชั้นนั้นถูกน้ำกัดเซาะ

b ”ตะโกนเป็นเสียงออกศึก” ดู กดว 10:5 เชิงอรรถ a

c การทำลายโดยสิ้นเชิง (ภาษาฮีบรู herem) หมายถึงการถวายทุกสิ่งที่ยึดมาได้แด่พระเจ้าอย่างเด็ดขาด ดังนั้นคนและสัตว์จึงถูกฆ่า และสิ่งของที่ยึดได้จะตกเป็นของสักการสถาน การสาบานที่จะทำลายโดยสิ้นเชิงเช่นนี้เป็นกิจกรรมทางศาสนา เป็นกฎในสงครามศักดิ์สิทธิ์ อาจจะทำตามคำสั่งจากพระเจ้า (ฉธบ 7:1-2; 20:13ฯ; 1 ซมอ 15:3) หรือจากการที่คนหนึ่งบนบานขอให้ได้ชัยชนะ (กดว 21:2) การละเมิดไม่ปฏิบัติตามคำสาบานนี้จึงเป็นการสบประมาทพระเจ้าและจะต้องถูกลงโทษสถานหนัก (ยชว 7 ดู 1 ซมอ 15:16-23) หลักการเช่นนี้อาจมีข้อยกเว้นได้ในบางครั้ง (8:26-27; กดว 31:15-23; ฉธบ 2:34-35; 3:6-7; 20:13-14) ในภายหลังความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เมตตากรุณาจะเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมที่ว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้มนุษย์ทำลายศัตรูเช่นนี้ เป็นการแสดงว่าพระองค์ทรงอำนาจปกครองเหนือทุกสิ่งโดยเด็ดขาด (ดู ปชญ 1:13 และโดยเฉพาะพันธสัญญาใหม่ เช่น มธ 5:44-45)

d 'โลก' เสริมจากต้นฉบับภาษากรีก (ดู 7:21 และ ฉธบ 7:25)

e ข้อความนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนางราหับและผู้สอดแนม(บทที่ 2) เรื่องนี้อยู่ในความทรงจำของชาวอิสราเอลเพราะลูกหลานของนางราหับรักษาไว้ (ข้อ 25)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย