Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การสร้างพระวิหาร

6 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระวิหารถวายพระยาห์เวห์ในปีที่สี่ที่ทรงครองราชย์เหนืออิสราเอล ในเดือนศิฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง    นับเป็นปีที่สี่ร้อยแปดสิบaหลังจากชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ 2พระวิหารb ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างถวายพระยาห์เวห์นั้นยาวสามสิบเมตร กว้างสิบเมตร และสูงสิบห้าเมตรc 3มุขหน้าห้องโถงของพระวิหารกว้างสิบเมตรเท่ากับพระวิหาร ลึกห้าเมตรตามยาวของพระวิหาร 4กำแพงพระวิหารมีหน้าต่างเป็นช่องลูกกรงd 5พระองค์ทรงสร้างอาคารสามชั้นรอบกำแพงพระวิหารe ชิดผนังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 6ชั้นfล่างสุด กว้างสองเมตรครึ่ง ชั้นกลางกว้างสามเมตร และชั้นบนกว้างสามเมตรครึ่ง เพราะกำแพงพระวิหารค่อยๆแคบลงแต่ละชั้นโดยรอบ เพื่อไม้รอดของอาคารด้านข้างนี้จะไม่ฝังเข้าไปในกำแพงพระวิหาร 7หินที่ใช้สร้างพระวิหารถูกสกัดมาเรียบร้อยแล้วจากบ่อหิน เพื่อจะได้ไม่มีเสียงค้อน เสียงขวานหรือเสียงเครื่องมือเหล็กอื่นๆดังอึกทึกตลอดเวลาสร้างพระวิหาร 8ทางเข้าสู่ชั้นล่างสุดของอาคารด้านข้างอยู่ด้านขวาของพระวิหาร มีบันไดขึ้นไปสู่ชั้นสองและชั้นสาม 9เมื่อทรงสร้างพระวิหารเสร็จแล้ว พระองค์ทรงวางคานและบุเพดานgด้วยไม้สนสีดาร์ 10แต่ละชั้นของอาคารรอบกำแพงด้านนอกของพระวิหารสูงสองเมตรครึ่ง และเชื่อมติดกับตัวพระวิหารด้วยรอดไม้สนสีดาร์ 11พระยาห์เวห์ตรัสแก่กษัตริย์ซาโลมอนว่า        12"ท่านกำลังสร้างพระวิหารนี้สำหรับเรา ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดของเรา เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเรา และปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด เราจะทำตามที่เราสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของท่าน 13เราจะพำนักอยู่ในหมู่ชาวอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเรา"

          14กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารจนสำเร็จ

การตบแต่งภายใน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

            15ฝาผนังด้านในของพระวิหารบุด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดาน และพื้นพระวิหารปูด้วยไม้สน 16ด้านในสุดของพระวิหารยาวสิบเมตร กั้นแบ่งด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์ตั้งแต่พื้นจรดเพดานh ส่วนนี้เป็นสักการสถานชั้นในที่เรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" 17ห้องโถงซึ่งอยู่ด้านหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดi ยาวยี่สิบเมตร 18ไม้สนสีดาร์ที่บุด้านในของพระวิหารแกะสลักเป็นรูปผลไม้และดอกไม้บาน ภายในทั้งหมดบุด้วยไม้สนสีดาร์ไม่เห็นหินเลย 19ด้านในสุดของพระวิหารเตรียมไว้เพื่อประดิษฐานหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ 20สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยาวสิบเมตร กว้างสิบเมตรและสูงสิบเมตร บุด้วยทองคำบริสุทธิ์ 21กษัตริย์ซาโลมอนทรงบุพระวิหารด้านในด้วยทองคำบริสุทธิ์ ด้านหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระองค์ทรงสร้างพระแท่นบูชาjด้วยไม้สนสีดาร์หุ้มทองคำ และทรงขึงโซ่ทองคำโดยรอบk 22ภายในพระวิหารบุด้วยทองคำทั้งหลัง พระแท่นบูชาเบื้องหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทั้งองค์ก็บุด้วยทองคำบริสุทธิ์เช่นเดียวกันl

รูปเครูบ

            23ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระองค์ทรงสร้างรูปเครูบสองตนด้วยไม้มะกอกเทศm สูงห้าเมตร 24ปีกแต่ละข้างของเครูบยาวสองเมตรครึ่ง ระยะจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งวัดได้ห้าเมตร 25เครูบทั้งสองตนมีขนาดและรูปร่างอย่างเดียวกัน 26เครูบแต่ละตนสูงห้าเมตร 27เครูบทั้งสองตนตั้งอยู่ในห้องด้านในสุดของพระวิหาร     ปีกเครูบตนหนึ่งกางออกไปแตะกำแพงด้านหนึ่ง   และปีกของเครูบอีกตนหนึ่งกางออกไปแตะกำแพงอีกด้านหนึ่ง ส่วนปีกที่เหลืออีกสองปีกกางมาจรดกันตรงกลางห้อง 28เครูบทั้งสองตนหุ้มด้วยทองคำ 29ฝาผนังของพระวิหารทั้งด้านในและด้านนอกn แกะสลักลวดลายเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน 30แม้แต่พื้นพระวิหารทั้งด้านในและด้านนอกก็ปูด้วยทองคำเช่นดียวกัน

ประตู o และลานภายใน

            31พระองค์ทรงสร้างประตูสองบานตรงทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ประตูสองบานนี้ทำด้วยไม้มะกอกเทศ ประกอบกันเป็นรูปห้าเหลี่ยม 32บานประตูทั้งสองบานที่ทำด้วยไม้มะกอกเทศนี้ แกะสลักลวดลายเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน บุด้วยทองคำ บานประตู รูปเครูบและต้นอินทผลัมหุ้มด้วยทองคำ 33กรอบประตูตรงทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยไม้มะกอกเทศเป็นรูปสี่เหลี่ยม 34บานประตูทั้งสองบานทำด้วยไม้สน แต่ละบานแบ่งเป็นสองส่วน แต่ละส่วนมีบานพับหันได้โดยอิสระ 35แกะสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน หุ้มด้วยทองคำอย่างประณีตเสมอกัน

          36พระองค์ทรงสร้างกำแพงล้อมลานด้านในpด้วยหินสกัดเรียงกัน มีคานไม้สนสีดาร์qหนึ่งชั้นคั่นทุกสามชั้น

          37กษัตริย์ซาโลมอนทรงวางรากฐานของพระวิหารถวายแด่พระยาห์เวห์ในเดือนศิฟ ปีที่สี่แห่งรัชสมัยของพระองค์ 38และทรงสร้างพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ตรงตามแบบที่ทรงกำหนดไว้ทุกประการในเดือนบูล ซึ่งเป็นเดือนที่แปด ปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชสมัยของพระองค์ กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลาเจ็ดปีสร้างพระวิหารนี้

6 a "ปีที่สี่ร้อยแปดสิบ" ชาวยิวมีธรรมประเพณีสืบทอดต่อกันมาว่าช่วงเวลาระหว่างการสร้างกระโจมนัดพบในสมัยอพยพกับการสร้างพระวิหารในสมัยกษัตริย์ซาโลมอนมีความยาวเท่ากับช่วงเวลาระหว่างการสร้างพระวิหารหลังนี้กับการสร้างพระวิหารหลังที่สองหลังกลับจากเนรเทศ คือ 480 ปี ในความเป็นจริงแล้วกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารราวปี 960 ก.ค.ศ.

b พระวิหารเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือมุขด้านหน้า เรียกว่า ulam ถัดไปเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับพิธีกรรม  เรียกว่า hekal ซึ่งต่อมาจะเรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์" ส่วนสุดท้ายเป็นสักการสถานเรียกว่า debir หมายถึงห้องในสุดซึ่งต่อมาเรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" เป็นที่ประดิษฐานหีบพระบัญญัติหรือหีบพันธสัญญา (6:10) ระดับความสูงที่แตกต่างกันระหว่าง "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์" กับ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" (6:2,10) แสดงว่าพื้นของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถูกยกขึ้นเป็นเวทีสำหรับประดิษฐานหีบพันธสัญญา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคงจะแยกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยกำแพงกั้น กำแพงด้านนอกสามด้านของพระวิหารทำหน้าที่ค้ำอาคารสามชั้น (6:10) จงเทียบคำบรรยายนี้กับคำบรรยายกระโจมนัดพบในถิ่นทุรกันดาร (อพย 26=36) และกับคำบรรยายถึงพระวิหารในอนาคตใน อสค 40-42

c "สิบห้าเมตร" เท่ากับ "สามสิบศอก" ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ยี่สิบห้าศอก" (=12.5 เมตร)

d "ช่องลูกกรง" แปลโดยคาดคะเน เช่นเดียวกับศัพท์เทคนิคหลายคำในข้อ 5-10

e แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำคำว่า "รอบกำแพงพระวิหาร" ตอนปลายของข้อนี้อีกครั้งหนึ่ง

f "ชั้น" ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "อาคาร"

g "เพดาน" แปลโดยคาดคะเน

h "จรดเพดาน" (ดูข้อ 15) ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "จนถึงกำแพง"

i "ด้านหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" แปลตามต้นฉบับแปลภาษาละติน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ต่อหน้าเรา"

j "พระแท่นบูชา" ที่นี่คงจะหมายถึงพระแท่นถวายกำยาน (ดู อพย 30:1 เชิงอรรถ a)

k "กษัตริย์ซาโลมอน.....โดยรอบ" ข้อ 21 นี้ไม่ชัด บางคนคิดว่าเป็นคำเพิ่มเติมในภายหลัง

l "พระแท่นบูชา.....เช่นเดียวกัน" ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

m บางคนคิดว่าตัวบทข้อนี้ไม่สมบูรณ์

n "ด้านในและด้านนอก" ที่นี่และในข้อ 30 คงจะหมายถึง "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" (=ด้านใน - ข้อ 27) และ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์" (=ด้านนอก)

o การบรรยายถึงประตูในที่นี้เข้าใจยาก ต้นฉบับอาจถูกแก้ไขและมีศัพท์เทคนิคหลายคำที่เราไม่รู้ความหมายแน่นอน

p "ลานด้านใน" หมายถึงลานพระวิหารภายในเขตพระวิหารซึ่งต่างจากลานใหญ่ (7:12) ที่อยู่รอบพระวิหารและพระราชวัง

q "คานไม้สนสีดาร์" ทำหน้าที่เป็นตัวยึดกำแพงที่ก่อด้วยอิฐ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย