Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดa

8 1ต่อมา กษัตริย์ดาวิดทรงเข้าโจมตีชาวฟีลิสเตียและปราบให้อยู่ใต้อำนาจ ทรงยึดเมืองกัทกับเมืองบริวารb จากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย 2พระองค์ยังทรงปราบชาวโมอับ ทรงให้เชลยนอนกับพื้น สั่งให้นับจำนวนทีละสามคน ประหารสองคน และไว้ชีวิตคนที่สาม ชาวโมอับจึงเป็นประเทศราช ต้องถวายบรรณาการแด่กษัตริย์ดาวิด

3กษัตริย์ดาวิดทรงปราบฮาดัดเอเซอร์ บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์ ซึ่งกำลังยกทัพขยายอำนาจมาตามแม่น้ำยูเฟรติสc 4ทรงจับทหารม้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน และทหารราบสองหมื่นคนเป็นเชลย ทรงทำให้ม้าที่ยึดมาได้พิการ เหลือไว้พอเทียมรถศึกเพียงหนึ่งร้อยคันd 5ชาวอารัมแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์ กษัตริย์แห่งโศบาห์ แต่ดาวิดทรงฆ่าชาวอารัมสองหมื่นสองพันคน 6แล้วทรงจัดกำลังทหารไว้ในเขตแดนอารัม แห่งดามัสกัส ชาวอารัมจึงต้องอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิดและถวายบรรณาการ พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ดาวิดทุกแห่งที่เสด็จไป 7กษัตริย์ดาวิดทรงยึดโล่ทองคำจากข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ และทรงนำกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม 8 กษัตริย์ดาวิดทรงริบทองสัมฤทธิ์เป็นจำนวนมาก จากเมืองเบธาห์และเบโรธัย ซึ่งเป็นเมืองของฮาดัดเอเซอร์

9เมื่อโทอิ กษัตริย์แห่งเมืองคามัททรงทราบว่าe กษัตริย์ดาวิดทรงชนะกองทัพทั้งหมดของฮาดัดเอเซอร์ 10จึงทรงส่งฮาโดรัมf โอรสไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเพื่อถวายพระพรแสดงความยินดีที่ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะฮาดัดเอเซอร์ทรงทำสงครามกับโทอิมาหลายครั้ง ฮาโดรัมนำภาชนะเงิน ภาชนะทองคำและภาชนะทองสัมฤทธิ์ไปถวาย 11กษัตริย์ดาวิดทรงถวายภาชนะเหล่านี้แด่พระยาห์เวห์สำหรับใช้ในพิธีกรรม เช่นเดียวกับที่ทรงถวายเงินและทองคำซึ่งยึดได้จากชนชาติต่าง ๆ ที่ทรงปราบปราม 12คือจากชาวเอโดม ชาวโมอับ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิสเตียและชาวอามาเลข พระองค์ทรงทำเช่นเดียวกันกับของเชลยที่ทรงยึดได้จากฮาดัดเอเซอร์ บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์

13ชื่อเสียงของกษัตริย์ดาวิดเลื่องลือมากขึ้นเมื่อเสด็จกลับจากการรบชนะชาวเอโดมg ที่บริเวณหุบเขาเกลือh จำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันคนในหุบเขาเกลือ 14พระองค์ทรงจัดกำลังทหารไว้ทั่วเขตแดนเอโดมi ชาวเอโดมทุกคนอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิด พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะให้แก่กษัตริย์ดาวิดในทุกแห่งที่เสด็จไป

ข้าราชการของกษัตริย์ดาวิด

15กษัตริย์ดาวิดทรงปกครองทั่วอิสราเอล ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนในการพิจารณาคดีและในการปกครอง 16โยอาบ บุตรของนางเศรุยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ เยโฮซาฟัทบุตรของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17ศาโดกและอาบียาธาร์ บุตรของอาหิเมเลค บุตรของอาหิทูบเป็นสมณะj เสไรอาห์k เป็นราชเลขา 18เบไนยาห์ บุตรของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับการชาวเคเรธี และชาวเปเลธี ซึ่งเป็นราชองครักษ์l บรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดเป็นสมณะm


