Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

: กิเดโอนและอาบีเมเลคa

1: พระเจ้าทรงเรียกกิเดโอน

ชาวมีเดียนรุกรานชาวอิสราเอล

6 1ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์จึงทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปี 2ชาวมีเดียนได้กดขี่ชาวอิสราเอลอย่างหนัก ชาวอิสราเอลกลัวชาวมีเดียน จึงไปซ่อนอยู่บนภูเขาตามถ้ำและซอกหิน 3เมื่อใดที่ชาวอิสราเอลเพาะปลูก ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกb ก็เข้ามาโจมตีอิสราเอล 4เขาเหล่านั้นตั้งค่ายในเขตแดนของชาวอิสราเอลทำลายผลผลิตของแผ่นดินจนถึงเมืองกาซา ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ชาวอิสราเอลใช้เลี้ยงชีพ ไม่ว่าแกะ โค หรือลา 5เขาเหล่านั้นต้อนฝูงสัตว์และยกกระโจมเข้ามาตั้งอยู่หนาแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน ผู้คนกับฝูงอูฐมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน พากันทำลายแผ่นดิน 6ชาวมีเดียนทำให้ชาวอิสราเอลยากจนและหมดหวัง ชาวอิสราเอลจึงร้องหาพระยาห์เวห์

ประกาศกคนหนึ่งc เตือนชาวอิสราเอล

          7เมื่อชาวอิสราเอลร้องหาพระยาห์เวห์เพราะชาวมีเดียนนั้น 8พระองค์ทรงส่งประกาศกคนหนึ่งมาหาชาวอิสราเอล ประกาศว่า 'พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ "เราช่วยท่านทั้งหลายให้ออกจากประเทศอียิปต์ และช่วยให้พ้นจากการเป็นทาส 9เราช่วยพวกท่านให้พ้นจากอำนาจของชาวอียิปต์และจากอำนาจของทุกคนที่กดขี่ท่าน เราขับไล่เขาไปให้พ้นหน้าท่านและมอบแผ่นดินของเขาให้ท่าน 10เราบอกท่านว่า เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านจะต้องไม่นมัสการเทพเจ้าของชาวอาโมไรต์ ที่ท่านจะไปอยู่ในแผ่นดินของเขา แต่ท่านไม่เชื่อฟังเรา"'

ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์แสดงองค์แก่กิเดโอนd

11ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์มาที่หมู่บ้านโอฟราห์eและนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊ค ซึ่งเป็นของโยอาช จากตระกูลอาบีเยเซอร์ กิเดโอน บุตรของเขากำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่น เพื่อไม่ให้ชาวมีเดียนเห็น 12ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์สำแดงองค์แก่เขากล่าวว่า 'ท่านนักรบผู้เข้มแข็ง พระยาห์เวห์ทรงสถิตกับท่าน!' 13กิเดโอนก็ตอบว่า 'ขอถามสักหน่อยเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าพระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเรา ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กับพวกเราเล่า? เครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆที่บรรพบุรุษของเราเคยเล่าให้เราฟังนั้นอยู่ที่ไหนเล่า "เขาเคยเล่าว่าพระยาห์เวห์ทรงนำพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์?" แต่บัดนี้ พระยาห์เวห์ทรงละทิ้งพวกเราไปแล้ว พระองค์ทรงมอบเราไว้ในอำนาจของชาวมีเดียน'

14พระยาห์เวห์จึงทรงบัญชาสั่งเขาว่า 'จงไปเถิด จงใช้กำลังที่ท่านมีนี้ช่วยอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของชาวมีเดียน เราเป็นผู้ที่ส่งท่านไป?' 15กิเดโอนทูลตอบว่า 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะช่วยชาวอิสราเอลได้อย่างไร? ตระกูลของข้าพเจ้าเป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ และข้าพเจ้าก็ต่ำต้อยที่สุดในครอบครัวของบิดา' 16พระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'เราจะอยู่กับท่าน และท่านจะเอาชนะชาวมีเดียนทั้งหมดเหมือนกับว่าเขาทั้งหลายมีเพียงคนเดียว' 17กิเดโอนทูลตอบว่า 'ถ้าพระองค์ทรงโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดประทานเครื่องหมายให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นพระองค์ที่ตรัสกับข้าพเจ้า 18ขออย่าทรงจากข้าพเจ้าไปจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมา และนำของมาถวายแด่พระองค์ พระองค์ตรัสว่า 'เราจะคอยท่านอยู่จนท่านกลับมา'

19กิเดโอนก็เข้าไปในบ้าน จัดเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งและเอาแป้งหนึ่งถังมาทำขนมปังไร้เชื้อ เขาเอาเนื้อใส่ลงตะกร้าและเอาน้ำต้มเนื้อใส่หม้อ นำมาถวายที่ใต้ต้นโอ๊ค 20ทูตของพระเจ้าบอกเขาว่า 'จงเอาเนื้อและขนมปังไร้เชื้อวางบนหินก้อนนี้ แล้วเทน้ำต้มเนื้อลงบนนั้น' เขาก็ทำตาม 21ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์จึงยื่นมือที่ถือไม้เท้าอยู่เอาปลายไม้แตะเนื้อและขนมปังไร้เชื้อ ทันใดนั้นก็มีเปลวไฟลุกจากก้อนหินมาเผาเนื้อและขนมปังจนหมด แล้วทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ก็หายวับไปกับตาf 22กิเดโอนจึงทราบว่าเขาเห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ และกล่าวว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ของพระองค์ซึ่งๆหน้าแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆ 23พระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'สันติสุขจงมีแก่ท่าน อย่ากลัวไปเลย ท่านจะไม่ตายหรอก' 24กิเดโอนจึงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น แล้วตั้งชื่อให้ว่าพระยาห์เวห์แห่งสันติสุข แท่นบูชานี้ยังคงอยู่ที่โอฟราห์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตระกูลอาบีเยเซอร์มาจนถึงวันนี้

กิเดโอนทำลายแท่นบูชาพระบาอัลg

25ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'จงเอาโคผู้ของบิดาของท่านมาตัวหนึ่ง อายุเจ็ดปีh แล้วจงไปรื้อแท่นบูชาที่บิดาของท่านสร้างถวายแด่พระบาอัล โค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้นลงด้วย 26จงเอาก้อนหินมาเรียงสร้างพระแท่นบูชาขึ้นถวายแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านบนยอดเนินนี้ แล้วเอาโคตัวนั้นถวายเป็นเครื่องเผาบูชาโดยใช้เสาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านโค่นลงนั้นเป็นฟืน' 27กิเดโอนจึงพาผู้รับใช้สิบคนไปทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา เขากลัวญาติพี่น้องและชาวเมืองจึงไม่กล้าทำตอนกลางวัน แต่ทำในเวลากลางคืน 28เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้น ก็เห็นว่ามีคนมารื้อแท่นบูชาของพระบาอัลและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้นเสียแล้ว และเห็นว่ามีคนถวายโคผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาบนพระแท่นที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย 29เขาจึงถามกันว่า 'ใครทำดังนี้?' เมื่อเขาไต่ถามกันดูก็ทราบว่า กิเดโอน บุตรของโยอาชเป็นผู้กระทำเช่นนี้ 30ชาวเมืองจึงกล่าวแก่โยอาชว่า 'จงนำบุตรของท่านออกมา เขาจะต้องตายเพราะได้ทำลายแท่นบูชาของพระบาอัลและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้น' 31โยอาชตอบทุกคนที่มาประท้วงว่า 'ท่านทั้งหลายต้องการจะแก้ต่างให้พระบาอัลหรือ? ท่านต้องการมาช่วยเหลือพระองค์หรือ? ใครที่ต้องการจะแก้ต่างให้พระบาอัลจะต้องถูกประหารก่อนรุ่งเช้า ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้าจริงก็ให้พระองค์ทรงแก้ต่างให้พระองค์เองที่มีคนทำลายพระแท่นของพระองค์ซิ' 32ในวันนั้น กิเดโอนได้ชื่อว่าเยรุบบาอัลi เพราะโยอาชกล่าวว่า 'ให้พระบาอัลทรงแก้ต่างให้พระองค์เองที่เขาได้ทำลายแท่นของพระองค์!'

กิเดโอนรวมกำลังพล

          33ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกรวมกำลังกัน ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งค่ายอยู่ในที่ราบยิสเรเอล 34พระจิตของพระยาห์เวห์เสด็จมาครอบคลุมกิเดโอนไว้ เขาจึงได้เป่าแตรเขาสัตว์เรียกชุมชนผู้คนตระกูลอาบิเยเซอร์ให้ตามเขาไป 35เขาส่งผู้ถือสารไปทั่วเขตแดนเผ่ามนัสเสห์ เรียกผู้คนให้ตามเขาไป เขาส่งผู้ถือสารไปหาชนเผ่าอาเชอร์ เศบูลุนและนัฟทาลี คนเหล่านี้ก็พากันมาสมทบด้วย

กิเดโอนใช้ขนแกะเสี่ยงทายj

          36กิเดโอนทูลพระเจ้าว่า 'ถ้าพระองค์จะทรงใช้ข้าพเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นดังที่ตรัสไว้ 37ข้าพเจ้าจะเอาขนแกะนี้วางไว้ที่ลานนวดข้าว ถ้ามีน้ำค้างที่ขนแกะเท่านั้น แต่พื้นดินโดยรอบแห้งอยู่ ข้าพเจ้าก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงใช้ข้าพเจ้ามาช่วยอิสราเอลให้รอดจริงๆ' 38และก็เป็นดังนั้น เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น กิเดโอนลุกขึ้น ไปบีบขนแกะได้น้ำค้างออกมาเต็มชาม 39กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าอีกว่า 'ขอพระองค์อย่าทรงกริ้วข้าพเจ้าเลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ข้าพเจ้าใช้ขนแกะเสี่ยงทายอีกครั้งหนึ่งเถิด ขอให้ขนแกะเท่านั้นแห้ง ขณะที่มีน้ำค้างอยู่ตามพื้นดินโดยรอบ!' 40คืนนั้น พระเจ้าก็ทรงกระทำเช่นนี้ ขนแกะเท่านั้นที่แห้ง แต่มีน้ำค้างอยู่ตามพื้นดินโดยรอบ


6a เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกิเดโอนมาจากธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่ามนัสเสห์ ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติพบธรรมประเพณีเหล่านี้เกือบจะเหมือนกับที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น ธรรมประเพณีบางเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะของกิเดโอนต่อชาวมีเดียน ทั้งในเขตแดนของอิสราเอลหรือทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ธรรมประเพณีเรื่องอื่นเกี่ยวกับความเชื่อถือและการปฏิบัติศาสนา คือการรับรองให้สร้างพระแท่นบูชาที่โอฟราห์ การทำลายแท่นบูชาของพระบาอัล การใช้ขนแกะเสี่ยงทาย เรื่องเหล่านี้ทำให้เข้าใจถึงวิกฤติการณ์ด้านศาสนาที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวอิสราเอลรับเอาวิถีชีวิตเกษตรกรมาเป็นของตนและรับอิทธิพลจากศาสนพิธีของพระบาอัลจากชาวคานาอัน เรื่องเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ทำให้ชาวอิสราเอลต้องการแต่งตั้งกิเดโอนเป็นกษัตริย์ รวมทั้งความล้มเหลวของระบบกษัตริย์ที่อาบีเมเลคตั้งขึ้น

b ชาวมีเดียนเป็นชนเร่ร่อนอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซีนาย (ดู อพย 2:11 เชิงอรรถ c) ส่วนชาวอามาเลขตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณปาเลสไตน์ตอนใต้ แต่ชื่อนี้อาจจะหมายถึงกลุ่มชนเร่ร่อนเผ่าต่าง ๆก็ได้ 'ชนเผ่าจากทิศตะวันออก' หมายถึงชนเผ่าที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน * เรื่องนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นแรกที่กล่าวถึงการเลี้ยงอูฐเป็นสัตว์ใช้งานและการใช้อูฐเป็นพาหนะในสงครามระหว่างเผ่า

c เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่กล่าวถึงประกาศก ข้อความตอนนี้เป็นผลงานของนักเขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ

d ข้อความตอนนี้รวมสองเรื่องเข้าด้วยกัน เรื่องแรกคือพระเจ้าทรงเรียกกิเดโอนให้มาทำหน้าที่ผู้วินิจฉัย ซึ่งจะมีต่อในข้อ 36-40 เรื่องที่สองเล่าถึงการตั้งสักการสถานแห่งหนึ่ง โดยที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์มาช่วยให้รอดพ้นและให้มนุษย์ถวายคารวกิจแด่พระองค์ที่นั่น คล้ายกับในเรื่องที่พบได้ใน ปฐก น่าสังเกตว่า “ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์” (ข้อ 11) จะเหลือเพียง “พระยาห์เวห์” ในข้อ 14,16 และ 23 ส่วนในข้อ 22 กิเดโอนคิดว่าพระยาห์เวห์และทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นบุคคลเดียวกัน (ดู ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c)

e เราไม่ทราบว่าโอฟราห์อยู่ที่ไหน แต่คงจะอยู่ไม่ไกลจากเมืองเชเคม “ต้นโอ๊ค” คงจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (ดู 4:5, 11; 9:37; ยชว 24:26)

f อาหารที่กิเดโอนเตรียมสำหรับทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ -ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นการถวายบูชาหรือไม่ก็ตาม- ถูกไฟจากพระเจ้าเผาจนหมดสิ้นจึงกลายเป็นเครื่องเผาบูชา เช่นเดียวกับของถวายของมาโนอาห์ (13:15-20) ก้อนหินที่กิเดโอนวางอาหารนั้นจึงกลายเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า และกิเดโอนได้สร้างแท่นบูชาบนหินก้อนนั้น (ข้อ 24)

g เรื่องเกี่ยวกับสักการสถานเรื่องนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสักการสถานแห่งเดียวกันที่กล่าวแล้ว แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในฐานะที่คารวกิจแด่พระบาอัลถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เพื่อถวายคารวกิจแด่พระยาห์เวห์แทนที่

h ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'โคผู้ตัวหนึ่งของบิดาของท่านและโคตัวที่สองอายุเจ็ดปี' ดูเหมือนว่าตัวบทภาษาฮีบรูตรงนี้สับสน เพราะกล่าวถึงการถวายบูชาเพียงครั้ง

i ข้อนี้อธิบายความหมายของชื่อที่สองของกิเดโอน แบบชาวบ้านเพื่อประชดประชันพระบาอัล (ดู 7:1 ฯลฯ) โดยแท้จริงแล้วคำว่า “เยรุบบาอัล” หมายความว่า 'ขอพระบาอัลทรงปกป้อง…(ผู้มีชื่อนี้)”

j กิเดโอนเสี่ยงทายขอเครื่องหมายจากพระเจ้าสองครั้งในข้อ 17 พระเจ้าประทานเครื่องหมายสองประการเพื่อรับรองภารกิจของโมเสส (อพย 4:1-7)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย