Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

  1. 1พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ยาวสิบเมตร กว้างสิบเมตร สูงห้าเมตรa 2ทรงสร้างอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวห้าเมตร ลึกสองเมตรครึ่ง และวัดโดยรอบได้สิบห้าเมตร 3ใต้ขอบอ่างมีลวดลายรูปโคประดับ หล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างเรียงเป็นสองแถวมีระยะห่างกันเมตรละยี่สิบตัว 4อ่างนี้วางอยู่บนโคทองสัมฤทธิ์สิบสองตัว สามตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ สามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามตัวหันหน้าไปทางทิศใต้ และสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อ่างนี้วางอยู่บนหลังโคที่หันท้ายเข้าชนกันด้านใน 5หนาหนึ่งฝ่ามือคล้ายขอบถ้วยที่มีรูปทรงดอกลิลลี่ จุน้ำได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นลิตร

          6พระองค์ทรงสร้างอ่างสิบใบ ทรงวางอ่างห้าใบทางทิศใต้ อีกห้าใบทางทิศเหนือ เพื่อใช้ล้างทุกสิ่งที่ใช้ในการถวายเครื่องเผาบูชา ส่วนสมณะชำระล้างตนในอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” 7พระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามแบบที่กำหนดไว้ และทรงตั้งไว้ในห้องโถง ห้าคันทางทิศใต้ อีกห้าคันทางทิศเหนือ 8ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวตั้งไว้ในห้องโถง ห้าตัวทางทิศใต้ อีกห้าตัวทางทิศเหนือ ทรงทำชามทองคำสำหรับประพรมอีกหนึ่งร้อยใบ

          9พระองค์ทรงสร้างลานของบรรดาสมณะbและลานใหญ่ ประตูกั้นระหว่างลานทั้งสองหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 10ทรงตั้ง “ทะเล” ไว้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

          11คูรามสร้างอ่างใส่เถ้า ทัพพี และชามสำหรับประพรม เขาทำงานในพระวิหารของพระเจ้าเสร็จตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอน 12คือ เสาสองต้น หัวเสารูปกลมสองต้นบนยอดเสา ลวดลายสองชุดประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสา 13ผลทับทิมสี่ร้อยผลบนลวดลายประดับสองชุด ประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสาc 14ฐานติดล้อสิบdฐาน และอ่างใส่น้ำสิบใบบนฐาน 15อ่างใหญ่ หรือ “ทะเล” หนึ่งใบ และรูปหล่อโคสิบสองตัวที่รองรับอ่างใหญ่ใบนี้ 16อ่างใส่เถ้า ทัพพี และส้อมสามง่าม

          เครื่องใช้ต่างๆทั้งหมดนี้ คูรามอาบีสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ 17กษัตริย์ทรงสั่งให้หล่อเครื่องใช้เหล่านี้บนที่ราบของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเมืองเศเรดาห์ โดยใช้เบ้าดินเหนียว 18กษัตริย์ซาโลมอนรับสั่งให้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จนไม่อาจชั่งน้ำหนักของทองสัมฤทธิ์ที่ใช้นั้นได้ 19รับสั่งให้ทำเครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระวิหารของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ โต๊ะทองคำสำหรับตั้งขนมปังถวาย 20คันประทีปและตะเกียงทองคำบริสุทธิ์เพื่อใช้จุดหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามที่กำหนดไว้ 21ยังมีดอกไม้ ตะเกียง และคีม ทุกอย่างทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด 22กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ชามสำหรับประพรม ชามใส่กำยาน กระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ บานพับสำหรับประตูพระวิหารชั้นใน คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และบานพับประตูพระวิหาร คือประตูห้องโถง ก็ทำด้วยทองคำเช่นเดียวกัน

4 a ข้อความที่เล่าเรื่องนี้ใน 1พกษ 8:64 และ 9:25 ไม่บอกขนาดของแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน – ขนาดของแท่นบูชาที่ผู้เขียนพงศาวดารบอกนี้อาจเป็นขนาดของแท่นบูชาของพระวิหารหลังที่สอง หลังจากกลับจากแดนเนรเทศแล้ว

b “ลานของบรรดาสมณะ” – 1พกษ 6:36 เรียกลานนี้เพียงว่า “ลานชั้นใน” - ผู้เขียนพงศาวดารแยกแยะอย่างชัดเจนตามที่มีอยู่ในสมัยของตน

c “ลวดลายประดับสองชุด” – บางคนคิดว่า “ประดับรอบหัวเสากลมสองอันที่วางอยู่บนต้นเสา” เป็นข้อความซ้ำกับปลายข้อก่อนหน้านี้ เหมือนกับใน 1พกษ 7:42.

d “สิบ(ฐาน)” – “สิบ(ใบ)” ซ้ำคำว่า “สิบ” (‘eser) สองครั้งเหมือนใน 1พกษ 7:43 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทำ” (‘asah)