Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

2. สงครามกับชาวอัมโมน ซาโลมอนประสูติ

ชาวอัมโมนลบหลู่ข้าราชบริพารของกษัตริย์ดาวิด

10 1กษัตริย์ของชาวอัมโมนสิ้นพระชนม์ คานูนราชโอรสขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 2กษัตริย์ดาวิดทรงคำนึงว่า 'เราจะรักษาสัมพันธไมตรีกับคานูน โอรสของนาคาช ดังที่บิดาของเขาเคยมีต่อเรา' ดาวิดจึงทรงส่งข้าราชบริพารไปแสดงความเสียใจแก่คานูนที่พระราชบิดาสวรรคต เมื่อบรรดาข้าราชบริพารของกษัตริย์ดาวิดมาถึงแผ่นดินของชาวอัมโมน 3บรรดาหัวหน้าของชาวอัมโมนทูลคานูน เจ้านายของตนว่า 'พระองค์ทรงคิดว่า ดาวิดส่งคนเหล่านี้มาแสดงความเสียใจเป็นเกียรติแก่พระราชบิดาหรือ? ไม่ใช่แน่ เขาคงส่งคนมาสืบและสอดแนมเมืองของเราa เพื่อจะได้ทำลายบ้านเมือง' 4คานูนจึงจับข้าราชบริพารของกษัตริย์ดาวิดมาโกนเคราออกครึ่งหนึ่ง ตัดเสื้อผ้าตรงสะโพกออก แล้วไล่กลับไป 5เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่า คนเหล่านี้รู้สึกอับอายมากจนไม่กล้ากลับบ้าน จึงทรงส่งคนไปบอกให้เขาพักอยู่ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราจะขึ้นเต็ม แล้วจึงกลับมา'

สงครามครั้งแรกกับชาวอัมโมน

          6ชาวอัมโมนเห็นว่า ตนเป็นศัตรูของกษัตริย์ดาวิด จึงจ้างทหารชาวอารัมสองหมื่นคนจากเมืองเบธ-เรโหบ และเมืองโศบาห์b และจ้างทหารอีกหนึ่งพันคนจากกษัตริย์แห่งมาอาคาห์ และอีกหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเมืองโทบ 7กษัตริย์ดาวิดทรงทราบก็ทรงให้โยอาบยกกองทหารชำนาญศึกออกไปรบc 8ชาวอัมโมนยกทัพออกมาตั้งแนวรบที่ทางเข้าประตูเมือง ส่วนชาวอารัมจากเมืองโศบาห์ เมืองเรโหบ ชาวเมืองโทบและชาวมาอาคาห์ตั้งทัพอยู่ในที่โล่งนอกเมือง 9โยอาบเห็นว่าข้าศึกพร้อมที่จะเข้าโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จึงเลือกทหารฝีมือดีให้ตั้งแนวรบประจันหน้ากับชาวอารัม 10เขามอบกองทหารที่เหลือให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชาย และให้ไปตั้งแนวรบประจัญหน้ากับชาวอัมโมน 11โยอับสั่งอาบีชัยว่า 'ถ้าชาวอารัมมีกำลังมากกว่ากองทหารของฉัน ท่านต้องมาช่วย ถ้าชาวอัมโมนมีกำลังมากกว่าท่าน ฉันจะไปช่วย 12จงเข้มแข็งเถิด เราจงรบอย่างกล้าหาญเพื่อประชาชน และเพื่อเมืองของพระเจ้าของเรา ขอพระยาห์เวห์ทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด!' 13โยอาบกับทหารของเขายกเข้าโจมตีชาวอารัม ซึ่งแตกหนีไปต่อหน้าเขา 14เมื่อชาวอัมโมนเห็นชาวอารัมหนี เขาก็หนีจากอาบีชัย ถอยกลับเข้าไปในเมือง โยอาบจึงยกทัพกลับมาจากการรบกับชาวอัมโมน เข้ากรุงเยรูซาเล็ม

ชาวอิสราเอลชนะชาวอารัมd

15เมื่อชาวอารัมเห็นว่าชาวอิสราเอลมีชัยชนะ ก็ระดมกำลังทั้งหมด 16กษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ทรงส่งผู้นำสารไปเรียกชาวอารัมซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสให้ยกกองทัพมา โชบัคแม่ทัพของกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นำกองทัพนั้นมาที่เมืองเฮลาม 17เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบข่าวนี้ ก็ทรงรวบรวมกองทัพอิสราเอลทั้งหมด ยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาถึงเมืองเฮลาม ชาวอารัมได้ตั้งแนวรบเผชิญหน้ากับกษัตริย์ดาวิด และเข้าโจมตี 18แต่ชาวอารัมพ่ายแพ้ต้องหนีชาวอิสราเอล กษัตริย์ดาวิดทรงฆ่าคนขับรถศึกชาวอารัมเจ็ดร้อยคนและทหารสี่หมื่นคนe ส่วนโชบัค แม่ทัพของข้าศึกได้รับบาดเจ็บและสิ้นชีวิตที่นั่น 19เมื่อกษัตริย์ประเทศราชของกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ทรงเห็นว่าอิสราเอลมีชัยชนะ ก็ทรงทำสัญญาสันติภาพกับชาวอิสราเอลและยอมอยู่ใต้อำนาจ ชาวอารัมไม่กล้ามาช่วยชาวอัมโมนอีกต่อไป


10a หมายถึงเมืองหลวงรับบาห์ (11:1; 12:26) คืออัมมานในปัจจุบัน

b โศบาห์และเบธ-เรโหบ ทางตอนเหนือของต้นแม่น้ำจอร์แดน รวมเข้าเป็นประเทศเดียวกันในสมัยที่ฮาดัดเอเซอร์เรืองอำนาจ มาอาคาห์และโทบอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออก

c วลีขยายความตามหลังเป็นการบ่งชี้ว่า สงครามครั้งแรกดำเนินการโดยทหารรับจ้าง ในช่วงหลังของสงครามแรกและในสงครามครั้งที่สองจึงใช้อาสาสมัครและคนเลวีไปร่วมรบ (ข้อ 17)

d เรื่องราวสั้น ๆบทนี้ดูเหมือนจะมีหลายที่มา

e 'คน' ตาม 1 พศด 19:18 ต้นฉบับ Hebr. พูดถึงพลประจำรถ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย