Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

กรณีบาปของคนยากจน

        7"ถ้าผู้ใดไม่สามารถจัดหาแพะแกะมาถวายเป็นบูชาเพื่อขออภัยบาปที่เขาทำ เขาจะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบรุ่น ๆ สองตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตัวหนึ่งถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป อีกตัวหนึ่งถวายเป็นเครื่องเผาบูชา  8เขาจะนำนกทั้งสองตัวไปมอบให้สมณะ ซึ่งจะถวายนกตัวแรกเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป สมณะจะบิดคอของมัน โดยไม่ดึงหัวออก  9นำเลือดที่ถวายเพื่อขออภัยบาปส่วนหนึ่งพรมด้านข้างของพระแท่นบูชา และเทเลือดที่เหลือบนฐานพระแท่นบูชา นี่คือการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป  10แล้วสมณะจะเอานกตัวที่สองมาเผาเป็นเครื่องเผาบูชาตามข้อกำหนด สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป"

        11"ถ้าผู้ใดไม่สามารถจัดหานกเขาสองตัวหรือนกพิราบรุ่น ๆ สองตัวมาถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปได้ เขาจะนำแป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป เขาจะต้องไม่ใส่น้ำมันมะกอกหรือกำยานในแป้ง เพราะเป็นการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป  12เขาจะนำแป้งมามอบให้สมณะ แล้วสมณะจะนำแป้งหนึ่งกำมือถวายเพื่อให้พระเจ้าทรงระลึกถึงผู้กระทำผิด สมณะจะเผาแป้งนั้นบนพระแท่นบูชาพร้อมกับของถวายอื่น ๆ ที่เผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป  13สมณะจะทำพิธีถวายบูชาเพื่อขออภัยบาปของผู้กระทำผิดในกรณีที่กล่าวมาแล้วe และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป ส่วนแป้งที่เหลือเป็นของสมณะ เช่นเดียวกับในการถวายธัญบูชา"


e หมายถึง ทุกกรณีที่กล่าวแล้วใน 4:22,27

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย