Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1

               I. การสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ดาวิดa

วาระสุดท้ายของกษัตริย์ดาวิด อาโดนียาห์ตั้งตนเป็นกษัตริย์

1. 1กษัตริย์ดาวิดทรงพระชรามากแล้ว แม้ผู้รับใช้จะห่มผ้าให้หลายผืน พระองค์ก็ยังไม่ทรงรู้สึกอบอุ่น 2บรรดาข้าราชบริพารจึงทูลว่า "ข้าแต่พระราชา ขอทรงให้หาหญิงสาวคนหนึ่งมาคอยปรนนิบัติรับใช้พระองค์ นางจะนอนแนบพระวรกายให้พระองค์ทรงอบอุ่น" 3เขาจึงเสาะหาหญิงสาวรูปงามทั่วเขตแดนอิสราเอล พบนางอาบีชากชาวชูเนม จึงนำมาถวาย 4หญิงสาวผู้นี้สวยงามมาก คอยเฝ้าปรนนิบัติกษัตริย์ แต่พระองค์มิได้ทรงมีความสัมพันธ์กับนาง

5ขณะนั้น อาโดนียาห์ โอรสของกษัตริย์ดาวิดกับนางฮักกีท มีความทะเยอทะยานมากขึ้นทุกวัน ปรารถนาจะขึ้นเป็นกษัตริย์ เขาจึงเตรียมรถรบ ม้า พร้อมกับองครักษ์ห้าสิบคนไว้คอยวิ่งนำหน้า 6พระราชบิดาไม่เคยทรงตักเตือนเขา หรือถามเขาเลยว่า "ทำไมจึงทำเช่นนี้" อาโดนียาห์มีรูปร่างสง่างาม และเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของอับซาโลม 7เขาไปปรึกษาโยอาบบุตรของนางเศรุยาห์ และปรึกษาสมณะอาบียาธาร์b ทั้งสองคนนี้สนับสนุนเขา 8ส่วนศาโดกสมณะ เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดา ประกาศกนาธันc ชีเมอี เรอี และบรรดาทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ดาวิดไม่สนับสนุนอาโดนียาห์

          9 วันหนึ่ง อาโดนียาห์ไปถวายแกะ โคเพศผู้และลูกโคขุนเป็นบูชาบนหินโศเคเล็ท ใกล้กับพุน้ำโรเกล เขาเชิญบรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดและชาวยูดาห์ทุกคนที่เป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์มาร่วมพิธี        10แต่ไม่เชิญประกาศกนาธัน เบไนยาห์ บรรดาทหารรักษาพระองค์ ไม่เชิญแม้แต่ซาโลมอนพระอนุชาต่างพระมารดา

ประกาศกนาธันและพระนางบัทเชบาสนับสนุนซาโลมอน

          11ประกาศกนาธันกล่าวกับพระนางบัทเชบา พระราชมารดาของซาโลมอนว่า "ท่านไม่ได้ยินหรือว่าอาโดนียาห์ บุตรของนางฮักกีท ตั้งตนเป็นกษัตริย์ และกษัตริย์ดาวิดเจ้านายของเราไม่ทรงทราบเลย 12ข้าพเจ้าขอแนะนำท่านว่า ถ้าท่านต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งชีวิตของท่านและชีวิตของซาโลมอนโอรสของท่าน 13จงรีบไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิดและทูลถามว่า "ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า พระองค์มิได้ทรงสาบานไว้dแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หรือว่า ซาโลมอนบุตรของข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์ เขาจะนั่งบัลลังก์แทนพระองค์ เหตุใดอาโดนียาห์จึงตั้งตนเป็นกษัตริย์เล่า" 14แล้วประกาศกนาธันกล่าวต่อไปว่า "ขณะที่ท่านทูลกษัตริย์เช่นนี้ ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าตามท่าน และยืนยันถ้อยคำของท่าน"

          15พระนางบัทเชบาจึงเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ในห้องบรรทม พระองค์ทรงพระชรามากแล้ว นางอาบีชากชาวชูเนมกำลังปรนนิบัติรับใช้ 16พระนางบัทเชบาถวายคำนับและกราบลงเฉพาะพระพักตร์ พระองค์ตรัสถามว่า "เธอต้องการอะไร" 17นางทูลตอบว่า "ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงสาบานแก่ผู้รับใช้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์มิใช่หรือว่า 'ซาโลมอนบุตรของข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์ เขาจะนั่งบัลลังก์ของพระองค์' 18แต่บัดนี้ อาโดนียาห์กลับตั้งตนเป็นกษัตริย์ และพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าไม่ทรงทราบเลย 19เขานำโคเพศผู้ ลูกโคขุนและแกะจำนวนมากถวายเป็นบูชา เขาเชิญโอรสอื่นๆของพระองค์ สมณะอาบียาธาร์และโยอาบ ผู้บัญชาการกองทัพของพระองค์ไปร่วมพิธี แต่ไม่ได้เชิญซาโลมอนข้ารับใช้ของพระองค์ 20ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า บัดนี้ประชากรอิสราเอลทั้งหมดกำลังเฝ้ามองดูพระองค์ และคอยฟังว่าพระองค์จะรับสั่งให้ผู้ใดสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์e 21ถ้าพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าไม่รับสั่งและบรรทมหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษแล้ว ทั้งข้าพเจ้าและซาโลมอนบุตรของข้าพเจ้าจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฎ"

          22ขณะที่พระนางบัทเชบากำลังทูลกษัตริย์ ประกาศกนาธันก็เข้ามาเฝ้า   23มีผู้ทูลกษัตริย์ว่า "ประกาศกนาธันอยู่ที่นี่" ประกาศกจึงเข้ามาเฝ้าและกราบลง ศีรษะจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ 24ประกาศกนาธันทูลว่า "ข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า พระองค์รับสั่งไว้หรือว่าอาโดนียาห์จะเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์ เขาจะนั่งบัลลังก์แทนพระองค์ 25วันนี้ เขาไปถวายโคเพศผู้ ลูกโคขุนและแกะจำนวนมากเป็นบูชา เชิญบรรดาโอรสของพระองค์ บรรดาผู้บัญชาการกองทัพและสมณะอาบียาธาร์ไปร่วมพิธี คนเหล่านี้กำลังเลี้ยงฉลองกัน โห่ร้องว่า "พระราชาอาโดนียาห์จงทรงพระเจริญ" 26แต่เขาไม่ได้เชิญข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ สมณะศาโดก เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดา ไม่ได้เชิญแม้แต่ซาโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์ 27พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าได้รับสั่งเช่นนี้หรือ ทำไมพระองค์จึงไม่ทรงรับสั่งแก่ข้าราชบริพารว่าผู้ใดจะขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้า"

กษัตริย์ดาวิดทรงเลือกซาโลมอนเป็นกษัตริย์

          28กษัตริย์ดาวิดรับสั่งว่า "ไปเรียกพระนางบัทเชบามาซิ" นางก็เข้ามาเฝ้า ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ 29กษัตริย์ทรงสาบานว่า "พระยาห์เวห์ผู้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากอันตรายทั้งมวลทรงพระชนม์อยู่ฉันใด 30ซาโลมอนบุตรของเธอจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเรา นั่งบัลลังก์แทนเราฉันนั้น ดังที่เราได้สาบานเดชะพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลไว้แก่เธอ เราจะทำตามสัญญาในวันนี้" 31พระนางบัทเชบาจึงคุกเข่าก้มกราบลงหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ ทูลว่า "ขอกษัตริย์ดาวิดเจ้านายของข้าพเจ้าทรงพระเจริญเป็นนิตย์" 32กษัตริย์ดาวิดทรงสั่งให้เรียกสมณะศาโดก ประกาศกนาธัน และเบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาเข้ามา เมื่อทั้งสามคนเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์ 33กษัตริย์จึงรับสั่งว่า "จงนำทหารองครักษ์ของเราไปกับท่าน ให้ซาโลมอนขี่ล่อของเรา พาเขาลงไปที่พุน้ำกิโฮน 34แล้วสมณะศาโดกและประกาศกนาธันจะเจิมเขาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลที่นั่น ท่านจะเป่าแตรเขาสัตว์และร้องประกาศว่า 'กษัตริย์ซาโลมอนจงทรงพระเจริญ' 35ท่านจะตามเขากลับเข้ามาในเมือง เขาจะมานั่งบัลลังก์ของเราและจะเป็นกษัตริย์ปกครองแทนเรา เพราะเราแต่งตั้งเขาเป็นผู้นำของอิสราเอลและยูดาห์" 36เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาทูลตอบว่า "พระเจ้าข้า ขอพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระราชามีพระประสงค์เช่นเดียวกันด้วย 37พระยาห์เวห์สถิตอยู่กับพระราชาฉันใด ขอพระองค์สถิตอยู่กับซาโลมอนฉันนั้น ขอพระองค์ทรงบันดาลให้พระบัลลังก์ของซาโลมอนรุ่งเรืองยิ่งกว่าราชบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดเจ้านายของข้าพเจ้าด้วยเทอญ"

          38สมณะศาโดก ประกาศกนาธัน เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดา พร้อมกับชาวเคเรธีและชาวเปเลธี ราชองครักษ์ จึงจัดให้ซาโลมอนขี่ล่อของกษัตริย์ดาวิด และอารักขาเขาลงไปที่พุน้ำกิโฮน 39สมณะศาโดกนำเขาสัตว์บรรจุน้ำมันจากกระโจมหีบพันธสัญญามาเจิมซาโลมอน ขณะที่มีการเป่าแตร ประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องว่า "กษัตริย์ซาโลมอนจงทรงพระเจริญ" 40ประชาชนทั้งปวงตามเสด็จกลับมา พลางเป่าขลุ่ย ทุกคนมีความยินดีมากและส่งเสียงโห่ร้องดังจนแผ่นดินสั่นสะเทือน

ความกลัวของอาโดนียาห์

            41อาโดนียาห์และแขกผู้รับเชิญเพิ่งกินเลี้ยงเสร็จ ได้ยินเสียงอึกทึกนั้น โยอาบได้ยินเสียงแตรก็ถามว่า "เสียงอื้ออึงในเมืองหมายความว่าอะไร" 42เขาพูดยังไม่ทันจบ โยนาธานบุตรของสมณะอาบียาธาร์ก็เข้ามา อาโดนียาห์กล่าวว่า "เข้ามาเถิด ท่านเป็นคนดี ท่านคงนำข่าวดีมาเป็นแน่" 43โยนาธานตอบอาโดนียาห์ว่า "มิใช่เช่นนั้นหรอก กษัตริย์ดาวิดเจ้านายของพวกเราทรงแต่งตั้งซาโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ 44กษัตริย์ทรงส่งสมณะศาโดก ประกาศกนาธัน เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดา พร้อมกับชาวเคเรธีและชาวเปเลธีราชองครักษ์ไปกับซาโลมอน คนเหล่านี้จัดให้ซาโลมอนขี่ล่อของกษัตริย์ 45สมณะศาโดกและประกาศกนาธันเจิมเขาเป็นกษัตริย์ที่พุน้ำกิโฮน แล้วทุกคนกลับเข้าไปในเมืองด้วยความยินดี ขณะที่ประชาชนส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงดังที่ท่านได้ยิน 46บัดนี้ ซาโลมอนได้นั่งบัลลังก์เป็นกษัตริย์แล้ว 47บรรดาข้าราชบริพารเข้าถวายพระพรแด่กษัตริย์ดาวิดว่า "ขอพระเจ้าของพระองค์โปรดให้ซาโลมอนมีชื่อเสียงเลื่องลือยิ่งกว่าพระองค์เถิด และให้พระบัลลังก์ของซาโลมอนเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าพระราชบัลลังก์ของพระองค์" กษัตริย์ดาวิดจึงกราบลงบนพระแท่นบรรทม 48ทูลพระเจ้าว่า "ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล เพราะวันนี้พระองค์โปรดให้เชื้อสายคนหนึ่งfของข้าพเจ้านั่งบัลลังก์ของข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้าได้เห็นกับตา"

          49บรรดาผู้รับเชิญของอาโดนียาห์ตกใจกลัว ต่างลุกขึ้นกลับไปตามทางของตน 50อาโดนียาห์กลัวซาโลมอน จึงเข้าไปในกระโจมหีบพันธสัญญา จับเชิงงอนของพระแท่นไว้ 51มีผู้ไปทูลกษัตริย์ซาโลมอนว่า "อาโดนียาห์กลัวพระองค์ เข้าไปจับเชิงงอนของพระแท่นในกระโจมหีบพันธสัญญา กล่าวว่า "ขอให้กษัตริย์ซาโลมอนทรงสาบานแก่ข้าพเจ้าในวันนี้ว่า พระองค์จะไม่สั่งประหารชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์" 52กษัตริย์ซาโลมอนตรัสว่า "ถ้าเขาจงรักภักดีต่อเรา เราจะไม่แตะต้องแม้แต่ผมเส้นเดียวของเขาg แต่ถ้าเขาไม่จงรักภักดี เขาจะต้องตาย" 53กษัตริย์ซาโลมอนทรงบัญชาให้นำตัวอาโดนียาห์มาจากพระแท่นบูชา อาโดนียาห์เข้าไปกราบเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า "จงกลับไปบ้านเถิด"


1 a บทที่ 1-2 เป็นเรื่องต่อจาก 2 ซมอ 13-20

b โยอาบเป็นหลานชายของกษัตริย์ดาวิดและเป็นผู้ใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อดาวิดต้องหลบหนีจากกษัตริย์ซาอูล และขณะนั้นยังเป็นผู้บัญชาการกองทัพ (2 ซมอ 19:14) ส่วนอาบียาธาร์เป็นสมณะคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่กษัตริย์ซาอูลสั่งประหารชีวิตสมณะทุกคนที่เมืองโนบ (1 ซมอ 22:20) อาบียาธาร์ยังคงซื่อสัตย์ต่อดาวิดตลอดมา

c พรรคพวกของซาโลมอนและของอาโดนียาห์ชิงดีชิงเด่นกันด้วยเหตุผลส่วนตัว ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นคู่แข่งกัน เบไนยาห์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทหารองครักษ์อิจฉาโยอาบซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพ ประกาศกนาธันเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าสำหรับกษัตริย์ดาวิดตั้งแต่ก่อนซาโลมอนจะเกิดมา (2 ซมอ 12:24-25)

d คำสาบานนี้ไม่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เลย

e ในสมัยนั้นยังไม่มีกฎมณเฑียรบาลเรื่องการสืบราชสมบัติ ซาอูลและดาวิดได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าและประชาชน การเป็นบุตรคนแรกไม่เป็นเหตุผลเพียงพอเพื่อจะได้สืบราชสมบัติต่อไป แต่กษัตริย์จะทรงเลือกผู้สืบราชสมบัติจากบรรดาพระโอรส กษัตริย์ดาวิดไม่เพียงแต่ทรงเลือกซาโลมอนเท่านั้น แต่ยังทรงโอนอำนาจปกครองเป็นกษัตริย์โดยทรงกำหนดพิธีราชาภิเษกด้วย (ข้อ 33-35)

f "เชื้อสายคนหนึ่งของข้าพเจ้า" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ผู้หนึ่ง"

g ตามตัวอักษรว่า "แม้แต่ผมเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงบนพื้นดิน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย