Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สตรี

      9. 1อย่าหึงหวงภรรยาที่ท่านรัก

          เพราะท่านจะสอนเล่ห์กลที่นางจะใช้ทำร้ายท่าน

          2อย่ามอบตนไว้ใต้อำนาจของสตรี

          เพราะนางจะควบคุมท่านทุกอย่าง

          3อย่าคบกับหญิงแพศยา

          เพราะท่านจะตกในบ่วงของนาง

          4อย่าไปคลุกคลีกับหญิงนักร้อง

          เพราะท่านจะตกเป็นเหยื่อเล่ห์กลของนาง

          5อย่าเพ่งมองหญิงพรหมจารี

          เพราะท่านจะต้องรับโทษพร้อมกับนาง

          6อย่ามอบตนแก่หญิงโสเภณี

          เพื่อท่านจะไม่สูญเสียมรดกของท่าน

          7อย่ากวาดตาไปทั่วทุกถนนในเมือง

          อย่าเดินเตร่ไปตามที่ลับตาคน

          8เมื่อเห็นหญิงงาม จงหันหน้าไปเสีย

          อย่าจ้องดูหญิงงามที่ไม่ใช่ภรรยาของท่าน

          ความงามของหญิงทำให้หลายคนลุ่มหลง

          ความรักต่อนางเป็นเหมือนไฟที่เผาท่าน

          9อย่านั่งร่วมโต๊ะกับหญิงที่แต่งงานแล้ว

          อย่าร่วมฉลองดื่มสุรากับนาง

          เพราะจิตใจของท่านจะหลงรักนาง

          และท่านจะเผลอใจลื่นไถลลงสู่ความพินาศ

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

            10อย่าทิ้งเพื่อนเก่า

          เพราะเพื่อนใหม่จะไม่เหมือนเพื่อนเก่า

          เพื่อนใหม่ก็เหมือนเหล้าใหม่

          เหล้าใหม่ทิ้งไว้ให้เก่าแล้วจึงจะดื่มได้ด้วยความยินดี

          11อย่าอิจฉาความรุ่งเรืองของคนบาป

          เพราะท่านไม่รู้ว่าจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไร

          12อย่าร่วมยินดีกับความสำเร็จของคนอธรรม

          จงจำไว้ว่าเขาจะได้รับโทษก่อนจะไปถึงแดนมรณะa

          13จงหลีกเลี่ยงห่างจากผู้ที่มีอำนาจประหารชีวิต

          แล้วท่านจะไม่กังวลกลัวความตาย

          ถ้าท่านเข้าไปพบเขา จงระวังอย่าพลาดผิด

          มิฉะนั้นเขาอาจเอาชีวิตท่านได้

          จงรู้ไว้ว่าท่านกำลังเดินอยู่ท่ามกลางบ่วงแร้ว

          และกำลังเดินอยู่บนเชิงเทินของเมืองb

          14จงปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเท่าที่ท่านจะทำได้

          และจงปรึกษากับผู้มีปรีชา

          15จงสนทนากับผู้เฉลียวฉลาด

          การพูดทุกครั้งของท่านจงเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด

          16จงเชิญบรรดาผู้ชอบธรรมมาร่วมโต๊ะกับท่าน

          จงภูมิใจที่ท่านยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

          17ช่างฝีมือได้รับคำชมเชยเพราะผลงานของเขาฉันใด

          ผู้นำประชากรก็จะได้รับการยกย่องเพราะมีปรีชาในการพูดฉันนั้นc

          18คนพูดมากเป็นที่หวั่นกลัวแก่ชาวเมือง

          คนพูดไม่คิดย่อมเป็นที่เกลียดชัง

9 a “ก่อนจะไปถึงแดนมรณะ” – ในพันธสัญญาเดิม ชาวยิวมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนบาปหรือประทานรางวัลแก่ผู้ชอบธรรมในชีวิตนี้ เพราะเขายังไม่มีความรู้ชัดเจนเรื่องชีวิตหน้า

b ผู้ที่อยู่บนเชิงเทินของเมืองย่อมเป็นเป้าให้ศัตรูใช้ลูกธนูยิงใส่เขาได้โดยง่าย – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เดินบนตาข่าย”

c คำพังเพยนี้เปรียบเทียบนายช่างที่ต้องมีฝีมือในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตน แล้วจึงจะได้รับคำชมเชย กับผู้ปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติตามที่ตนต้องการ – แต่ตัวบทไม่ชัดเจน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้มีฝีมือปิดบังความถูกต้อง และผู้นำประชากรเชี่ยวชาญในการพูด”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย