โครงค้ำกระโจม

20เขาทำกรอบฝาตั้งของกระโจมที่ประทับด้วยไม้กระถินเทศ  21แต่ละกรอบยาวสิบศอก และกว้างหนึ่งศอกครึ่ง  22แต่ละกรอบมีเดือยรับสองเดือย เพื่อยึดกรอบเข้าด้วยกัน เขาทำเช่นนี้สำหรับกรอบฝาตั้งทุกกรอบของกระโจมที่ประทับ  23เขาทำกรอบฝาตั้งสำหรับกระโจมที่ประทับด้านใต้ยี่สิบกรอบ  24เขายังทำฐานเงินสี่สิบฐานเพื่อรองรับฝาตั้งทั้งยี่สิบกรอบ ใต้แต่ละกรอบมีสองฐานเพื่อรับเดือยสองเดือย  25สำหรับกระโจมที่ประทับด้านเหนือ เขาทำกรอบฝาตั้งอีกยี่สิบกรอบ  26และทำฐานเงินสี่สิบฐาน สองฐานใต้แต่ละกรอบ  27สำหรับกระโจมที่ประทับด้านหลังทางตะวันตก เขาทำกรอบฝาตั้งหกกรอบ  28และทำอีกสองกรอบ สำหรับมุมทางด้านหลังของกระโจมที่ประทับ  29กรอบสำหรับมุมยึดกันสนิท ตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนที่ระดับห่วงตัวแรก  เขาทำเช่นนี้สำหรับกรอบทั้งสองที่ทำมุมกัน  30ดังนั้น จึงมีแปดกรอบ มีฐานเงินรองรับทั้งสิ้นสิบหกฐาน กรอบละสองฐาน  31เขาทำไม้ขวางด้วยไม้กระถินเทศห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งด้านหนึ่งของกระโจมที่ประทับ  32และอีกห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งอีกด้านหนึ่งของกระโจมที่ประทับ ห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งทางด้านตะวันตกคือด้านหลังของกระโจม  33ไม้ขวางอันกลาง อยู่กลางกรอบฝาตั้งพอดี และยาวจากกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดท้าย  34เขาหุ้มกรอบฝาตั้งเหล่านี้ด้วยทองคำ และทำห่วงทองคำไว้ร้อยไม้ขวางด้วย และหุ้มไม้ขวางด้วยทองคำเช่นเดียวกัน