8a บทนี้สรุปสงครามในสมัยดาวิด ไม่มีเอ่ยถึงสงครามอัมโมน เพราะจะมีเล่าในบทที่ 10-12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบัทเชบา

b ตอนนี้ตัดออกสองคำที่อ่านไม่เข้าใจ สำนวนแปลโบราณต่างๆ มักแปลว่า 'การควบคุมเมืองหลวง' แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอ   ดังนั้น คำที่ขาดหายไปน่าเป็นชื่อสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์มากกว่า ใน 1 พศด 18:1 เราอ่านพบคำว่า 'กัทและเมืองบริวาร'

c ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน   ในการแปลมีการตีความทำนองว่า ฮาดัดเอเซอร์ ผู้นำของอาณาจักรโศบาห์เล็ก ๆ ซึ่งในการต่อสู้กับเลบานอน และการปกครองบรรดาเจ้าชายอาราเมียนเพื่อนบ้าน ได้พยายามแผ่ขยายอิทธิพลไปทางยูเฟรติส (แม่น้ำ) ดาวิดถือโอกาสนี้เพื่อโจมตีจากทางด้านหลัง แต่มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่า ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าจากอีกประเพณีหนึ่งเกี่ยวกับสงครามของบทที่ 10

d ก่อนสมัยซาโลมอน อิสราเอลไม่มีรถรบใช้ในกองทัพ

e ตั้งอยู่ตามแถบแม่น้ำโอรอนเตส ทางตอนเหนือของดินแดนที่อยู่ใต้การควบคุมของฮาดัดเอเซอร์

f 'ฮาโดรัม' ตาม 1 พศด 18:10 (ดู ต้นฉบับ Gk) ในต้นฉบับ Hebr.มีว่า 'โยรัม' ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อคนต่างศาสนาให้เป็นชื่อตามประเพณียาห์วิสต์

g 'เอโดม' ตาม 1 พศด 18:12 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ   ต้นฉบับ Hebr. พูดถึงชาวอาราเมียน (ดู ชื่อบทเพลงสดุดีที่ 60)

h อาราบาห์ เป็นหุบเขาในบริเวณตอนใต้ของทะเลตาย

i ในที่นี้ ต้นฉบับเสริมว่า 'ทั่วเอโดม เขาได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการไว้ปกครอง' แต่ 1 พศด 18:13 ไม่มีตอนนี้

j ลำดับเชื้อสายของอาบียาธาร์ในที่นี้ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับ 1 ซมอ 22:20 ในต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ศาโดกบุตรของอาหิทูบ และอาหิเมเลคบุตรของอาบียาธาร์' ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจที่จะกำหนดเชื้อสายให้ศาโดกซึ่งไม่มีการพูดถึงในที่ใด (ดู 1 พศด 5:34; 6:37-38) แต่ศาโดกนั้นเป็นคน 'ใหม่' ซึ่งต่อมาจะแทนที่อาบียาธาร์ (1 พกษ 2:26-27,35) ดังนั้น เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่มีต่อลูกหลานของเลวี (1 ซมอ 2:30-36) โดยตระกูลของศาโดกจะครองตำแหน่งสมณะเพียงตระกูลเดียวในเยรูซาเล็มจนถึงสมัยที่ถูกเนรเทศ

k ชื่อนี้ดูเหมือนจะไม่มีเอ่ยถึงอีกเลยในรายชื่อเก่า แต่จะปรากฏเป็นชื่อชียาหรือชูวา หรือใน 20:25 เป็นชีชา (1 พกษ 4:3) ชูชา (1 พศด 18:16) จากการไม่มีบอกชื่อบิดา ทำให้คิดว่าเขาคงเป็นคนต่างด้าว บางทีชื่อซึ่งปรากฏเป็นชื่อต่าง ๆอาจเป็นการผันจากชื่อนำหน้าของอียิปต์และแปลว่า 'ผู้เขียน'

l 'ผู้บังคับการ' เป็นการแก้ไขตาม 1 พศด 18:17 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ ๆ แต่ไม่มีในต้นฉบับ Hebr. พวกนี้เป็นทหารรับจ้างชาวต่างประเทศ ชาวฟีลิสเตียซึ่งทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์ของดาวิด (15:18; 20:7,23;1 พกศ 1:38,44)

m ตอนนี้เป็นคำยืนยันค่อนข้างแปลก อาจหมายความว่า บุตรของดาวิดคอยช่วยหรือได้รับมอบให้ทำหน้าที่สมณะในส่วนที่เป็นของกษัตริย์ (ดู 6:13-20)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย