"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข: คำปราศรัยสุดท้ายของโยชูวาa

โยชูวาสรุปงานที่ได้กระทำ

23 1ขณะนั้น หลังจากพระยาห์เวห์ได้ทรงให้อิสราเอลได้หยุดพักจากการต่อสู้กับพวกศัตรูที่อยู่รอบด้านมาเป็นเวลานานแล้ว -โยชูวาแก่ชรา มีอายุมาก- 2โยชูวาได้เรียกชุมนุมอิสราเอล ผู้อาวุโส ผู้นำ ตุลาการและบรรดานายทหาร และกล่าวกับพวกเขาว่า 'ข้าพเจ้าแก่ชรา มีอายุมากขึ้นทุกวัน 3ส่วนพวกท่านได้เห็นทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้กระทำกับชนชาติเหล่านี้เพื่อพวกท่านแล้ว พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านเองได้ทรงต่อสู้เพื่อพวกท่าน 4ดูเถิด ชนชาติเหล่านี้ที่ยังเหลืออยู่ และชนชาติทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กำจัดให้หมดสิ้นไปจากจอร์แดนตลอดทางไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตกb ข้าพเจ้าได้จัดสรรประเทศที่ยึดมาได้ให้กับพวกท่านเพื่อเป็นมรดกสำหรับเผ่าของพวกท่าน 5พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเองทรงขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าต่อตาพวกท่าน พระองค์จะทรงปลดกรรมสิทธิ์พวกเขาต่อหน้าพวกท่าน และพวกท่านจะได้เข้าครองประเทศของพวกเขา ดังที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญากับพวกท่านไว้

กฎการประพฤติตัวเมื่ออยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ

6'ดังนั้น จงยึดมั่นกับการถือและปฏิบัติตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ โดยไม่มีการเบี่ยงบ่ายทางขวาหรือทางซ้าย 7จงอย่าปะปนกับประชาชาติที่ยังเหลืออยู่เคียงข้างพวกท่าน จงอย่าเอ่ยนามพระเจ้าของพวกเขา จงอย่าสาบานอ้างนามของพระเจ้าของพวกเขา จงอย่ารับใช้และอย่ากราบไหว้พระเจ้าของพวกเขา 8ตรงข้าม พวกท่านจะต้องจงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเหมือนดังที่พวกท่านยังเป็นอยู่จนถึงบัดนี้ 9พระยาห์เวห์ได้ทรงยึดดินแดนของชนชาติยิ่งใหญ่มีอำนาจไปต่อหน้าต่อตาพวกท่าน และจนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครสามารถทัดทานพวกท่านได้ 10พวกท่านหนึ่งคนสามารถขับไล่พวกเขานับพันจนแตกกระเจิง เนื่องจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านนั่นเองที่ทรงต่อสู้เพื่อพวกท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกท่าน 11พึงระมัดระวังที่จะรักพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ถ้าพวกท่านยังเห็นว่าชีวิตของพวกท่านมีคุณค่า

12'แต่หากวันใดที่พวกท่านหลงผิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หากพวกท่านสร้างมิตรภาพกับคนที่เหลือจากชนชาติเหล่านี้ที่ยังมีชีวิตอยู่รอบข้างพวกท่าน ถ้าพวกท่านสมรสกับพวกเขา ถ้าพวกท่านปะปนกับพวกเขาและพวกเขามาปะปนอยู่กับพวกท่าน 13วันนั้น จงรู้ไว้เถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงหยุดยั้งการยึดดินแดนของชนชาติเหล่านั้นต่อหน้าพวกท่านทันที และพวกเขาจะเป็นเหมือนกับดัก เหมือนหลุมพรางดักพวกท่าน เป็นเหมือนหนามยอกc อยู่ข้างตัวและเป็นเสี้ยนหนามในดวงตา จนกว่าพวกท่านจะหายสาบสูญไปจากประเทศที่น่าอยู่นี้ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ประทานให้

14'วันนี้ พวกท่านเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ากำลังไปตามวิถีทางของทุกสิ่งในโลก จงยอมรับจนสุดดวงใจและสุดวิญญาณว่า ระหว่างพระสัญญาทุกประการที่พระยาห์เวห์ได้ทรงกระทำไว้กับพวกท่าน ไม่มีแม้แต่ประการเดียวที่ไม่ได้เป็นไป พระสัญญาทุกข้อได้กลับเป็นความจริงแล้วทุกประการ -ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่ไม่ได้เป็นไป

15'่พระสัญญาทุกข้อที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ให้ไว้ได้กลับเป็นความจริงแล้วสำหรับพวกท่านฉันใด พระยาห์เวห์จะทรงกระทำตามคำขู่ที่ตรัสไว้กับพวกท่านในแบบเดียวกัน แม้กระทั่งการกำจัดพวกท่านให้สูญสิ้นไปจากประเทศที่งดงามนี้ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้ประทานให้ก็ยังเป็นไปได้

16'เพราะถ้าพวกท่านละเมิดพันธสัญญาซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ได้กำหนดไว้ให้พวกท่านกระทำตาม ถ้าพวกท่านไปรับใช้พระเจ้าอื่นและกราบไหว้พวกเขา เมื่อนั้น พระพิโรธของพระยาห์เวห์จะลุกร้อนเป็นไฟกับพวกท่าน และพวกท่านจะหายสาบสูญไปจากประเทศที่งดงามนี้อย่างรวดเร็ว ประเทศที่พระองค์เองได้ทรงมอบให้กับพวกท่าน'


23a คำปราศรัยนี้เป็นคำปราศรัยอำลา ซึ่งน่าจะจบลงที่ วนฉ 2:6-9; คำปราศรัยนี้มีลักษณะคล้ายกับคำปราศรัยสุดท้ายของโมเสส (ฉธบ 31) ของซามูเอล (1 ซมอ 12) ของดาวิด (1 พกษ 2:1-9) รวมทั้งถ้อยคำสุดท้ายของมัทธาธีอัส (1 มคบ 2:49-68) ในการเรียบเรียงครั้งแรกของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ บทนี้คงจะเป็นบทสรุปของหนังสือโยชูวา แต่ในภายหลังได้เพิ่มเติมบทที่ 24 เข้ามาอีก

b 'ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน' ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'และทะเลใหญ่'

c 'แส้' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เข็ม” หรือ “ตะปู” (ดู กดว 33:55)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

Bible Diary 2021

bible diary 2021

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์

ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา 1-4

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอลิก
ค้นหา
"พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore
และ Playstore

Banner & บทอ่าน บทมิสซาประจำวัน

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน


"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์