Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อิชบาอัลถูกลอบฆ่า

4 1เมื่อโอรสของกษัตริย์ซาอูลได้ยินว่า อับเนอร์ถูกฆ่าที่เมืองเฮโบรน ก็รู้สึกกลัว ชาวอิสราเอลก็ตกใจด้วย 2โอรสของกษัตริย์ซาอูลมีนายทหารสองคนเป็นหัวหน้ากองปล้นสะดม คนหนึ่งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่งชื่อเรคาบ ทั้งสองคนนี้เป็นบุตรของริมโมนชาวเบเอโรท ชนเผ่าเบนยามิน -เมืองเบเอโรทนับว่าเป็นเมืองหนึ่งของเผ่าเบนยามิน 3ชาวเมืองเบเอโรทหนีไปที่เมืองกิทธาอิม และยังคงอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถิ่นมาจนทุกวันนี้

4aโยนาธานโอรสของกษัตริย์ซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อเมริบบาอัลb ซึ่งขาพิการทั้งสองข้าง เขาอายุห้าปีเมื่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานจากเมืองยิสเรเอลมาถึง พี่เลี้ยงจึงอุ้มเขาพาหนีไป แต่ขณะที่กำลังหนีอย่างรีบร้อน เขาพลัดตกจนขาพิการ

5เรคาบและบาอานาห์บุตรทั้งสองคนของริมโมนชาวเบเอโรทออกเดินมาถึงบ้านของอิชบาอัลในช่วงร้อนที่สุดของวัน ขณะที่เขากำลังพักผ่อนตอนกลางวัน 6หญิงเฝ้าประตูกำลังร่อนข้าวสาลีรู้สึกง่วง จึงงีบหลับไป เรคาบกับบาอานาห์น้องชายเดินผ่านนางc ไปโดยไม่มีใครสังเกต 7ทั้งสองคนเข้าไปในบ้าน ฟันอิชบาอัลที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในห้องนอน ฆ่าเขา ตัดศีรษะนำไปด้วย คืนนั้นทั้งคืนเขาเดินทางตามอาราบาห์d 8นำศีรษะของอิชบาอัลไปถวายกษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า 'นี่คือศีรษะของอิชบาอัล โอรสของกษัตริย์ซาอูล ศัตรูซึ่งปรารถนาจะประหารพระองค์ ในวันนี้พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้กษัตริย์ เจ้านายของข้าพเจ้าแก้แค้นกษัตริย์ซาอูลกับเชื้อพระวงศ์แล้ว'

          9กษัตริย์ดาวิดทรงตอบเรคาบและบาอานาห์น้องชาย ซึ่งเป็นบุตรของริมโมนชาวเมืองเบเอโรทว่า 'เราขอสาบานต่อพระยาห์เวห์ผู้ทรงพระชนม์ และทรงช่วยเราให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง 10คนที่มาบอกเราว่า "กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว" โดยคิดว่าเขานำข่าวดีมาบอกเรา เรายังจับเขาประหารชีวิตที่เมืองศิกลาก เป็นการตอบแทนเขาที่นำข่าวมาบอก! 11สาอะไรกับคนชั่วช้าผู้ประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ซึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในบ้านของตน เราจะไม่ลงโทษท่านทั้งสองที่ได้ฆ่าเขา และทำลายล้างท่านไปจากแผ่นดินยิ่งกว่านั้นหรือ?'e 12กษัตริย์ดาวิดทรงพระบัญชาให้ทหารของพระองค์ฆ่าเขาเสีย แล้วตัดมือตัดเท้า นำศพไปแขวนประจานไว้ข้างสระน้ำที่เมืองเฮโบรน เขานำศีรษะของอิชบาอัลไปฝังไว้ ณ ที่ฝังศพของอับเนอร์ที่เมืองเฮโบรน


4a ข้อมูลตอนนี้อยู่นอกบริบท คงมีจุดประสงค์เป็นการเตือนความจำผู้อ่านว่า ถ้าไม่นับอิชบาอัล ทายาทเพียงคนเดียวของซาอูลเป็นคนพิการ

b 'เมริบบาอัล' ถูกใช้ที่นี่และตอนที่ตามมา และ 1 พศด 8:34; 9:40; เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงพระบาอัลของชาวคานาอัน ต้นฉบับ Hebr. ในหนังสือซามูเอลฉบับที่ 2 จะเปลี่ยนชื่อเป็น 'เมฟีโบเชท' (ความหมายไม่แน่นอน อาจหมายถึง 'คนที่แผ่ (?) ความอัปยศ') ในทำนองเดียวกันกับที่อิชโบเชทจะเป็นชื่อของอิชบาอัล (2:8 เชิงอรรถ g) และเยรูบเบเชท สำหรับเยรูบบาอัล (11:21)

c ข้อนี้แปลตามต้นฉบับ Gk ต้นฉบับ Hebr. ค่อนข้างสับสน อาจเป็นอีกประเพณีหนึ่ง และถ้าแปลตามตัวอักษรจะได้ความว่า 'พวกเขาเข้าไปกลางบ้านและเอาแป้งสาลี และแทงเข้าที่ท้อง เรคาบและน้องชายวิ่งหนีไป' ซึ่งอาจซ้ำกับข้อ 7 แต่มีส่วนที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์

d หุบเขาจอร์แดน (ดู 2:29)

e ความโกรธของดาวิดมาจากความจริงใจ อย่างไรก็ตาม ความตายของอิชบาอัลหลังจากความตายของอับเนอร์ ทำให้เขาได้ครองบัลลังก์ของอิสราเอล (5:1-3)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย