Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สายสืบของโยชูวา: ที่เยริโคa

2 1โยชูวา บุตรของนูน ได้ส่งชายสองคนเข้าไปสอดแนมในทางลับb เขากล่าวว่า 'จงไปสำรวจประเทศและเมืองเยริโค' พวกเขาได้ออกไปและเข้าไปในบ้านของโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับเพื่อค้างคืน 2มีผู้รายงานกษัตริย์ของเยริโคว่า 'มีชายชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาที่นี่เพื่อสอดแนมประเทศของเรา' 3กษัตริย์ของเยริโคจึงได้มีหนังสือถึงรำหับว่า 'จงส่งคนที่มาและค้างคืนที่บ้านของท่านออกมา เพราะพวกเขาได้มาสอดแนมประเทศของเรา' 4แต่นางได้พาชายทั้งสองไปซ่อนตัวไว้ นางกล่าวว่า 'เป็นความจริงที่มีพวกผู้ชายมาหาดิฉัน แต่ดิฉันไม่ทราบว่าพวกเขามาจากไหน   5เมื่อประตูเมืองกำลังจะปิดตอนใกล้เที่ยงคืน พวกเขาได้ออกจากบ้านและดิฉันไม่ทราบว่าไปไหน จงออกติดตามพวกเขาไปโดยเร็ว พวกท่านอาจตามพวกเขาทัน'

6นางได้พาชายสองคนขึ้นไปบนหลังคาบ้านและซ่อนพวกเขาไว้ใต้กองป่านที่นางได้เก็บมา 7พวกที่ค้นหาได้รีบออกตามพวกเขาไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามน้ำ ประตูเมืองได้ปิดลงเมื่อพวกที่ออกติดตามได้เดินทางผ่านไป

ข้อตกลงระหว่างราหับและสายสืบ

8ยังไม่ทันที่ชายทั้งสองจะเข้านอน ราหับได้ขึ้นมาหาพวกเขาบนหลังคา 9นางกล่าวกับพวกเขาว่า 'ดิฉันทราบว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงมอบประเทศนี้แก่พวกท่าน พวกเราเกรงกลัวพวกท่าน และทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างหวาดกลัวเมื่อพวกท่านกำลังเข้ามาใกล้ 10เพราะพวกเราได้ยินมาว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้ทะเลไม้อ้อแห้งต่อหน้าพวกท่านเมื่อเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ และทราบว่าพวกท่านได้ทำอะไรกับสองกษัตริย์ของอาโมไรต์ คือสิโหนและโอกที่ฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน ผู้โดนคำแช่งให้ถูกทำลาย 11เมื่อพวกเราได้ยินเรื่องนี้ หัวใจแทบหยุดเต้น เวลานี้ ไม่มีใครกล้าต่อต้านพวกท่าน เนื่องจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ทรงเป็นพระเจ้าทั้งในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างc 12ดังนั้น เนื่องจากดิฉันได้มีความกรุณาต่อพวกท่าน โปรดสาบานกับดิฉันต่อพระยาห์เวห์ว่า 13พวกท่านจะให้ความกรุณาต่อครอบครัวของบิดาของดิฉัน และให้ความมั่นใจแก่ดิฉันว่า พวกท่านจะไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้องชายหญิงของดิฉัน รวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างของพวกเขา และช่วยเราให้พ้นจากความตาย'

14ชายทั้งสองตอบนางว่า 'เราขอเอาชีวิตเป็นประกัน แต่ท่านต้องไม่แพร่งพรายภารกิจของเรา เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองนี้ให้แก่พวกเราแล้ว เราจะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์' 15จากนั้น นางได้หย่อนพวกเขาลงมาทางหน้าต่าง เนื่องจากบ้านของนางอยู่ติดกำแพงเมือง พูดได้ว่านางอาศัยอยู่บนกำแพงเมือง 16นางกล่าวกับพวกเขาว่า 'จงมุ่งไปทางเนินเขา มิฉะนั้นพวกท่านอาจวิ่งเข้าหาพวกที่ออกติดตามพวกท่าน จงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวัน จนกว่าพวกที่ออกค้นหาจะกลับ หลังจากนั้น จึงเดินทางต่อไป'   17ชายทั้งสองกล่าวกับนางว่า   'เราจะทำตามข้อตกลงที่ท่านได้ให้เราสาบานไว้ดังนี้ 18เมื่อพวกเราบุกประเทศ ท่านจะต้องผูกเชือกสีแดงเส้นนี้ไว้ที่หน้าต่างบ้านบานที่ท่านได้หย่อนเราลง และพาบิดามารดา พี่น้องและสมาชิกทุกคนของครอบครัวมาอยู่ในบ้านของท่าน 19ถ้าผู้ใดออกนอกประตูไปที่ถนน โลหิตของเขาจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง และจะมาตำหนิว่าเราไม่ได้   แต่โลหิตของทุกคนที่อยู่ในบ้านจะตกบนศีรษะของเราถ้ามีผู้ใดแตะต้องพวกเขา 20แต่ถ้าท่านแพร่งพรายภารกิจของเรา เราจะถือว่าเราหมดไม่มีข้อผูกมัดตามคำสัญญาที่เราสาบานไว้ 21นางกล่าวว่า 'ตกลงตามที่พวกท่านกล่าว' นางปล่อยพวกเขาไปและพวกเขาได้จากไป หลังจากนั้น นางได้ผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่างบานนั้นd

การกลับมาของสายสืบ

22พวกเขาออกไปและมุ่งไปยังเนินเขา พวกเขาคอยอยู่ที่นั่นสามวัน จนกระทั่งพวกที่ออกติดตามได้กลับบ้านหลังจากค้นหาจนทั่วบริเวณและไม่พบ 23คนทั้งสองจึงลงจากเนินเขา เดินข้ามแม่น้ำ และเมื่อไปหาโยชูวา บุตรของนูน พวกเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น 24พวกเขากล่าวกับโยชูวาว่า 'พระยาห์เวห์ได้ทรงมอบเมืองทั้งหมดไว้ในกำมือของเราแล้ว   ชาวเมืองต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นพวกเรากำลังเข้าไปใกล้'


2a บทที่ 2-9 เป็นการรวบรวมธรรมประเพณีจากสักการะสถานของเผ่าเบนยามินที่เมืองกิลกาล (4:19 เชิงอรรถ b) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยริโครวมข้อมูลจากธรรมประเพณี 2 สาย คือ 1. เรื่องการส่งผู้สอดแนมและเรื่องนางราหับ (บทที่ 2) ซึ่งจะจบใน 6:22-25 2. เรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนและการเข้ายึดเมืองเยริโค (บทที่ 3-4 และ 6) เรื่องการเข้ายึดเมืองอย่างอัศจรรย์นี้ดูเหมือนจะเป็นการเล่าแทนเรื่องการใช้กำลังทัพเข้าจู่โจมที่เขียนไว้แต่เดิม ต่อจากเรื่องนางราหับดังที่มีกล่าวพาดพิงถึงใน 24:11

b ชิทธิม (ต้นกระถินเทศ) หมายถึงที่ราบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตาย (กดว 25:1; 33:49)

c ข้อความนี้ให้นางราหับประกาศยืนยันความเชื่อตามแนวความคิดของ ฉธบ (ดู ฉธบ 4:39) นางราหับรอดชีวิตเพราะความเชื่อ (ฮบ 11:31) และไรับความชอบธรรมเพราะกิจการที่นางได้กระทำ (ยก 2:25) ในต้นฉบับภาษาฮีบรู ชื่อราหับยังใช้เรียกชื่อสัตว์ประหลาดตามตำนานเทพ (โยบ 7:12 เชิงอรรถ f; 9:13) และยังเป็นชื่อสัญลักษณ์ของประเทศอียิปต์ใน สดด 87:4

d ข้อ 17-21 น่าจะอยู่ก่อนข้อ 15 และหลังจากนั้นจะไม่มีการกล่าวถึงเชือกสีแดงอีกเลย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย