III. นางรูธที่ลานนวดข้าวของโบอาส

3 1นางนาโอมี มารดาสามีกล่าวแก่นางรูธว่า 'ลูกเอ๋ย แม่ต้องหาสามีใหม่ให้ลูก ลูกจะได้มีความสุขในครอบครัว 2ลูกรู้ไหมว่า โบอาส ชายคนที่ลูกไปทำงานอยู่กับคนงานหญิงของเขา เป็นญาติคนหนึ่งของเรา ฟังเถิด ค่ำนี้เขาจะนวดข้าวบาร์เลย์ที่ลานนวด 3ลูกจงอาบน้ำ ใส่น้ำหอม สวมเสื้อคลุมแล้วไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้เขารู้ว่าลูกอยู่ที่นั่น จงคอยจนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จ 4เมื่อเขาล้มตัวลงนอน จงสังเกตให้ดีว่าเขานอนอยู่ที่ไหน จงไปเปิดผ้าห่มที่เท้าของเขาขึ้น แล้วนอนลงที่นั่น เขาจะเป็นผู้บอกลูกเองว่าต้องทำอย่างไร' 5นางรูธตอบว่า 'ลูกจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่าง'

6นางจึงไปที่ลานนวดข้าว ทำตามที่มารดาสามีบอกทุกประการ 7เมื่อโบอาสรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว ก็มีอารมณ์ดี ไปนอนข้างๆกองข้าวบาร์เลย์ นางรูธย่องตามไปเงียบ ๆ เปิดผ้าห่มที่ผ้าที่เท้าของเขาขึ้นแล้วนอนลงที่นั่น 8ตกดึก โบอาสตกใจตื่นพลิกตัวเห็นหญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่เท้า 9จึงถามว่า 'เธอเป็นใคร?' นางตอบว่า 'ดิฉันคือรูธผู้รับใช้ของท่านค่ะ ท่านเป็นญาติสนิท จงใช้สิทธินี้แต่งงานเพื่อปกป้องดิฉันเถิด'a 10โบอาสกล่าวว่า 'ลูกเอ๋ย ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเธอเถิการที่เธอทำอยู่ขณะนี้แสดงความรักมั่นคงต่อครอบครัวยิ่งกว่าที่เธอปฏิบัติต่อมารดาสามีเสียอีกb เพราะเธอไม่ได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่ายากจนหรือร่ำรวย 11ลูกเอ๋ย อย่ากลัวเลย ฉันจะทำตามที่เธอขอทุกอย่าง ทุกคนในเมืองรู้ว่าเธอเป็นหญิงดี 12ฉันเป็นญาติสนิทมีสิทธิหน้าที่ปกป้องเธอก็จริง แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทยิ่งกว่าฉัน 13จงนอนอยู่ที่นี่ตลอดคืนเถิด ถ้าพรุ่งนี้เช้าเขาต้องการใช้สิทธิ แต่งงานปกป้องเธอก็ดีแล้ว แต่ถ้าเขาไม่ต้องการ ฉันขอสาบานว่าพระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด ฉันจะทำหน้าที่แต่งงานปกป้องเธอเอง เธอจงนอนอยู่ที่นี่จนรุ่งเช้าเถิด' 14ดังนั้น นางรูธจึงนอนที่ปลายเท้าของเขาจนถึงเช้า แต่ลุกขึ้นจะสว่างพอจำหน้าคนได้ เพราะโบอาสกล่าวว่าc 'ต้องไม่ให้ใครรู้ว่า หญิงคนนี้มาอยู่ที่ลานนวดข้าว' 15แล้วเขาเสริมว่า 'จงคลี่เสื้อคลุมที่เธอสวมอยู่ออกเถิด!' นางก็ทำตาม เขาจึงเทข้าวบาร์เลย์ให้เกือบหนึ่งถัง ช่วยยกใส่บ่า แล้วนางก็เข้าไปในเมือง

16นางไปหามารดาสามีซึ่งถามว่า “ลูกเอ๋ย เป็นอย่างไรบ้าง?” นางรูธจึงเล่าทุกอย่างที่โบอาสทำกับเธอ 17ทั้งเสริมว่า 'เขายังเอาข้าวบาร์เลย์เกือบหนึ่งถังนี้ให้ลูกด้วย บอกว่าลูกไม่ควรกลับมาหาแม่มือเปล่า"' 18นางนาโอมีก็ว่า 'อดใจรอก่อนเถอะจนกว่าจะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไร แม่แน่ใจว่า เขาจะไม่สบายใจจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้'


3a “แต่งงานเพื่อปกป้องดิฉันเถิด” แปลตามตัวอักษรว่า “จงคลี่ชายเสื้อคลุมเหนือผู้รับใช้ของท่านเถิด” การกระทำเช่นนี้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเขาใช้สิทธิของญาติสนิทที่จะแต่งงานเพื่อปกป้องหญิงหม้ายในครอบครัว (ดู ฉธบ 23:1;27:20; อสค 16:8)

b นางรูธแสดงความรักมั่นคงต่อครอบครัวของสามีไม่เพียงโดยอยู่กับมารดาสามีเท่านั้น (2:11) แต่ยังเต็มใจสืบสกุลให้สามีโดยแต่งงานกับโบอาสญาติของสามีด้วย

c 'โบอาสกล่าวว่า' สำเนาโบราณภาษาซีเรียคว่า “นางกล่าวว่า…ดิฉันมาอยู่…”