Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความรอบคอบและสามัญสำนึก

      8. 1อย่าโต้เถียงกับคนมีอำนาจ

          เพราะท่านจะตกอยู่ในเงื้อมมือของเขา

          2อย่ามีคดีความกับคนร่ำรวย

          เพราะท่านจะต้องเสียเปรียบ

          ทองคำทำให้คนจำนวนมากเสียคน

          ทำให้พระทัยของกษัตริย์ลำเอียง

          3อย่าโต้เถียงกับคนพูดพล่าม

          อย่านำฟืนไปใส่ไฟ

          4อย่าเล่นกับคนโง่

          เพราะเขาจะด่าทอบรรพบุรุษของท่านa

          5อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ

          จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิดb

          6อย่าดูหมิ่นคนชรา

          เพราะเราบางคนก็จะเป็นคนชราเช่นเดียวกัน

          7อย่าดีใจเมื่อผู้ใดสิ้นชีวิต

          จงระลึกว่าเราทุกคนจะต้องตายเช่นเดียวกัน

บทเรียนจากผู้อาวุโสc

            8อย่าดูหมิ่นคำสอนของบรรดาผู้มีปรีชา

          จงไตร่ตรองคำพังเพยของเขา

          ท่านจะได้รับความรอบรู้จากเขา

          แล้วจะเรียนรู้วิธีการรับใช้เจ้านายได้

          9อย่ามองข้ามคำสั่งสอนของบรรดาผู้อาวุโส

          เพราะเขาก็ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษdเช่นเดียวกัน

          ท่านจะได้เรียนรู้จากเขาให้รู้จักคิด

          และรู้จักวิธีตอบตามกาลเทศะ

ความรอบคอบ

            10อย่ายั่วกิเลสของคนบาปให้ลุกโชนเหมือนจุดถ่านไฟ

          เพราะท่านจะถูกเปลวไฟของเขาลวก

          11อย่าโต้เถียงกับคนชอบหาเรื่อง

          เขาอาจจะวางกับจับผิดคำพูดของท่าน

          12อย่าให้ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านยืมสิ่งใด

          แต่ถ้าให้ยืมไปแล้ว จงคิดว่าของนั้นสูญเปล่า

          13อย่าเป็นประกันเกินกำลังทรัพย์ของท่าน

          ถ้ารับประกันใคร จงเตรียมใจไว้ใช้หนี้แทนเขา

          14อย่ามีคดีความกับผู้พิพากษา

          เพราะผู้พิจารณาคดีจะตัดสินเข้าข้างเขา

          15อย่าร่วมเดินทางไปกับคนชอบผจญภัย

          เพราะเขาจะเป็นภาระแก่ท่าน

          เขาจะทำตามใจตนเอง

          ความโฉดเขลาของเขาจะทำให้ท่านพินาศไปด้วย

          16อย่าโต้เถียงกับคนอารมณ์ร้าย

          อย่าเดินทางไปกับเขาในที่เปลี่ยว

          เพราะชีวิตไม่มีค่าแต่อย่างใดสำหรับเขา

          เมื่อไม่มีผู้ใดช่วยท่านได้ เขาจะทำร้ายท่าน

          17อย่าปรึกษาคนโง่

          เพราะเขาไม่เก็บความลับ

          18อย่าเปิดใจกับทุกคนที่ท่านพบ

          ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยe

8 a การด่าทอบรรพบุรุษเป็นนิสัยเลวๆของชาวตะวันออก

b “มีความผิด” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ต้นฉบับภาษากรีกว่า “สมควรได้รับโทษ”

c บุตรสิรารู้ดีว่าวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณเป็นความรู้ที่รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ – ในสมัยก่อน ทั้งในอิสราเอลและอียิปต์ ผู้จะเข้ารับราชการจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการ “รับใช้เจ้านาย” เสียก่อน

d บรรดาธรรมาจารย์ให้ความสำคัญมากแก่คำสอนที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คำสอนเหล่านี้ได้ชื่อรวมๆกันว่า “กฎเกณฑ์ที่บอกเล่าต่อๆกันมา” (ดู ฉธบ 4:9; 11:19; โยบ 8:8; 12:12; สดด 44:1; 78:3ฯ) – หนังสือส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์ล้วนเป็น “กฎเกณฑ์ที่บอกเล่าต่อๆกันมา” ก่อนที่จะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาษิตและคำพังเพยต่างๆของบรรดาผู้มีปรีชา

e “ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่าทำให้ความสุขของท่านหายไป”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย