Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ข: คำปราศรัยสุดท้ายของโยชูวาa

โยชูวาสรุปงานที่ได้กระทำ

23 1ขณะนั้น หลังจากพระยาห์เวห์ได้ทรงให้อิสราเอลได้หยุดพักจากการต่อสู้กับพวกศัตรูที่อยู่รอบด้านมาเป็นเวลานานแล้ว -โยชูวาแก่ชรา มีอายุมาก- 2โยชูวาได้เรียกชุมนุมอิสราเอล ผู้อาวุโส ผู้นำ ตุลาการและบรรดานายทหาร และกล่าวกับพวกเขาว่า 'ข้าพเจ้าแก่ชรา มีอายุมากขึ้นทุกวัน 3ส่วนพวกท่านได้เห็นทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้กระทำกับชนชาติเหล่านี้เพื่อพวกท่านแล้ว พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านเองได้ทรงต่อสู้เพื่อพวกท่าน 4ดูเถิด ชนชาติเหล่านี้ที่ยังเหลืออยู่ และชนชาติทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กำจัดให้หมดสิ้นไปจากจอร์แดนตลอดทางไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตกb ข้าพเจ้าได้จัดสรรประเทศที่ยึดมาได้ให้กับพวกท่านเพื่อเป็นมรดกสำหรับเผ่าของพวกท่าน 5พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเองทรงขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าต่อตาพวกท่าน พระองค์จะทรงปลดกรรมสิทธิ์พวกเขาต่อหน้าพวกท่าน และพวกท่านจะได้เข้าครองประเทศของพวกเขา ดังที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญากับพวกท่านไว้

กฎการประพฤติตัวเมื่ออยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ

6'ดังนั้น จงยึดมั่นกับการถือและปฏิบัติตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ โดยไม่มีการเบี่ยงบ่ายทางขวาหรือทางซ้าย 7จงอย่าปะปนกับประชาชาติที่ยังเหลืออยู่เคียงข้างพวกท่าน จงอย่าเอ่ยนามพระเจ้าของพวกเขา จงอย่าสาบานอ้างนามของพระเจ้าของพวกเขา จงอย่ารับใช้และอย่ากราบไหว้พระเจ้าของพวกเขา 8ตรงข้าม พวกท่านจะต้องจงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเหมือนดังที่พวกท่านยังเป็นอยู่จนถึงบัดนี้ 9พระยาห์เวห์ได้ทรงยึดดินแดนของชนชาติยิ่งใหญ่มีอำนาจไปต่อหน้าต่อตาพวกท่าน และจนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครสามารถทัดทานพวกท่านได้ 10พวกท่านหนึ่งคนสามารถขับไล่พวกเขานับพันจนแตกกระเจิง เนื่องจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านนั่นเองที่ทรงต่อสู้เพื่อพวกท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกท่าน 11พึงระมัดระวังที่จะรักพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ถ้าพวกท่านยังเห็นว่าชีวิตของพวกท่านมีคุณค่า

12'แต่หากวันใดที่พวกท่านหลงผิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หากพวกท่านสร้างมิตรภาพกับคนที่เหลือจากชนชาติเหล่านี้ที่ยังมีชีวิตอยู่รอบข้างพวกท่าน ถ้าพวกท่านสมรสกับพวกเขา ถ้าพวกท่านปะปนกับพวกเขาและพวกเขามาปะปนอยู่กับพวกท่าน 13วันนั้น จงรู้ไว้เถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงหยุดยั้งการยึดดินแดนของชนชาติเหล่านั้นต่อหน้าพวกท่านทันที และพวกเขาจะเป็นเหมือนกับดัก เหมือนหลุมพรางดักพวกท่าน เป็นเหมือนหนามยอกc อยู่ข้างตัวและเป็นเสี้ยนหนามในดวงตา จนกว่าพวกท่านจะหายสาบสูญไปจากประเทศที่น่าอยู่นี้ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ประทานให้

14'วันนี้ พวกท่านเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ากำลังไปตามวิถีทางของทุกสิ่งในโลก จงยอมรับจนสุดดวงใจและสุดวิญญาณว่า ระหว่างพระสัญญาทุกประการที่พระยาห์เวห์ได้ทรงกระทำไว้กับพวกท่าน ไม่มีแม้แต่ประการเดียวที่ไม่ได้เป็นไป พระสัญญาทุกข้อได้กลับเป็นความจริงแล้วทุกประการ -ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่ไม่ได้เป็นไป

15'่พระสัญญาทุกข้อที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ให้ไว้ได้กลับเป็นความจริงแล้วสำหรับพวกท่านฉันใด พระยาห์เวห์จะทรงกระทำตามคำขู่ที่ตรัสไว้กับพวกท่านในแบบเดียวกัน แม้กระทั่งการกำจัดพวกท่านให้สูญสิ้นไปจากประเทศที่งดงามนี้ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ประทานให้ก็ยังเป็นไปได้

16'เพราะถ้าพวกท่านละเมิดพันธสัญญาซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ได้กำหนดไว้ให้พวกท่านกระทำตาม ถ้าพวกท่านไปรับใช้พระเจ้าอื่นและกราบไหว้พวกเขา เมื่อนั้น พระพิโรธของพระยาห์เวห์จะลุกร้อนเป็นไฟกับพวกท่าน และพวกท่านจะหายสาบสูญไปจากประเทศที่งดงามนี้อย่างรวดเร็ว ประเทศที่พระองค์เองได้ทรงมอบให้กับพวกท่าน'


23a คำปราศรัยนี้เป็นคำปราศรัยอำลา ซึ่งน่าจะจบลงที่ วนฉ 2:6-9; คำปราศรัยนี้มีลักษณะคล้ายกับคำปราศรัยสุดท้ายของโมเสส (ฉธบ 31) ของซามูเอล (1 ซมอ 12) ของดาวิด (1 พกษ 2:1-9) รวมทั้งถ้อยคำสุดท้ายของมัทธาธีอัส (1 มคบ 2:49-68) ในการเรียบเรียงครั้งแรกของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ บทนี้คงจะเป็นบทสรุปของหนังสือโยชูวา แต่ในภายหลังได้เพิ่มเติมบทที่ 24 เข้ามาอีก

b 'ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน' ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'และทะเลใหญ่'

c 'แส้' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เข็ม” หรือ “ตะปู” (ดู กดว 33:55)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย