Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ฉ. กษัตริย์อามาซิยาห์ อุสซียาห์ และโยธามทรงศรัทธาไม่สิ้นสุดใจต่อพระยาห์เวห์

อามาซิยาห์ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์

  1. 1อามาซิยาห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลายี่สิบเก้าปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเยโฮอัดดาน ซึ่งทรงเป็นชาวกรุงเยรูซาเล็ม 2พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง แต่ไม่สุดจิตสุดใจ 3เมื่อทรงมีอำนาจปกครองอย่างมั่นคงแล้วก็ทรงประหารชีวิตข้าราชบริพารที่ปลงพระชนม์กษัตริย์โยอาช พระบิดา 4แต่มิได้ทรงประหารชีวิตบุตรของคนเหล่านี้ เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส พระยาห์เวห์ทรงบัญญัติว่า “บิดาไม่ต้องตายเพราะความผิดของบุตร และบุตรไม่ต้องตายเพราะความผิดของบิดา แต่ละคนจะต้องตายเพราะความผิดของตน”

กษัตริย์อามาซิยาห์ทรงได้รับชัยชนะในสงครามกับชาวเอโดมa

          5กษัตริย์อามาซิยาห์ทรงเรียกชนเผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามินมาชุมนุมกันเป็นครอบครัว ทรงจัดแบ่งเป็นกองทหารให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพันนายร้อย ทรงสำรวจจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ทรงพบว่ามีนักรบสามแสนคนพร้อมที่จะออกศึก ถือหอกและโล่เป็นอาวุธ พระองค์ยังทรงใช้เงินหนักราวสามพันห้าร้อยกิโลกรัมจ้างทหารอีกหนึ่งแสนคนมาจากอาณาจักรอิสราเอล 7แต่คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ ขออย่าให้กองทัพอิสราเอลรวมพลังกับพระองค์ออกไปทำสงครามเลย เพราะพระยาห์เวห์ไม่สถิตอยู่กับอิสราเอล คือกับชนเผ่าเอฟราอิมทั้งหมด 8ถ้าพระองค์ทรงคิดว่าโดยวิธีนี้จะทรงเข้มแข็งในการรบ พระเจ้าจะทรงทำให้พระองค์ทรงล้มลงต่อหน้าศัตรู เพราะพระเจ้าทรงพลังจะช่วยให้ได้ชัยชนะหรือปล่อยให้พ่ายแพ้ก็ได้” 9กษัตริย์อามาซิยาห์ตรัสถามคนของพระเจ้าว่า “แล้วเราจะทำอย่างไรกับเงินหนักราวสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่เราได้จ่ายให้กองทัพอิสราเอลไปแล้วเล่า” คนของพระเจ้าทูลตอบว่า “พระยาห์เวห์จะประทานแก่พระองค์มากกว่านี้ก็ยังได้” 10กษัตริย์อามาซิยาห์จึงทรงให้กองทัพที่มาสมทบกับพระองค์จากเอฟราอิมกลับบ้าน เขาทั้งหลายโกรธแค้นชาวยูดาห์ และกลับบ้านด้วยความโกรธอย่างมาก

          11กษัตริย์อามาซิยาห์ทรงรวบรวมความกล้า ทรงนำกองทัพออกไปยังหุบเขาเกลือและฆ่าชาวเสอีร์หนึ่งหมื่นคน 12ชาวยูดาห์จับเชลยได้อีกหนึ่งหมื่นคน นำไปบนยอดผาแล้วผลักให้ตกลงไป ทุกคนร่างแหลกเหลวตาย 13ระหว่างนั้น ทหารอิสราเอลที่กษัตริย์อามาซิยาห์ทรงปล่อยให้กลับบ้านไม่ให้ไปร่วมรบด้วย ก็ไปโจมตีเมืองต่างๆของอาณาจักรยูดาห์ ตั้งแต่กรุงสะมาเรียจนถึงเมืองเบธโฮโรน ฆ่าประชาชนสามพันคน และปล้นข้าวของไปเป็นจำนวนมาก

          14เมื่อกษัตริย์อามาซิยาห์เสด็จกลับจากการทำลายกำลังพลชาวเอโดมแล้ว พระองค์ทรงนำรูปเคารพของชาวเสอีร์มาตั้งไว้เป็นเทพเจ้าของพระองค์ ทรงกราบไหว้และถวายกำยานต่อหน้ารูปเหล่านั้น 15ทำให้พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธกษัตริย์อามาซิยาห์ จึงทรงใช้ประกาศกคนหนึ่งไปทูลถามกษัตริย์ว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงนมัสการเทพเจ้าที่ช่วยประชากรของตนให้พ้นจากอำนาจของพระองค์ไม่ได้” 16ขณะที่ประกาศกกำลังทูลอยู่นั้น กษัตริย์ก็ตรัสขัดขึ้นว่า “เราแต่งตั้งท่านให้เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เมื่อใดเล่า หยุดเสียที มิฉะนั้นเราจะสั่งให้ฆ่าท่าน” ก่อนที่ประกาศกจะหยุดพูด เขาทูลว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยจะทำลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ และไม่ทรงยอมฟังคำแนะนำของข้าพเจ้า”

กองทัพยูดาห์ปราชัยต่อกษัตริย์อิสราเอล

            17กษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ทรงฟังคำแนะนำของที่ปรึกษาคนอื่น แล้วทรงส่งทูตไปเฝ้ากษัตริย์เยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์เยฮูแห่งอิสราเอล เพื่อทูลท้าทายให้มาประลองกำลังกัน 18แต่กษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอลทรงส่งสารตอบกษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ว่า “พุ่มหนามแห่งเลบานอนส่งสารไปถึงต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนว่า ‘โปรดยกบุตรสาวของท่านให้แต่งงานกับบุตรชายของฉันเถิด’ แต่สัตว์ป่าแห่งเลบานอนผ่านมาเหยียบย่ำพุ่มหนามเสีย 19พระองค์ตรัสว่า ‘เราปราบชาวเอโดมได้’ พระองค์จึงทรงมีพระทัยผยอง ขอพระองค์ทรงอยู่ที่บ้านเถิด ทำไมจะต้องทรงก่อเรื่องเดือดร้อนที่นำหายนะมาถึงพระองค์และชาวยูดาห์พร้อมกับพระองค์ด้วยเล่า”

          20แต่กษัตริย์อามาซิยาห์ไม่ทรงรับฟัง เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์จะมอบพระองค์และชาวยูดาห์ไว้ในอำนาจของศัตรู เพราะกษัตริย์อามาซิยาห์ทรงกราบไหว้เทพเจ้าของชาวเอโดมพร้อมกับชาวยูดาห์ 21กษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอลจึงทรงยกทัพมาสู้รบกับกษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ที่เมืองเบธ-เชเมชในแผ่นดินยูดาห์ 22กองทัพยูดาห์พ่ายแพ้อิสราเอลและทหารทุกคนต่างหนีกลับบ้านของตน 23กษัตริย์อามาซิยาห์ พระโอรสของเยโฮอาช พระโอรสของเยโฮยาคัศb ทรงถูกกษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอลจับเป็นเชลยที่เมืองเบธ-เชเมช   กษัตริย์เยโฮอาช ทรงนำพระองค์ไปกรุงเยรูซาเล็ม ทรงทำลายกำแพงเมืองตั้งแต่ประตูเอฟราอิมไปจนถึงประตูหัวมุมเป็นระยะทางราวสองร้อยเมตร 24ทรงกวาดทองคำ เงินและเครื่องใช้ทั้งหมดที่ทรงพบในพระวิหารของพระเจ้าในความดูแลของโอเบด-เอโดม และในท้องพระคลัง รวมทั้งผู้คนเป็นตัวประกันกลับไปที่กรุงสะมาเรีย

กษัตริย์อามาซิยาห์สิ้นพระชนม์

            25กษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ พระโอรสของกษัตริย์เยโฮอาชแห่งยูดาห์ ยังทรงพระชนม์อยู่ต่อไปอีกสิบห้าปี หลังจากกษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอล พระโอรสของกษัตริย์เยโฮยาคัศสิ้นพระชนม์แล้ว

          26เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์อามาซิยาห์ตั้งแต่ต้นจนจบ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 27เมื่อกษัตริย์อามาซิยาห์ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์แล้ว ที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีผู้คบคิดกันจะปลงพระชนม์พระองค์ พระองค์จึงเสด็จหลบหนีไปที่เมืองลาคีช แต่พวกกบฏยังส่งคนตามไปปลงพระชนม์พระองค์ที่นั่น 28แล้วนำพระศพบรรทุกม้ากลับมากรุงเยรูซาเล็ม นำไปฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครของดาวิดc

25 a เรื่องราวที่เล่าในข้อ 5-16 นี้ตรงกับข้อความใน 2 พกษ 14 เพียงข้อเดียว คือ 14:7 – ผู้เขียนพงศาวดารดูเหมือนจะได้รายละเอียดมาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีรายละเอียดมากกว่า ทหารรับจ้างชาวอิสราเอลซึ่งไม่มีโอกาสได้ของเชลยในกรณีที่รบชนะชาวเอโดม จึงไปปล้นเมืองต่างๆของอาณาจักรยูดาห์เป็นการแก้แค้น การทำเช่นนี้ทำให้ชาวยูดาห์ทำสงครามตอบโต้ชาวอิสราเอลดังที่มีเล่าในข้อ 17ฯ – 2 พกษ 14 ให้เหตุผลของสงครามครั้งนี้เพียงประการเดียว คือ การที่กษัตริย์อามาซิยาห์ทรงหยิ่งผยองที่ได้ทรงรบชนะชาวเอโดม – ให้สังเกตเรื่องเล่าต่อมาถึงการที่บรรดาประกาศกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในข้อ 7 และ 15

b “เยโฮยาคัศ” - บางคนคิดว่าหมายถึงกษัตริย์อาหัสยาห์

c “ดาวิด” – แปลตามสำนวนแปลโบราณ และ 2 พกษ 14:20 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ยูดาห์”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย